Wat is intralogistiek?

Intralogistiek omvat alle processen binnen een bedrijf die betrekking hebben op organisatie, controle, implementatie en optimalisatie van materiaalstromen, informatiestromen en goederenbehandeling.

Definitie intralogistiek.

Een onderzoek van de term "intralogistiek" onthult veel over de betekenis ervan.  

"Intra" staat voor “binnen”. Het verwijst het naar de logistieke processen “binnen” een bedrijf. Per definitie zorgt "logistiek" ervoor dat de juiste goederen beschikbaar zijn in de juiste hoeveelheid en kwaliteit, op de juiste plaats en tijd, voor de juiste klant en tegen de juiste kosten.  

“Logistiek” omvat het beheer en de controle van informatie- en materiaalstromen die verder reiken dan de grenzen van het bedrijf zelf.  

Het verwijst niet alleen naar interne processen, maar ook naar externe processen zoals transport en goederenverkeer buiten het bedrijf.  

De Duitse vereniging Mechanical Engineering Industry Association (VDMA), definieert intralogistiek als de “organisatie, controle, implementatie en optimalisatie van interne materiaalstromen en informatiestromen, de behandeling van goederen in de industrie, handel en openbare instellingen". 

Waarom is controle van de materiaalstroom zo belangrijk?

In de logistiek omvat materiaalstroom het “hele proces” van het fysiek verplaatsen van goederen door de toeleveringsketen, de aankoop van grondstoffen tot de levering van afgewerkte producten aan de eindklant. Dit proces omvat transport, opslag, verwerking en alle bijbehorende activiteiten.  

Per definitie zorgt een efficiënte materiaalstroom ervoor dat de vereiste hoeveelheden productiemateriaal of goederen op het juiste moment op de gewenste locatie beschikbaar zijn.  

Efficiënte materiaalstroom is cruciaal voor het optimaliseren van logistieke processen en productieprocessen. Voor het verlagen van de kosten en het verbeteren van de prestaties van de toeleveringsketen.  

Controletechnologie, de uitwisseling van informatie en de verschillende soorten transportbandtechnologie zijn essentiële onderdelen in de controle van het technische, economische en organisatorische transport van goederen. 

Intralogistiek gaat verder dan het beheersen van materiaalstromen en omvat ook gebieden als magazijnbeheer, het samenstellen van orders, verpakkingsprocessen, transport in het magazijn zelf en de coördinatie van grondstoffen, materialen en producten binnen een bedrijf. 

Hoe kan intralogistiek worden onderverdeeld?

De interne logistiek van een bedrijf kan worden onderverdeeld in "intern materiaaltransport", "voorraadbeheer" en "opslag".  

Het omvat alle processen van goederenontvangst tot opslag, intern transport en orderverwerking tot goederenuitgifte.  

De gebieden goederenontvangst, magazijn en administratie, orderverzameling, verpakking en goederenuitgifte kunnen hiervan worden afgeleid.

Welke systemen worden gebruikt? 

In de interne logistiek van een bedrijf, wordt een grote verscheidenheid aan oplossingen gebruikt voor de intelligente planning, besturing, afhandeling en bewaking van alle processen op het gebied van materiaal- en informatiestromen.  

Geavanceerde sensortechnologieën en een krachtig magazijnbeheersysteem (WMS) zijn essentieel voor de op behoeften gebaseerde, efficiënte besturing van alle systeemcomponenten die worden gebruikt op het gebied van opslag, orderpicking, transportbandtechnologie en distributie.  

Dit WMS-systeem staat in constante communicatie met het goederenbeheersysteem, verbetert voortdurend processen en geeft nauwkeurige transportinstructies aan het onderliggende materiaalstroomsysteem. 

 

Materiaalstroomsysteem 

Een materiaalstroomsysteem bestaat uit fysieke componenten zoals het magazijn, de transportbandtechnologie, software zoals het WMS en de materiaalstroomcomputer (MFS).  

MFS is buiten Europa ook bekend onder de naam Warehouse Control System.  

De MFS-software fungeert als de centrale interface in geautomatiseerde magazijnen door de gegevensstromen en de informatiestromen te besturen en zo een verbinding tot stand te brengen tussen de magazijntechnologie en het WMS. 

 

WMS en LVS 

In de logistiek worden de termen WMS en LVS (Logistics Vision Suite) vaak door elkaar gebruikt, hoewel ze per definitie verschillende functies en taken vervullen. Maar de volledige interne materiaalstroom kan in kaart worden gebracht met behulp van zowel een WMS als een LVS. 

Het LVS richt zich op het beheer van hoeveelheden en opslaglocaties, voorraad en informatiestroom. Daarom kan het worden beschouwd als een voorraadbeheersysteem. Het kan ook elementen bevatten zoals het beheer van transportsystemen.  

Een WMS daarentegen is veel uitgebreider en complexer. Het richt zich op gegevenstransparantie, optimaliseren, besturing en controle, materiaalstroom en administratie. Het brengt de volledige interne materiaal- en informatiestroom van een bedrijf in kaart. 

Het WMS ontvangt orders van bovenliggende systemen zoals het ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) of een goederenbeheersysteem. Het beheert informatie in een database en stuurt ze na optimalisatie door naar de aangesloten transportsystemen voor controle.  

Een WMS bestuurt, bewaakt en verbetert complexe magazijn- en distributiesystemen. Het bevat de basisfuncties van een LVS en biedt daarnaast ook een groot aantal “aanvullende functies” waaronder “geavanceerde methoden” voor systeemstatusbewaking en verschillende bedrijfs- en optimalisatiestrategieën.  

Samengevat wordt het WMS gebruikt om interne magazijnprocessen te beheren en te optimaliseren. Moderne WMS-systemen hebben een modulaire structuur en kunnen naar behoefte worden uitgebreid. Ze bevatten kernfuncties zoals aantal inkomende goederen en uitgaande goederen controle dat essentieel is voor magazijnoperaties. En het bevat aanvullende functies zoals cross-docking, dock- en yardmanagement, beheer van gevaarlijke goederen en gevaarlijke stoffen, resourceplanning, retourenbeheer en heftruckcontrolesystemen, die worden geïmplementeerd volgens de eisen van de klant. 

 

Opslagtechnologie 

Opslagtechnologie omvat verschillende systemen van opslag in een magazijn. Dit zijn onder andere verschillende magazijnstellingen zoals hoogbouwstellingen voor grote distributiecentra of archiefstellingen voor kleine KMO’s. Deze magazijnstellingen en rekken, worden aangevuld met systemen voor intern materiaaltransport.  

Materiaaltransport kan worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën, in continue transport en in discontinue transport.  

Continue transport omvat rollenbanen en transportbanden, terwijl niet-continue transport vorkheftrucks, automatisch geleide voertuigen (AGV's), laadsystemen en platformwagens omvatten.   

In een magazijn worden ook Fleet Management Systemen (FMS) en identificatiesystemen gebruikt, die helpen om de transportveiligheid te verhogen.  

Verder behoren automatische nietmachines en omsnoeringsmachines, verschillende apparaten om voorraad te meten, te tellen en te wegen tot de standaarduitrusting in magazijnen. 

 

Magazijn vloot beheer  

(FMS) Fleet Management Systems spelen een belangrijke rol bij het optimaliseren van de planning, de controle van het magazijn wagenpark waaronder vorkheftrucks en andere industriële trucks.  

Ze combineren geavanceerde hardwarecomponenten zoals boordcomputers op voertuigen, software voor gegevensanalyse en prestatiebewaking en communicatietechnologieën voor real-time gegevensoverdracht. Systemen voor wagenparkbeheer voeren verschillende taken uit, zoals het bewaken van de locaties en omstandigheden van vorkheftrucks. Het analyseren van het gebruik om de efficiëntie te verhogen, het beheren van onderhoudsschema's om de beschikbaarheid van de magazijnvoertuigen te garanderen, het beheren van de veiligheid om ongevallen en verwondingen te verminderen en het optimaliseren van routes en schema's om de productiviteit te verhogen. 

 

“Order” verzamelsystemen 

Bij het samenstellen van orders worden verschillende soorten verzamelsystemen gebruikt. Per definitie wordt er een onderscheid gemaakt tussen handmatige systemen die werken volgens het goederen-naar-de-man principe (dynamisch) of het mens-naar-goederen principe (statisch).  

Een andere innovatieve en aanpasbare oplossing in de intralogistiek is het automatiseren van orderverzamelen met behulp van verzamelrobots. Deze robots bestaan uit een mobiele basis, een roterende hefkolom met een grijpersysteem en een geïntegreerd, rijdend plateau. Daarnaast worden ook moderne papierloze orderverzamelmethoden gebruikt, zoals pick-by-light en pick-by-voice. 

 

Cyberfysieke systemen 

In het tijdperk van Industrie 4.0 worden intelligente cyberfysieke systemen (CPS) steeds vaker gebruikt voor de digitalisering en automatisering van productie- en magazijnprocessen. Deze systemen integreren informatie- en softwaretechnologische elementen met mechanische componenten. Gegevens worden overgedragen en uitgewisseld en in realtime bewaakt en gecontroleerd via het Industrial Internet of Things (IIoT), wat naadloze en efficiënte netwerken en coördinatie van processen mogelijk maakt.  

In de intralogistiek zorgen ze voor een efficiënte controle en bewaking van materiaalstromen. Met hun hulp kunnen processen in realtime worden aangepast en geoptimaliseerd. Er kan voorspellend onderhoud worden uitgevoerd om storingen te voorkomen. Dit maakt intralogistiek slimmer, sneller en betrouwbaarder. 

Toenemende automatisering en digitalisering

Met het oog op Industrie 4.0, de wereldwijde concurrentiedruk en de snelle ontwikkelingen op het gebied van e-commerce, wordt automatisering of op zijn minst gedeeltelijke automatisering van operationele processen steeds belangrijker.  

Bedrijven staan voor de complexe beslissing welke processen ze kunnen of moeten automatiseren.  

Is het in sommige gevallen misschien zelfs voordelig om bepaalde handmatige processen in het magazijn te behouden? Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de integratie van interfaces tussen geautomatiseerde en handmatige oplossingen. Met name gebieden zoals goederentransport binnen het magazijn, orderverzamelen en -toewijzing en efficiënte routeplanning, die meestal worden geregeld door een magazijnbeheersysteem, zijn zeer geschikt voor automatiseringsmaatregelen.  

Het is voor bedrijven van cruciaal belang dat hun automatiseringsoplossingen zowel flexibel als schaalbaar zijn om tegemoet te komen aan veranderende markteisen en bedrijfsgroei. Voor veel bedrijven kan gedeeltelijke automatisering voordelig zijn vanuit economisch oogpunt. 

Grootschalige, zeer technische totaaloplossingen zijn vaak niet optimaal vanwege de kosten en vanwege het risico op verlies van flexibiliteit. Met gedeeltelijke automatisering worden investeringen gericht op die gebieden die de grootste economische meerwaarde bieden door automatisering. Dit leidt tot kostenefficiënte implementatie en korte afschrijvingstermijnen. Gebieden die minder economisch potentieel hebben, onderhevig zijn aan sterke schommelingen in de werklast of beïnvloed worden door onvoorspelbare externe invloeden, worden buiten beschouwing gelaten. Bij de invoering van gedeeltelijke automatisering is het raadzaam om een holistisch concept voor de lange termijn te ontwikkelen, zelfs als in eerste instantie slechts enkele specifieke gebieden worden geautomatiseerd. 

Met BITO kunt u uw magazijnprocessen stapsgewijs automatiseren of een volledig geautomatiseerd magazijn laten ontwerpen, zoals een automatisch magazijn voor kleine onderdelen of een automatisch palletmagazijn met pallet shuttle systeem.  

Een voorbeeld van flexibiliteit en kostenefficiëntie is de BITO AGV, die containertransport tussen verschillende werk- en verzamelstations automatiseert zonder dat er een hoofdcomputer of WLAN nodig is.  

Het cloudgebaseerde TeDaLoS-systeem biedt realtime en stuknauwkeurige voorraadcontrole door het gebruik van draadloze gewichtssensoren op de magazijnbakken met onderdelen. BITO biedt een breed scala aan oplossingen voor automatisering die geschikt zijn voor de meest uiteenlopende eisen. 

Intralogistieke oplossingen van de expert

Als expert in magazijntechnologie is BITO de ideale partner voor intralogistiek, vooral op het vlak van magazijninrichting, stellingsystemen, orderverzamelsystemen, transportsystemen, opslag- en stockageoplossingen, transportcontainers, magazijn rekken aanrijbeveiliging en automatisch geleide voertuigen (LEO Transporter). Dankzij de jarenlange ervaring in de wereld van warehouse management, kan BITO doeltreffende opslagoplossingen leveren voor diverse sectoren.  

We zijn gespecialiseerd in het “optimaliseren” van “bestaande” logistieke processen. Gezien de complexiteit van magazijntechnologie is een advies op maat aan te raden om een ideale en efficiënte magazijnoplossing te ontwikkelen. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter