Wat is een buffervoorraad?

Buffermagazijnen worden over het algemeen gebruikt tussen twee procesfasen die met verschillende verwerkingssnelheden werken. Het doel is om buitengewone fluctuaties op te vangen. Deze buffervoorraad heeft tot doel geen `neen` te verkopen.

Er zijn vele redenen waarom bedrijfsprocessen kunnen vertragen:

  • Materiaalaanvoer van onderdelen en halffabrikaten voor de productie wordt vertraagd door de marktomstandigheden of de leveranciers. Bijvoorbeeld, just-in-time (JIT) levering aan autofabrikanten of Kanban-systemen in fabrieken. Een kleine afwijking kan meteen leiden tot productieverlies en aanzienlijke kosten.
  • Maar de marktvraag kan plotseling of seizoensgebonden toenemen of afnemen. Dit kan meteen een probleem worden, vooral bij Fast Moving Goods en succesvolle producten.
  • Soms kunnen opgeslagen goederen door tijdgebrek of organisatorische redenen niet onmiddellijk worden verwerkt. Aangezien de afzonderlijke productiestations meestal slechts een bepaald aantal goederen kunnen opslaan, moeten deze tijdelijk worden opgeslagen.
  • Daarnaast kunnen technische problemen bij installaties, plotseling wegvallen van medewerkers … ook leiden tot een vermindering van de productiehoeveelheid. In al deze gevallen kunnen één of meer buffer- of tussenopslagfaciliteiten de potentieel immense schade voorkomen.

De bovenstaande situaties tonen aan dat het aanleggen van een buffervoorraad veel schade kan voorkomen. Een buffermagazijn is dan ook de ideale oplossing om zich met een tussenopslagfaciliteit te wapenen tegen fluctuaties op de markt en onvoorziene omstandigheden die opduiken in het bedrijfsproces.

Waar worden buffervoorraden gebruikt?

Tussen twee opeenvolgende procesfasen wordt een bufferopslagplaats ingericht die met verschillende werksnelheden werkt om schommelingen en verstoringen op te vangen. Omdat onderbrekingen tijd, productiviteit en dus meestal veel geld kosten.

Om een soepel proces te garanderen, moeten de individuele goederen veilig en gemakkelijk gebufferd of gestockeerd worden in het magazijn. In de meeste gevallen worden er geen vaste opslaglocaties aan toegewezen. Het buffermagazijn is dus een tijdelijke opslaglocatie voor goederen (korte termijn opslag):

  • Buffering vindt plaats voor de volgende verwerkingsstappen, bijvoorbeeld productie, verdere verwerking, picking of levering. Als er bijvoorbeeld een storing optreedt in de eerste processtap, kan de volgende installatie in de volgende processtap verder werken met aanvulling vanuit de bufferopslag. Als de tweede processtap tot stilstand komt, kan de eerste productie-installatie de buffervoorraad weer aanvullen. Dit zorgt voor een reserve in beide richtingen.
  • Een ander voordeel is dat de artikelen in de buffer zonder problemen aan een volgende controle kunnen worden onderworpen.
  • Dringende bestellingen kunnen ook gemakkelijker worden afgehandeld, omdat de artikelen dan uit de buffer worden gehaald en voorbij de normale productie worden doorgelaten.

Het nadeel is dat buffermagazijnen extra kosten genereren in de intralogistiek. Naast de aanschaf van rekken en opslagtechnologie hebben ze ook ruimte nodig en zorgen ze voor extra organisatorische inspanningen. Ongeacht of het kortetermijnmagazijn handmatig of automatisch wordt geladen, neemt de werklast toe, omdat de omweg via de magazijnbuffer moet worden geïntegreerd.

In logistieke centra is het vaak noodzakelijk om een buffer in het magazijn beschikbaar te houden om snel te kunnen reageren op spoedorders die op korte termijn binnenkomen. Met name in de e-commerce is het vrijwel onmogelijk om zonder bufferopslag in de intralogistiek te doen, omdat bepaalde producten snel hun weg kunnen vinden naar een vlotte verkoop en herbevoorrading moet worden gegarandeerd.

Hoe richt je een bufferopslag in?

In de meeste gevallen is het buffermagazijn voor intralogistiek zo ontworpen dat het bij normaal gebruik noch leeg noch vol is. Het is sterk afhankelijk van het type product, maar moet altijd ruimtebesparend worden ontworpen.

De grootte van elke buffer moet afzonderlijk worden bepaald om op lange termijn de laagste kosten te bekomen. Hoe kleiner de buffer, hoe lager de kosten, maar hoe sneller deze wordt opgebruikt. Als het proces tot stilstand komt, zijn de kosten extreem hoog.

Doorslaggevende factoren voor het ontwerp zijn daarom:

  • de grootte 
  • de productiezekerheid
  • de kosten.

Bufferopslagsystemen kunnen worden uitgevoerd als blokopslag (zonder rekken) of met rekken, bijvoorbeeld als drive-in rekken of als PDS (Pallet Doorrol Stelling) met shuttle-ondersteuning of ook als circulatie-stellingen. Het kortetermijnmagazijn kan handmatig of automatisch worden geladen.

PDS werken volgens het FiFo-principe (First in - First out) en zorgen ervoor dat producten niet te lang worden opgeslagen. Door het eenvoudige ontwerp is de legbordstelling voor de bufferopslag in veel gevallen bijzonder geschikt voor dozen en bakken. De voordelen zijn dat het van alle kanten kan worden geladen en gemakkelijk kan worden aangepast aan individuele eisen.

In carrousel- en paternosterstellingenmagazijnen kunnen de artikelen in de kleinste ruimtes worden opgeborgen. Ze werken volgens het 'goederen-naar-de-man principe' en zijn verkrijgbaar in vele verschillende versies. Met deze systemen kunnen korte doorlooptijden en snelle afhandeling worden bereikt. Het aanpassen aan een gewijzigd assortiment is echter beperkt. Daarnaast wordt het meestal gebruikt voor continu binnenkomende orders.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter