Schade aan een magazijnstelling voorkomen door preventie

De Europese norm EN 15635, gebruik en onderhoud van stalen opslagsystemen, maakt onderscheid tussen een deskundige inspectie van magazijnstellingen ten minste 1x per jaar en een visuele zelfinspectie.

Onder de norm vallen onder andere legbordrekken, palletrekken, grootvakrekken, draagarmstellingen. Uit een „risico inventarisatie“ kan ook een „frequentere magazijninspectie“ worden opgelegd. Een belangrijk onderdeel voor het gebruik en de veilige werking van opslagsystemen is de door de EN 15635 opgelegde belastingstabel. De gebruiker moet formeel een verantwoordelijke voor het veiligheidsonderzoek van de magazijninrichting benoemen en het personeel informeren.  

Magazijnstellingen inspectie is bij wet verplicht

De wetgever schrijft voor bepaalde magazijnstellingen een keuringsplicht voor. De keuring van bijvoorbeeld palletstellingen (1) moet ten minste om de twaalf maanden door een deskundig persoon worden uitgevoerd. De wettelijke basis hiervoor is te vinden in diverse normen, verordeningen en informatiedocumenten. Dit zijn de BetrSichV (Verordening Industriële Veiligheid en Gezondheid), DGUV-informatie 208-043 (Veiligheid van magazijnstellingen, 2), DGUV-voorschrift 108-007 (voorheen BGR 234, Opslaginrichtingen en -apparatuur), TRBS 1203 (Technische Regel Industriële Veiligheid en Gezondheid) en DIN EN 15635 over stellingeninspectie (Vaste Stalen Stellingen / Gebruik en Onderhoud van Opslaginrichtingen, 3). 

Waarom audits van magazijnstellingen zo belangrijk zijn?

Naast de wettelijke voorschriften zijn er nog vele andere redenen waarom een stellingeninspectie zou moeten worden uitgevoerd. Een van de redenen is het handhaven van het serviceniveau (4). Dit is de mate waarin een bedrijf klaar is of in staat is te leveren. Het serviceniveau is een metriek die aangeeft hoe groot de kans is dat er voldoende voorraad is om aan de vraag te voldoen. Foutloze en goed functionerende magazijnrekken of stellingsystemen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat een bedrijf voortdurend kan leveren. Met andere woorden, als magazijnstellingen uitvallen door schade of ongelukken, staat de leveringscapaciteit van het bedrijf op het spel. Veel voorkomende schade aan stellingen is bijvoorbeeld aanrijdschade veroorzaakt door een heftruck in het gebied van de staanders en dwarsbalken. 

Natuurlijk staat niet alleen het leververmogen op het spel, maar ook het leven van de werknemers. Door aanrijdingsschade kunnen magazijnrekken instorten en werknemers ernstig verwonden of zelfs doden. Voor statische palletstelligen die met niet-geleide transportbanden worden geladen of gelost, schrijft de wetgever daarom stellingen- of aanrijdbeveiligingen voor ter hoogte van de staanders (5). 

Welke rekken moeten worden geïnspecteerd?

Volgens DGUV 208-043 en de verordening inzake veiligheid en gezondheid op het werk (BetrSichV) moet de werkgever "arbeidsmiddelen die blootstaan aan schadeveroorzakende invloeden die voor de werknemers tot gevaren kunnen leiden, op gezette tijden laten keuren door een persoon die bevoegd is tot het verrichten van keuringen". Magazijnrekken worden zowel als arbeidsmiddelen als meubilair in de zin van de arbeidsomstandighedenverordening beschouwd.  

Voor vaste rekken die worden geladen of gelost met niet-geleide transportbanden bestaat een groot risico van beschadiging door heftrucks. Daarom moeten palletstellingen, draagarmstellingen, legbordstellingen, inrijstellingen, doorrolstellingen, platformsystemen en archiefrekken evenals handmatig verrijdbare rekken regelmatig worden onderworpen aan een stellinginspectie volgens DIN EN 15635. Dus magazijnrekken die handmatig worden geladen en gelost, zijn in de regel „niet vrijgesteld“. Invloeden of gevaren die schade veroorzaken, kunnen hier echter in de regel worden uitgesloten. Daarom kan volgens § 14 lid 2 BetrSichV worden afgezien van regelmatige legbordstelling keuringen. 

Wat wordt er precies gecontroleerd?

DIN EN 15635 maakt onderscheid tussen een inspectie (visuele controle) door een deskundige, die om de twaalf maanden moet worden uitgevoerd, en een visuele inspectie met wekelijkse of een risico-afhankelijk tijdsinterval op basis van een risico-analyse.  

De wekelijkse inspectie moet afwisselend door verschillende, deskundige en competente personen worden uitgevoerd. Volgens DIN EN 15 635 controleren deze personen de toestand van de lastdragers en de correcte opslag van de lasten. Uiteraard worden de onderdelen van de magazijnstellingen en vooral de staanders aan een visuele inspectie onderworpen om eventueel beschadigde onderdelen te kunnen vervangen. Het is raadzaam checklists te gebruiken om de visuele inspecties te documenteren. 

De keuring van stellingen door een deskundige moet ten minste om de twaalf maanden worden uitgevoerd. De expert voor het inspecteren van stellingen dient te zijn opgeleid volgens de technische regels volgens TRBS 1203 (Technische regels voor operationele veiligheid). Voor de inspectie, hanteert BITO een vast inspectieprotocol (1) volgens DGUV-Informatie 208-043 en DIN EN 15635. Er wordt o.a. gecontroleerd op de juiste montage, eventuele beschadigingen aan de constructie, scheuren in lasnaden, de conditie van de bouwvloer en nog veel meer. De inspecteur verdeelt de schade in drie gevarenniveaus, die van een kleurcode zijn voorzien: groen (schade die door de exploitant moet worden waargenomen), oranje (ontlasting en sluiting binnen vier weken), rood (onmiddellijke ontlasting en sluiting van het desbetreffende magazijnrek). 

Waarmee moet rekening worden gehouden in geval van schade?

Volgens DGUV-regel 108-007 (voorheen BGR 234) en DIN EN 15635 moet elke schade die tijdens de controle aan de magazijnstellingen wordt vastgesteld, worden gemeld aan de veiligheidsverantwoordelijke van het bedrijf en zo snel mogelijk vakkundig worden hersteld. De schade moet worden beschreven in een schriftelijk rapport, dat moet worden bewaard. Indien de schade zich na verloop van tijd herhaalt, moet een onderzoek naar de oorzaak worden ingesteld. Bovendien moet een schadebestrijdingsprocedure volgens DIN EN 15635 worden opgestart. 

Om de veiligheid niet in gevaar te brengen, moeten reparaties aan een magazijnstelling altijd met originele onderdelen worden uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is, moet een bewijs van stabiliteit worden geleverd en gedocumenteerd. Indien materiële schade of zelfs persoonlijk letsel optreedt omdat de controle van de stellingen niet correct werd uitgevoerd volgens de DGUV, kan dit leiden tot een veroordeling wegens schending van de plicht om de veiligheid te garanderen. 

Literatuur: 

1 Keuring met kennis van zaken, Link 

2 DGUV Informatie 208-043 (Veiligheid van magazijnstellingen) (D), German Social Accident Insurance (DGUV), Link 

3 DIN EN 15635 rekken test (Fixed steel shelving systems / Application and maintenance of storage equipment), Link 

4 Level of service in logistics, link 

5 Bito Tips & Tricks, Botsbescherming voor magazijnstellingen, waarom deze zo belangrijk is en je hier niet op mag besparen! Link 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter