• Logistieke dienstverlening en & transport

    Met optimale intralogistieke systemen tijdig de klant beleveren.

Scroll

Eisen

De wereld zoals wij die nu kennen, hangt sterk af van de wereldwijde logistieke dienstverlening. Maar achter deze dienstverlening staat een complex netwerk van vervoersmiddelen, magazijnen, picking- en distributiecentra. Voor de vele miljoenen voorraadbewegingen zijn soepel werkende opslagsystemen nodig die de proceskosten tot een minimum beperken. Tegelijkertijd dient er voldoende flexibiliteit te worden ingebouwd om mee te groeien met de eindafnemers en hun veranderende eisen. Passende intralogistieke systemen vormen dan ook het hart van logistieke knooppunten die via vrachtwagens, schepen, treinen of vliegtuigen steeds nauwer met elkaar zijn verbonden.

Trends

    • Door de sterke concurrentie is het noodzakelijk de logistieke processen voortdurend te optimaliseren.
    • Kostentransparantie in de supply chain wordt voor klanten steeds relevanter.
    • Productiesystemen waarbij de klant afhankelijk is van 'just in time'-leveringen maken een zeer hoge leveringstrouw noodzakelijk.
    • Het wordt steeds belangrijker dat alle dienstverleners deel uitmaken van een digitaal netwerk, zodat bijvoorbeeld bestellingen digitaal opgevolgd kunnen worden.

Referenties

Hebben we u kunnen overtuigen?

Neem dan gerust contact met ons op:
030 711 30 90