• Groothandel in levensmiddelen

  Oplossingen voor de opslag en distributie van levensmiddelen in de groothandel

Scroll

Feiten & Uitdagingen

De voedingsindustrie, bestaande uit levensmiddelenfabrikanten, detailhandelaren en groothandelaren, catering, etc., heeft de laatste jaren grote veranderingen ondergaan. De invloed van de digitalisering en Industrie 4.0 veranderde de bedrijfsmodellen en leidde tot de opkomst van de online handel in levensmiddelen en thuisbezorging; verdere veranderingen zijn te verwachten. Deze modellen geven zowel de groothandel als de detailhandel in levensmiddelen een nieuwe vorm, evenals de levensmiddelenlogistiek. Naast de traditionele factoren zoals een groeiend productaanbod, een volatiele vraag, beperkte ruimte voor logistieke activiteiten, steeds kleinere afzetgebieden en een toenemende mate van verstedelijking, is volgens de TU Berlijn studie "Future Trends in Food Logistics" ook een verandering in het consumentengedrag waarneembaar.

Volgens het "Handelsrapport Lebensmittel 2018" is de groothandel in aanzienlijke mate betrokken bij de voedselwaardeketen. Met een omzet van 248,9 miljard euro in 2017 overtreft zij het volume van de detailhandel in levensmiddelen met 158,3 miljard euro. De voedingsindustrie heeft veel andere alternatieven voor de verkoop van haar producten dan via het foodretailkanaal. Dit zijn bijvoorbeeld de gespecialiseerde detailhandel, telewinkelen, verkoopautomaten, ambulante detailhandel en directe verkoop, maar ook de grootverbruikerssector (waaronder hotels, restaurants, catering), industriële verwerkers en de export. In termen van totale verkoop zijn de alternatieve verkoopkanalen belangrijker dan de detailhandel in levensmiddelen.

E-commerce & voedsel groothandel

Steeds meer levensmiddelengroothandels exploiteren hun eigen onlineshop voor grootverbruikers en ook voor particulieren. Zij zijn vaak in het voordeel ten opzichte van retailers zoals supermarkten en drogisterijketens, omdat zij al ervaring hebben opgedaan met snelle levering aan restaurants, tankstations en kiosken. Deskundigen zijn het er mee eens: De online voedselhandel heeft een veelbelovende toekomst zodra de kwestie van de levering op de "last mile" is opgelost. Er worden momenteel tests uitgevoerd met ophaalstations of, in sommige grootstedelijke gebieden, met modellen voor levering op dezelfde dag. Het assortiment omvat alle voedingsmiddelen voor dagelijks gebruik zoals vlees, groenten, vers fruit, thee, niet-alcoholische en alcoholische dranken, koffie, delicatessen en biologische producten. Er moet worden gegarandeerd dat de koudeketen niet wordt onderbroken bij de behandeling van temperatuurgevoelige levensmiddelen. De vraag of een online shop rendabel kan werken of niet, wordt meestal in het magazijn beslist, omdat de kosten voor het plukken vaak erg hoog zijn (ongeveer 70 cent per stuk). Daarom zullen alleen degenen die hun processen zo efficiënt mogelijk inrichten, binnen afzienbare tijd winst kunnen maken met online voedselleveringen. Een voorbeeld van succes is de Britse online supermarkt Ocado. Door gebruik te maken van optimale software en technologie, zoals robots die de goederen naar de picker brengen, kunnen orders in minder dan vijf minuten worden verzameld, wat de kosten per order drastisch vermindert.

Trends in de groothandel in levensmiddelen

  • Het valt op dat het consumentengedrag verandert, wat natuurlijk ook gevolgen heeft voor de groothandel in levensmiddelen. Zo is het aanbod aan dranken zoals ambachtelijke bieren vandaag de dag groter, de vraag naar kant-en-klare producten en regionale producten neemt toe, er worden nieuwe aroma's aan toegevoegd, enz.
  • Groeiend productaanbod, volatiele vraag, beperkte ruimte voor logistiek en minder vloeroppervlak in verkoopruimten, toenemende mate van verstedelijking
  • Groothandelaren wagen zich aan nieuwe bedrijfsmodellen, de online handel is opengesteld voor particuliere klanten.
  • Nieuwe leveringsmodellen: ophaaldozen, levering op dezelfde dag
  • Afzonderlijke magazijnen voor de verwerking van online orders en B2B- en B2C-orders
  • Met steeds meer eenpersoonshuishoudens groeit de markt voor diepvriesproducten snel. Dit betekent dat er meer energie-intensieve opslagfaciliteiten voor verse en diepvriesproducten nodig zijn. wat op zijn beurt leidt tot een groeiende vraag naar energie-efficiënte opslagtechnieken en -apparatuur en een goede bouwplanning.
  • De eisen voor picking en distributie (capaciteit & efficiëntie) blijven toenemen.
  • De hogere eisen die aan het magazijnbeheer worden gesteld om goederen op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar te stellen (bijv. pick-up boxes)

Wat zijn de eisen voor een efficiënte logistiek?

Nooit eerder was het zo belangrijk als vandaag de dag om de logistieke processen in de hele supply chain zo efficiënt mogelijk te organiseren. In de voedingssector zijn het monitoren van koudeketens en het naleven van houdbaarheidsdata (BBD) net zo essentieel als snelle reactietijden op bestellingen van detailhandelaren, restaurants en cateraars of particuliere klanten. Vooral in de diepvriesindustrie is er een sterke prijsdruk op de goederen als gevolg van de hoge energiekosten. Opslag- en verzamelsystemen moeten bestand zijn tegen de kou. Bovendien is het raadzaam om de beschikbare opslagruimte volledig te benutten. Bovendien maken de enorme productvariëteit en de eis dat goederen permanent beschikbaar moeten zijn, de opslag- en pickeisen steeds complexer. De groothandel in levensmiddelen wordt vooral gekenmerkt door een complexe en brede klantenkring. Elke dag moet een groot aantal orders met verschillende referentielijnen naar vele klanten worden verstuurd, wat een krachtig magazijnbeheersysteem vereist.

Omdat de online levensmiddelenhandel steeds groter wordt, worden niet alleen logistieke "last mile" oplossingen nog steeds gezocht en in de praktijk getest. Daarnaast staat de intralogistieksector ook voor grote uitdagingen om ervoor te zorgen dat klanten waar mogelijk dezelfde dag nog van verse producten kunnen worden voorzien. Om redenen van kostenefficiëntie houden detailhandelaren en groothandelaren hun e-commerce voorraden in speciaal voor dit doel ontworpen magazijnen, waar ze veel hogere voorraden kunnen aanhouden en goederen efficiënter kunnen ophalen. Boven een bepaald kritisch niveau kunnen de logistieke kosten drastisch worden gereduceerd ten opzichte van een branchegerichte aanpak, mits alle processen efficiënt worden ingericht.

Ruimtebesparende voedselopslag bij de juiste bewaartemperatuur is essentieel voor succes in de online supermarktbranche. Karton- en paletopslag maken niet alleen een compacte opslag mogelijk, maar zorgen er ook voor dat binnenkomende goederen duidelijk worden gescheiden van de voor verzending bereide levensmiddelen. Bovendien draagt een nette opslag in FIFO-orde bij aan het verkorten van de orderverwerkingstijden. Voor verse levensmiddelen, zoals salades van regionale producenten die meestal op de dag van levering de magazijnen verlaten, is daadwerkelijke opslag meestal niet de moeite waard. Het is beter om deze goederen tijdelijk op te slaan in een aparte pickingzone, ze te laten kruisen met andere producten die in het magazijn zijn opgeslagen en ze vervolgens samen te verschepen.

De doorlooptijden kunnen verder worden verkort door B2B- en B2C-producten in aparte magazijnen te bewaren, aangezien in de B2B-pallets of grotere opslagunits meestal met vorkheftrucks wordt gewerkt. In de B2C-sector daarentegen zullen de orderverzamelaars vrij kleine hoeveelheden manueel verwerken met kleine orderverzamelwagens. Wie beide doelgroepen vanuit één en hetzelfde magazijn wil bedienen, maakt het leven onnodig moeilijk.

Het komt erop neer dat iedereen in de online voedingssector heel wat moet nadenken over hoe logistieke processen te ontwerpen en te optimaliseren.

Hebben we u kunnen overtuigen?

Neem dan gerust contact met ons op:
030 711 30 90