Scroll
01

Ideaal als ...

  • u uw opslagplaats maximaal wilt benutten en daarbij toegang tot alle artikereferenties gegarandeerd moet blijven.
  • u een breed goederenassortiment moet opslaan - het systeem is vooral ideaal bij lotgrootte 1.
  • u wisselende assortimenten wilt opslaan of seizoensschommelingen moet opvangen.

Wenst u meer informatie?

Lees dan verder of neem contact met ons op:
030 711 30 90

02

BITO PROmobile – de mobiele palletstelling

PROmobile

De mobiele palletstelling BITO PROmobile is een palletstelling op wielen. Elke stellingrij van de palletsinstallatie wordt op een mobiel onderstel gemonteerd die elektrisch aangedreven verplaatst kan worden. De wagens rijden op rails die in de vloer zijn verwerkt.

Het systeem wordt direct via bedieningselementen aan de installatie of met een afstandsbediening bestuurd, een aansturing en integratie van uw bestaande magazijnbeheer is mogelijk.

Door het gebruik van mobiele palletstellingen neemt de behoefte aan dure opslagruimte af. Doordat de stellingen verrijdbaar zijn, wordt telkens slechts één gang geopend voor het uitnemen van pallets met een vorkheftruck. De rest van de stellingrijen blijft bij mekaar geschoven waardoor de ruimte optimaal benut blijft. Elke palletrij kan verschoven worden zodat altijd toegang tot alle pallets mogelijk is. In plaats van een hoofdgang voor vorkheftrucks kunnen indien nodig gelijktijdig meerdere smalle pickinggangen voor personen geopend worden.

Een mobiel palletinstallatie kan in een bestaand magazijn of in een nieuwbouw geïnstalleerd worden.

PROmobile synchro

De mobiele palletstelling BITO PROmobile synchro onderscheidt zich van de de BITO PROmobile door het gelijklopen van de stellingrijen. Hierbij wordt er tijdens het volledige verrijdproces van de palletstellingen voor gezorgd dat de stellingrijen volledig parallel ten opzichte van elkaar bewegen, onafhankelijk van eventuele verschillen in belasting of ongelijke belading van de stellingrijen. Het verrijden van de stelling wordt niet zoals traditioneel het geval is, mechanisch maar elektrisch geregeld. Op die manier staan of bewegen de onderstellen altijd parallel tegen over elkaar. Breedtes van gangen kunnen zo tot op enkele millimeters precies ingepland worden en optimaal ingedeeld worden.

04

Voordelen & nut

Algemene voordelen

 • Größere Raumgewinnung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
  • Ruimtewinst

  » Maximale opslagcapaciteit bij optimaal gebruik van oppervlakte en ruimte. Bovendien bespaart de mobiele palletstelling plaats: bij nieuwbouw van een magazijn kan minder opslagruimte ingepland worden, wat de bouwkosten verlaagt, of u krijgt meer ruimte voor uitbreiding bij een bestaand magazijn.

 • Kapazitätserhöhung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
  • Capaciteitsverhoging

  » Bij reeds beschikbare (statische) stellingsystemen kan de installatie van een mobiel systeem de opslagcapaciteit duidelijk verhogen.

Algemene voordelen PROmobile synchro

  • Blijvend lage werkingskosten

  » Het synchroon lopen van de stellingrijen zorgt voor minder slijtage aan wielen en rails. De installatie is langer bruikbaar en de onderhoudskosten dalen.

  • Ongelijkmatig beladen is uitdrukkelijk toegestaan!

  » Ook bij ongelijke belading van de stellingrijen verzekert de gelijkloopregeling van de BITO PROmobile synchro de parallelle loop van de onderstellen. De goederen kunnen in de stelling ideaal verdeeld worden voor uw werkproces zonder dat u rekening hoeft te houden met de aard en het gewicht van de artikelen.

  • Geoptimaliseerde rijwegen

  » BITO PROmobile synchro maakt het mogelijk om de goederen procesgeoptimeerd op te slaan – fast movers aan de gang, C-artikelen aan het einde van het onderstel. Zo verlaagt u de kosten voor aanvoer en afhaling.

05

Eigenschappen van een mobiele palletstelling van BITO

 • Zelfregelende afstanden tussen de onderstellen:

  Bij traditionele systemen vergroten of verkleinen de afstanden tussen de onderstellen afhankelijk van het opgeslagen gewicht per stellingrij. Daardoor ontstaan er gaten of zelfs ongevallen doordat de stellingrijen te dicht tegen elkaar rijden. Medewerkers moeten de afstanden dan handmatige corrigeren. Daarom zijn in onze wagens standaard zelfregelende afstandssensoren geïntegreerd. De gebruiker stelt de afstand eenmalig in aan de bedieningsterminal. Deze wordt dan onafhankelijk van de wagenbelasting aangehouden. Dat bespaart tijd en reduceert beschadiging aan de installatie.

 • Selkäreppupaikat

  Rugzakplaatsen:

  Rugzakplaatsen zijn stellingplaatsen die aan het begin of einde van een wagen gemonteerd kunnen worden. Daardoor ontstaat er extra opslagplaats boven doorgaande gangen of boven de rijroute van de vorkheftruck. Daardoor kunt u de ruimte van uw magazijn nog beter benutten.

 • Detailansicht des abgesetzten Bedientableaus für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile

  Bedieningspaneel:

  Het bedieningspaneel van de mobiele stelling bevindt zich in een schakelkast. Hierdoor kan er ook een extra bedieningspaneel op een andere locatie geplaatst worden, bijvoorbeeld in de orderverzamelomgeving. Dit maakt de bediening makkelijker en de looptijden korter.

 • Detailansicht der Steckdose am Verfahrwagen für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile

  Stopcontacten aan de onderstellen:

  Gewoon slim. Stopcontacten aan de wagen maken de regelmatig benodigde reinigingswerkzaamheden veel eenvoudiger. U hoeft niet naar een stopcontact te zoeken!

06

Praktijkvoorbeelden

Hebben we u kunnen overtuigen?

Neem dan gerust contact met ons op:
030 711 30 90