Hoe problemen voorkomen in het magazijn door zomerse hitte

Hoge buitentemperaturen veroorzaken allerlei problemen in het magazijn. Schade kan worden voorkomen door de temperaturen en de vochtigheid te bewaken en de juiste tegenmaatregelen te nemen.

Hoge temperaturen in de zomer kunnen leiden tot een aantal ernstige problemen in een magazijn, maar deze kunnen worden voorkomen. Zowel hoge temperaturen als vochtigheid kunnen opgeslagen goederen zoals voedsel en medicijnen vernietigen, de gezondheid van magazijnpersoneel schaden en de elektriciteitsrekening flink opdrijven.

Aangetaste of zelfs te vernietigen goederen leiden op hun beurt tot verdere problemen. Als de goederen niet worden geleverd, daalt de klantentevredenheid. Beschadigde goederen kunnen echter ook tot leveringsproblemen leiden als te laat wordt ingezien dat de artikelen onbruikbaar zijn.

Controle van temperatuur en vochtigheid in het magazijn

Er zijn vele manieren om de temperatuur en de vochtigheid in het magazijn te beïnvloeden, vooral tijdens de zomerhitte. In eenvoudige magazijnen kunnen, afhankelijk van de opgeslagen goederen, eenvoudig deuren met vliegenramen worden geïnstalleerd voor een betere ventilatie. Andere oplossingen zijn het gebruik van grotere industriële plafondventilatoren of zelfs airconditioningsystemen. Daarnaast moet het magazijn ook goed geïsoleerd zijn.

In gekoelde en geklimatiseerde opslagplaatsen voor bederfelijke levensmiddelen (1, 2) en geneesmiddelen is een strikte bewaking van het klimaat, d.w.z. temperatuur en vochtigheid, absoluut noodzakelijk. Zelfs in opslagplaatsen met moderne airconditioningstechniek kunnen temperatuurzones enkele graden variëren. Hoge temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad of schommelingen in de parameters kunnen ertoe leiden dat levensmiddelen bederven en dat de chemische structuur van geneesmiddelen verandert. Als gevolg daarvan kan de werkzaamheid van geneesmiddelen verloren gaan of kunnen giftige bijprodukten zelfs schade toebrengen aan patiënten. De grenswaarden voor de parameters zijn sterk afhankelijk van de afzonderlijke producten. Voor de controle moeten monitoring (meting) en controle-elementen worden geïntegreerd. Voor het meten, bewaken en documenteren van milieu-invloeden zoals temperatuur en vochtigheid kunnen bijvoorbeeld de dataloggers (met sensoren en geheugen) van de fabrikant Tec4Med worden gebruikt.

Een SmartHub fungeert als een gateway voor beacons (dataloggers met sensoren) om automatisch gegevens te verzamelen en door te sturen naar een cloud-software. De verkregen gegevens kunnen worden weergegeven in de browser of ook in een app. De dataloggers met geheugen en sensoren kunnen op verschillende plaatsen in het magazijn of op dozen, pallets, containers of vrachtwagens worden geïnstalleerd. Om een GDP- of HACCP-conforme verzending van temperatuurgevoelige goederen te garanderen, kan de SmartHub ook daar worden gebruikt. Dit maakt het eenvoudig om de temperatuur weer te geven en belangrijke parameters overal te monitoren.

Een aangename werksfeer voor de werknemers creëren

Ergonomische werkplekken zijn niet alleen wenselijk, ze zijn nu ook wettelijk verplicht door de ArbSchG (wet op de gezondheid en veiligheid op het werk) en de ArbStättV (verordening op de werkplek) (4). Hitte op de werkplek kan het welzijn van werknemers ernstig schaden en zelfs leiden tot hitte-uitputting. Volgens de ArbSchG moet de werkgever de werkplekken, de arbeidsomstandigheden en de werkomgeving zo inrichten dat arbeidsongevallen en werkgerelateerde ziekten worden voorkomen en de veiligheid op de werkplek wordt vergroot. Bovendien is de werkgever verplicht om het werk (§§ 2, 3 ArbSchG) en de arbeidsprocessen op een humane manier in te richten. In de in 2016 ingrijpend gewijzigde Werkplekverordening (ArbStättV) wordt ergonomie nu ook letterlijk genoemd. De werkgever moet de maatregelen volgens ArbStättV § 3 lid 1 uitvoeren en bij de inrichting van de werkplek naast moderne technische oplossingen, hygiëne, arbeidsgeneeskunde ook rekening houden met ergonomische eisen.

Back-up generatoren en koelsysteem

Uiteraard moet het koelsysteem regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden. Ook hier zijn bewaking van de bedrijfsparameters alsmede temperatuurdisplays en een alarmsysteem in geval van afwijkingen sterk aan te bevelen. Om stroomuitval te voorkomen, moet het magazijn beschikken over noodaggregaten, zodat goederen niet worden beschadigd. Koelinstallaties zoals industriële vriezers moeten uit de buurt van slecht geïsoleerde delen van het gebouw worden geplaatst.

Elektriciteitsbesparing in gekoelde of geklimatiseerde opslagplaatsen

De airconditioning van pakhuizen en de koeleenheden van gekoelde opslagplaatsen vereisen veel elektriciteit, vooral in de zomer. Er zijn echter manieren om het elektriciteitsverbruik te verminderen. Bij de bouw van koelhuizen is het van essentieel belang na te denken over een koude sas voor de levering van goederen. Bovendien moet het frequent openen van deuren en poorten worden vermeden. Uiteraard moet het magazijngebouw rondom geïsoleerd zijn, zodat er minder warmte in het gekoelde of van airconditioning voorziene magazijn komt. Het dak van een magazijn kan in de zomer extreem opwarmen, dus een lichtgekleurd of reflecterend dak is aan te bevelen. Een sproeisysteem of groendak (5) kan ook helpen om de temperaturen op het dak te verlagen. Het effect kan ook worden versterkt door schaduwrijke bomen in de buurt van het pakhuis. Warmteopslagsystemen met fotovoltaïsche energie kunnen de piekvraag naar elektriciteit in koelhuizen met wel 90 procent verminderen en zo tot enorme elektriciteitsbesparingen leiden. Volgens PV Magazine maakt de technologie het mogelijk "fotovoltaïsch opgewekte energie op te slaan en te gebruiken in koelhuizen om het energieverbruik uit te stellen en de energiekosten te verlagen"(6).

Gebruik van ontvochtigers

Om de temperatuur in de werkruimten voor de werknemers te verlagen, is het een goed idee om het gebruik van airconditioning te combineren met luchtontvochtigers. Dit verhoogt de kostenefficiëntie van airconditioning. Verlaging van de luchtvochtigheid kan de waargenomen temperatuur aanzienlijk verlagen.

Voorraadbeheer

Bestaande overvoorraden van opgeslagen goederen moeten beslist worden verminderd. Hoe minder voorraad moet worden gekoeld, hoe beter. De bufferniveaus in de opslag moeten natuurlijk wel worden gehandhaafd, zodat het vermogen om te leveren nog steeds behouden blijft.

In magazijnen met airconditioning mogen alleen producten worden opgeslagen die bestand zijn tegen de werkelijke klimaatomstandigheden van de hal in de zomer. Thermo-etiketten (temperatuurindicatielabels) zijn ook geschikt voor temperatuurcontrole.

Bij een bepaalde grenstemperatuur veranderen deze etiketten van kleur. Anderzijds moeten etiketten worden gebruikt die bestand zijn tegen hogere temperaturen in magazijnen. Hiervoor worden vaak thermotransfer-etiketten met een coating van polypropyleen, polyester of polyamide gebruikt.

Een andere mogelijkheid zijn direct thermische etiketten met een oppervlaktecoating. Voor opslag is het essentieel om temperatuurbestendige opslagdozen te gebruiken, bv. van kunststof. BITO biedt een uitgebreid gamma aan overeenkomstige kunststof bakken die ook geschikt zijn voor transport.

Literatuur:

1 Tips & Tricks, Waarom is het beter om voorraad te minimaliseren, Link

2 Tips & Tricks, Doordachte magazijninrichting bij microbiologische gevaren en hygiëne, Link

3 Tec4Med, Temperatuurgecontroleerd verzenden van goederen, Link

4 Tips & Tricks, Het nut van toegangscontrole, Link

5 Groene daken het natuurlijke airconditioningsysteem voor uw gebouw, Fornatec GmbH, Link

6 Energiebeheer en warmteopslag voor koeling met zonne-energie gepresenteerd, PV Magazin, Link

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter