Top trends in logistiek 2024+

In de nieuwste 6de editie Logistics Trend Radar, heeft DHL in totaal 40 enorm invloedrijke toekomstige trends geëvalueerd op het gebied van "Social & Business" en "Technologie".

De logistieke sector wordt continue beïnvloed door onder andere klimaatverandering, covid-19, oorlog, verstedelijking, … . Hierdoor neemt de snelheid van logistieke transformatie enorm toe. In de nieuwste 6de editie Logistics Trend Radar evalueerde DHL in totaal 40 trends op het gebied van "Social & Business" en "Technology" die de komende jaren een grote impact zullen hebben op logistiek en supply chains (1).  

Trends die zich nu al manifesteren en een enorme impact zullen hebben op toeleveringsketens zijn, op het gebied van "Social & Business": omnichannel logistiek, digitale marktplaatsen, diversificatie van toeleveringsketens, circulaire economie, duurzaamheid en decarbonisatie.  

Op technologisch gebied zijn dat: Big Data analytics, edge computing, stationaire robotica, automatisch geleide voertuigen AGV's voor intralogistiek, autonome bestelwagens voor buitengebruik en alternatieve energieoplossingen.  

Trends en uitdagingen die van invloed zijn op de transformatie van warehousing en de daaraan verbonden logistieke operaties worden nader geanalyseerd in de whitepaper Warehouse Vision Studie van Zebra Technologies Corp (2). Enkele van deze trends worden hieronder besproken. 

Crisissen leiden tot diversificatie van toeleveringsketens

Corona en de Russisch-Oekraïense oorlog hebben de logistieke sector geleerd om veerkrachtig te zijn. Een belangrijke factor om de veerkracht te vergroten is diversificatie van de toeleveringsketen. Door “alternatieve leveranciers” te selecteren en het productie- en distributienetwerk uit te breiden, kunnen de veerkracht, de wendbaarheid, het reactievermogen en de concurrentiekracht van de toeleveringsketen worden vergroot.  

Begrippen die hierbij horen zijn "multisourcing" en "multishoring".  

Multishoring betekent hier samenwerking met vele, soms “concurrerende leveranciers”.  

Bij multishoring wordt de nadruk gelegd op het feit dat de leveranciers uit verschillende landen komen. Tijdens de Corona-crisis had de grote afhankelijkheid van Chinese leveranciers een zeer negatieve impact en leidde tot verstoringen in het vermogen om te leveren. Digitale transformatie maakt het mogelijk om efficiënte, wereldwijde leveranciersplatforms en -netwerken te creëren, evenals specifiek supply chain management. 

Circulaire economie en decarbonisatie

Hoewel duurzaamheid een hoge prioriteit heeft voor de samenleving, wordt volgens DHL slechts 8,5 % van de ruim 100 miljard ton verbruikte materialen gerecycled en teruggevoerd in de kringloop.  

In de toekomst moet deze 8,5 % volledig gerecyclede producten absoluut stijgen en dit door het thema van de “circulaire economie” wereldwijd te versterken.  

Bij het ontwerpen van duurzame producten, wordt al rekening gehouden met de hele levenscyclus van het product. Alle materialen en onderdelen zijn al bedoeld voor recycling en terugkeer naar de circulaire economie. Ongeveer 80 % van de impact op het milieu van een product, wordt al in de ontwerpfase bepaald (3).  

Bestaande materialen en producten worden zo lang mogelijk hergebruikt, hersteld, opgeknapt, gedeeld, geleased en uiteindelijk gerecycled, waardoor de levenscyclus van de producten wordt gemaximaliseerd. Op deze manier wordt ook afval tot een minimum beperkt. In tegenstelling tot de wegwerpeconomie vermindert de circulaire economie ook de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Industriële processen en productgebruik veroorzaken 9,1 % van de uitstoot van broeikasgassen in de EU, volgens het Europees Milieuagentschap. Afvalbeheer genereert 3,32 %.  

Al in maart 2020 publiceerde de Europese Commissie het Actieplan Circulaire Economie, dat voorstellen bevat voor een duurzamer productontwerp en tot doel heeft de afvalproductie te verminderen. 

Het belangrijkste doel van decarbonisatie is het creëren van een koolstofvrije en klimaatneutrale economie tegen 2050. De basis voor decarbonisatie is het afstappen van fossiele brandstoffen en het gebruik van koolstofarme alternatieve energiebronnen.  

Vooral energie intensieve industrieën en bedrijven in de staal- en glasproductie, de productie van bouwmaterialen, enz. moeten zo snel mogelijk overschakelen op koolstofvrije energiebronnen.  

Belangrijke mijlpalen van het decarbonisatiebeleid zijn het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 en de zogenaamde "European Green Deal".  

Volgens deze overeenkomst moeten bedrijven, de industrie en de hele economie van de EU in 2050 klimaatneutraal zijn (4). Tweederde van de CO2-uitstoot van bedrijven en industrie is afkomstig van het gebruik van fossiele brandstoffen en kan daarom worden geëlimineerd door over te schakelen op broeikasgasneutrale energiebronnen. 

Wat is Edge Computing?

Bij “Edge Computing” vindt de gegevensverwerking direct, of dicht bij, een specifieke gegevensbron plaats (rand van het netwerk). Gegevens worden dus niet verwerkt in een extern datacenter (5).  

Het onderwerp verwijst naar de decentralisatie van de IT-architectuur die mogelijk wordt gemaakt door het Internet of Things (IOT), mobiel computergebruik en het 5G-netwerk.  

De voordelen van Edge Computing zijn dat bedrijven inzichten kunnen verkrijgen uit big data analytics in bijna realtime met lagere latentie en cloud server bandbreedte. Het vereist ook een veel kleinere IT-infrastructuur dan traditionele cloud computing.  

Industrie 4.0 en het netwerken van alle machines, fabrieken, cyberfysische systemen, enz. via IOT zullen in de toekomst steeds grotere hoeveelheden gegevens creëren, die direct ter plekke door Edge Computing in het bedrijf moeten worden verwerkt. Het is gewoonweg niet praktisch om dergelijke datavolumes via het internet naar externe datacenters voor cloud computing te sturen. Dit voegt zelfs een extra beveiligingslaag toe.  

Edge Computing kan nu en in de toekomst voor veel doeleinden worden gebruikt, ook in de logistiek, zoals magazijnrobots die met elkaar samenwerken, netwerken van verschillende bedrijfsonderdelen zoals magazijnen en productie, autonome voertuigen, voorspellend onderhoud en nog veel meer. In principe is Edge Computing overal nuttig waar grote hoeveelheden gegevens (big data) in realtime worden gegenereerd. Volgens adviesbureau ISG zal de markt voor Edge Computing naar verwachting jaarlijks met 30 procent groeien. 

Robotica en AGV's verhogen efficiëntie

De ongelooflijke groei van e-commerce (6) en de enorme toename van de vraag van consumenten vereisen een toenemende digitalisering en automatisering, evenals een verhoging van de efficiëntie van intralogistieke processen en toeleveringsketens. Digitalisering en automatisering met bijbehorende technologieën zoals 5G, IOT, artificiële intelligentie (AI) en Edge Computing zullen niet alleen de logistieke sector volledig transformeren. In de intralogistiek zal steeds meer werk worden overgenomen door AGV's en stationaire robots. 

Bij mobiele robots zijn dat AGV's (Automated Guided Vehicles) en AMR's (Autonomous Mobile Robots).  

AMR's zijn geavanceerder dan AGV's, gebruiken real-time routeplanning en kunnen obstakels vrijer en gemakkelijker ontwijken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor orderverzamelen of voor transporttaken.  

Verwacht wordt dat de markt voor AMR's tot 2023 jaarlijks met 31 % zal groeien. Zodra binnenhuis mobiele robots op grote schaal kunnen worden ingezet, zullen ze hun enorme potentieel in kostenverlaging en efficiëntieverhoging bewijzen en de industrie enorm transformeren. 

Met de snelle ontwikkeling van AI-technologie en sensortechnologie worden stationaire robots zoals collaboratieve robots (cobots) en industriële robots steeds diverser en veelzijdiger. De verwachting is dat er in de toekomst een toenemende taakverdeling zal zijn tussen mensen en cobots.  

Robots zullen natuurlijk vooral ingezet worden in repetitieve, onveranderlijke processen. De vraag is hoe innovaties op het gebied van artificiële intelligentie de werkgebieden zullen uitbreiden. AI wordt met name gebruikt voor objectherkenning. Maar ook gebieden als skill-based robotprogrammering met behulp van data gauntlet is een onderwerp dat de toekomst vorm zal geven (7). 

Tekort aan geschoolde arbeidskrachten

De digitale transformatie met al haar innovaties zal het tekort aan geschoolde arbeidskrachten nivelleren. Er is nu al een tekort aan arbeidskrachten bij de toeleveringsketens, dat in de toekomst zal toenemen door het lage geboortecijfer.  

Volgens het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) zullen er tegen 2060 tot een derde minder mensen aan het werk zijn (8). In de logistiek is er bijvoorbeeld een enorm tekort aan magazijnmedewerkers, dispatchers, vrachtwagenchauffeurs en IT-specialisten.  Digitalisering en automatisering moeten dit op veel plaatsen verhelpen. Geautomatiseerde processen en systemen, robots, AGV's, autonome voertuigen, AI en andere innovaties zullen veel geschoold personeel in het magazijn en langs de toeleveringsketen vervangen. Het zal echter nog wel even duren voordat dergelijke systemen overal de standaard zijn. 

Literatuur 

1 De nieuwe DHL Logistics Trend Radar, Link 

2. Whitepaper Warehouse Vision 2024 Studie van Zebra Technologies Corp, Link (Engelstalig artikel) 

3. Circulaire economie: Definitie en voordelen, Europees Parlement, Link 

4. BITO Expertise, Duurzaamheid en broeikasgassenprotocol, Link 

5. Wat is Edge Computing, Hewlett Packard, Link 

6. Wereldwijde e-commerce logistieke markt zal in 2024 meer dan 500 miljard euro waard zijn, Logistics, Link (Engelstalig artikel Logistiek magazine). 

7. Op AI gebaseerde samenwerking tussen mens en robot, Mittelstand Digital, Link (Duitstalig artikel). 

8 Tekort aan logistieke vaardigheden: Veel transportvolume met weinig werknemers, januari 2023, E-Commerce Magazin, Link (Duitstalig artikel). 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter