Wat is routeplanning?

Bij de levering van goederen moeten de routes zo optimaal mogelijk worden gepland. Een geschikte opslagtechnologie draagt dan ook bij aan de efficiëntie.

In bijna elk bedrijf vinden talrijke transportprocessen plaats, denk maar aan de levering van materialen en goederen in de productieruimte of in het magazijn. Om deze zo energie-, tijd- en arbeidsbesparend mogelijk van A naar B te transporteren, is een efficiënte routeplanning en logistieke flow nodig. Zo wordt bijvoorbeeld ook het routeplan bij het opslaan en ophalen van artikelen in een magazijn geoptimaliseerd om de efficiëntie te verhogen.

Bij de levering van goederen is ook een optimale routeplanning nodig. Dit moet leiden tot het minimaliseren van de (totale) kosten van het wagenpark en een verhoging van de operationele performantie. Pertinente vragen zoals "Welke klanten worden op welke route bevoorraad?", "Welke route wordt voor dit traject gekozen?" en "Welke voertuigen worden gebruikt?" moeten opnieuw worden beantwoord.

Vooral bij een talrijk aantal bestellingen en ritten is het belangrijk om de bestellingen te groeperen en in volgorde te plaatsen. De term "clustering" verwijst naar de combinatie van verschillende orders in één enkele route. De volgorde waarin verschillende stations binnen een route worden bediend wordt “routing” genoemd.

Routeplanning: eenvoudig tot zeer complex

In principe wordt het probleem van de routeplanning gezien als een combinatie van het klassieke vervoersprobleem en het retourprobleem (ook wel het “Het handelsreizigersprobleem” genoemd).

Voor beide bestaan er wel wiskundige oplossingen of modellen. Zo kan de routeplanning een relatief eenvoudige taak van homogene transportgoederen en vaste klantstructuren, met weinig routes en klanten, omvatten, maar het kan ook zeer complex worden. Vooral als het gaat om heterogene hoeveelheden goederen, het wisselen van de bestemmelingen, dagelijks veranderende omstandigheden in het verkeer en de routes.

Daarenboven zijn er mogelijke beperkingen zoals: krappe tijdsschema’s, meerdere depots of eventuele start- en bestemmingspunten of bepaalde orders die prioriteit hebben op andere. Zelfs bij een dynamische routeplanning kan de ordersituatie voortdurend veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe of geannuleerde orders.

Ritplanningssoftware is een kwestie van kiezen

Vanwege de complexiteit gebruiken bedrijven tegenwoordig meestal een standaardsoftware of een speciaal geprogrammeerde tool voor het plannen van hun ritten. De routeplanningssoftware maakt hier gebruik van een aantal zaken, zoals: een digitaal wegennet, een klantenbestand, een voertuig- en chauffeurslijst en een actuele bestellijst.

Dankzij deze data kan rekening worden gehouden met een groot aantal beperkingen en kan een groot aantal geoptimaliseerde routes snel berekend worden.

Optimalisatie wordt bereikt door de transportvereisten van een aantal klanten te combineren in één of meer ritten. Zo worden de transportkosten tot een minimum beperkt en worden de tijdschema's, voertuigcapaciteiten, de pauze- en werktijden van de chauffeur en de onderhoudscycli gerespecteerd.

Een verdere optimalisatie kan worden bereikt door het opnemen van de mobiele data van de transportvoertuigen. Ook met de huidige milieusituatie wordt rekening gehouden.

In het algemeen verhoogt de rittenplanning, met behulp van dergelijke software, de kwaliteit van de dienstverlening, omdat er rekening wordt gehouden met alle componenten. Bovendien minimaliseert de software de fouten in de logistieke planning. Bij een onjuiste inschatting van de voertuigcapaciteiten maakt de software een snelle aanpassing.

Waar binnen het bedrijf is een routeplanning nodig?

Een optimale routeplanning is belangrijk voor bedrijven, zowel voor inkomende als uitgaande goederen. Zo worden bijvoorbeeld bij de ontvangst van goederen aan externe dienstverleners en leveranciers tijdsschema’s toegewezen. Met behulp van software kunnen ze zelfs ook tijdschema’s boeken via een extranet.

Het plannen met tijdsschema’s maakt een ideale capaciteits- en resourceplanning mogelijk. Deze controle komt niet alleen de bedrijven maar ook de leveranciers ten goede. Zo worden meer files bij vermeden, worden laad- en lostijden ingekort en wordt de communicatie tussen chauffeurs en het laadpersoneel vergemakkelijkt.

In de afdeling uitgaande goederen moet rekening worden gehouden met de capaciteitsbenutting van het transportmiddel, de voertuigen en met de door de klant geplande leveringsdatum.

De transportcoördinator optimaliseert alle ritten en de routing voor de levering aan de klanten door middel van een routeplanningssoftware. Bovendien wordt hierbij rekening gehouden met een correcte toepassing van de richtlijnen en specificaties inzake vervoer, bijvoorbeeld de juiste planning en uitvoering van gekoelde transporten. De formulieren voor de afgifte van de goederen moeten dan ook worden bijgewerkt.

Voordelen van routeplanning

Een optimale routeplanning heeft heel wat voordelen, we sommen er enkele op:

  • Het leidt tot kortere processen en levertijden.
  • De gehele vloot wordt optimaal benut en afgeschreven.
  • De efficiëntie van alle processen wordt verhoogd.
  • In het algemeen wordt de klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid verhoogd, omdat betrouwbare leveringen binnen de gewenste tijdsspanne plaatsvinden.
  • De planning van rondleidingen en de bijbehorende logistiek resulteert in een grotere procestransparantie. De routeplanning wordt een verifieerbaar onderdeel van de leveringsketen.
  • De routeplanningssoftware kan ook worden gekoppeld aan GPS-tracking. Het is dus altijd mogelijk om de optimalisatie uit te voeren op basis van de werkelijke coördinaten van de voertuigen. Bovendien wordt, ten allen tijde, duidelijk aangegeven waar de voertuigen zich bevinden.

Magazijntechnologie die helpt bij de routeplanning

Door het gebruik van doorrolstellingen (pallet doorrolstellingen (PDS) of stukgoed doorrolstellingen (SDS)) kunnen de inkomende goederen en de uitgaande goederen, van elkaar gescheiden worden.

De goederendoorvoer is gebaseerd op het First in First out (FiFo)-principe, waarbij de transportroutes ingekort worden dankzij de automatische voortgang van de goederen. Daarnaast wordt de oppervlakte van het magazijn optimaal benut (tot +60% besparing).

In de dynamische PDS of SDS worden de goederen homogeen opgeslagen en meestal met een hoge omloopsnelheid verwijderd. Deze systemen zijn dus een goede en flexibele oplossing bij logistieke processen met inkomende en uitgaande goederen.

Wilt u meer weten over magazijntechnologie welke ondersteunt in een optimale routeplanning en logistieke flow?  Neem dan contact op met een BITO-opslagspecialist via het contactformulier, e-mail of telefoontje.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter