Wanneer heeft automatisering bij magazijninrichting zin?

Met (gedeeltelijk) geautomatiseerde magazijnsystemen kan de efficiëntie van het magazijn worden verhoogd, foutpercentages worden verlaagd en de levertijden worden verkort. Maar wanneer loont het de moeite om een automatisch magazijn te installeren?

In het tijdperk van de industriestandaard 4.0 moeten veel bedrijven nadenken over logistiek en magazijnautomatisering. Iedere ondernemer moet zich eerst de vraag stellen: "Wat verwacht ik van het automatisch magazijn?" en "Heeft hebben geautomatiseerde palletmagazijnen zin? Volgens de Gabler Wirtschaftslexikon is het doel van een geautomatiseerd magazijn "het verhogen van de economische efficiëntie van de opslag door het verhogen van de voorraadrotatie, het verminderen van de voorraden en het verbeteren van de benutting van de magazijnfaciliteiten, alsmede het verkorten van de levertijden door het sneller ophalen van de goederen. Voorwaarde is een IT-ondersteund magazijnmanagementsysteem (WMS) met interfaces voor de aansturing van de transportbandsystemen en het materiaalbeheer- en/of ERP-systeem".

Handmatig versus automatisch

In de intralogistiek van bedrijven wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen handmatige en geautomatiseerde magazijnen. Hier vloeien de grenzen in elkaar daar er ook semi-automatische magazijnen zijn. Deze maken gebruik van enkele van de op de markt beschikbare geautomatiseerde magazijnoplossingen en van een warehouse management systeem (WMS). Er zijn geen vaste normen om te beoordelen of een magazijn geautomatiseerd of halfautomatisch functioneert. De eerste vraag die u zich moet stellen is dus of automatisering überhaupt nodig is. Wat zijn de voor- en nadelen van een handmatig magazijn? Wanneer is het nuttig?

Een handbediend magazijn heeft verschillende voordelen:

 • Het kan vaak gemakkelijk worden aangepast, denk hierbij aan legbordstellingen en meerverdiepssystemen. Zo kunnen bijvoorbeeld uitzendkrachten worden ingehuurd als er zich seizoenspieken voordoen. Het is dus flexibel aanpasbaar.
 • De processen zijn vaak minder complex, makkelijker te begrijpen en te beheren.
 • Mensen zijn betrokken bij de processen en kunnen hun cognitieve vaardigheden en praktijkervaring inbrengen.
 • Het is vooral geschikt voor een klein assortiment met ongeplande uitbreiding in de toekomst. Ook een eenvoudig uit te voeren deelautomatisering, bijvoorbeeld door middel van transportsystemen is mogelijk.

Nadelen

 • zijn bijvoorbeeld de hoge kosten die worden veroorzaakt door de inzet van mensen en de verminderde voorraadrotatie of efficiency als gevolg van het verlies van medewerkers.
 • Frequentere fouten, bijvoorbeeld bij handmatig orderpicken tussen de stellingsystemen.

De behoefte om het orderverzamelen te verbeteren en fouten in de orderverzameling te voorkomen is een van de redenen voor gedeeltelijke automatisering, bijvoorbeeld door middel van automatisch geleide voertuigsystemen (AGV's), of zelfs een complete oplossing voor magazijnautomatisering met geautomatiseerde palletstellingen of shuttle systeem. Door de verbeterde efficiëntie van de logistiek kunnen na automatisering bedrijfskosten worden bespaard, waardoor de maatregel na verloop van tijd kan worden afgeschreven. In sommige sectoren, zoals de automobielindustrie, is de mate van automatisering al zeer hoog.

Magazijnautomatisering in een bedrijf heeft de volgende voor- en nadelen:

Voordelen:

 • Een automatisch magazijn is goedkoper te bedienen dan een handbediend magazijn van legbordstellingen met een overeenkomstige hoge doorloopsnelheid, omvang en bedrijfstijd (24/7).
 • Het wordt over het algemeen geïnstalleerd om kosten te besparen, werktijden te verminderen, de veiligheid in het magazijn te verhogen, fouten bij het samenstellen van orders te minimaliseren en de klanttevredenheid te verbeteren.
 • Door de steeds lagere beschikbaarheid van personeel worden geautomatiseerde magazijnen steeds interessanter.

Nadelen:

 • Afhankelijk van de mate van automatisering kan de investering vrij hoog zijn. Door de hogere efficiëntie en de besparing op de exploitatiekosten kan het geautomatiseerde magazijn zichzelf echter na verloop van tijd terugverdienen.

 • De automatisering tijdens de lopende exploitatie van de installatie vormt een bijzondere uitdaging. Een zorgvuldige planning is noodzakelijk om een soepele overgang te garanderen.

 • In veel gevallen kunnen processen alleen worden aangepast door programmeurs die vaak niet de beste praktijkervaring in de logistiek hebben. Daarom is het flexibele aanpassingsvermogen aan veranderde processen in het magazijn beperkt.

 • Het vergroten van de omvang van een automatisch magazijn is vaak moeilijk. Het systeem is meestal ontworpen voor seizoensgebonden pieken en wordt daarom niet volledig benut gedurende de rest van het jaar. Dit vermindert de kostenefficiëntie.

Eisen voor (gedeeltelijke) automatisering

Ideale voorwaarden voor magazijnautomatisering zijn:

 • De continue werking (24/7) is waar mogelijk voorzien.

 • De doelstellingen moeten duidelijk en " gemotiveerd " zijn.

 • Indien mogelijk moeten er geen of zeer kleine seizoensgebonden schommelingen zijn.

 • Er moet een langetermijnplanning zijn met betrekking tot de eisen die aan de opslagruimte worden gesteld (pakketten, partijgroottes, doorloopsnelheid).

Hoe meer algemene voorwaarden afwijken van dit "ideale automatische magazijn", hoe flexibeler en meer handmatige processen geïntegreerd moeten worden. Er zijn echter steeds meer magazijnoplossingen die enkele van de voordelen van handbediende magazijnen bieden. Bij het Autostore-systeem zijn dit de uitbreidingsmogelijkheden en de aanpasbaarheid aan de fysieke magazijnstructuur. Bovendien biedt het een zeer hoog niveau van ruimtegebruik en stelt het operators in staat om te profiteren van de kostenefficiëntie van automatisering voor kleinere hoeveelheden. Shuttle-magazijnen (compacte magazijnen) zijn ook gemakkelijk uitbreidbaar en flexibel. De opslagcapaciteit kan worden vergroot door meer shuttles toe te voegen. Bovendien kunnen kleine hoeveelheden en ook soorten artikelen op een niet-selectieve manier efficiënt worden opgeslagen. Naast de schaalbaarheid biedt een AGV ook een flexibele aanpassing aan de materiaalstroom.

Conclusie

Automatisering zal steeds vaker zijn weg vinden in de intralogistiek. Een drijfveer in de toekomst is het nog grotere gebrek aan gekwalificeerd personeel. Maar het is niet altijd nodig om een groot volautomatisch magazijn te hebben. Gedeeltelijke automatisering of kleine flexibele oplossingen zoals AGV's, shuttlesystemen zijn steeds vaker het middel bij uitstek om klein te beginnen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter