Bij magazijninrichting wordt de inrichting voor gemakkelijk industrieel reinigen vaak onderschat

Is industriële “reiniging” dan niet hetzelfde als industriële “schoonmaak”? Nee, industriële reiniging omvat onder andere droogijsreinigen, ultrasoon reinigen, sponge blasting, laserreiniging... Regelmatig reinigen is op lange termijn belangrijk om vroegtijdige herstellingen aan uw magazijn en magazijnstellingen te voorkomen.

Wist je dat de meeste mensen het verschil niet kennen tussen industriële “reiniging” en industriële “schoonmaak”. Bij industriële “schoonmaak” gaat het vaak over het reinigen van parkings of kantoren in de industrie (bv. ramen lappen, bureaus poetsen…). Soms bedoelt men hiermee het schoonmaken van machines in de voedselindustrie bijvoorbeeld grootkeukens volgens de HACCP-normen. Industriële reinigingsbedrijven daarentegen voeren complexe reiniging uit in fabrieken, opslagmagazijnen, technische installaties, productiemachines, magazijnvloeren… Taken zijn onder andere het verwijderen van gevaarlijk afval, oude olie en ander afval. Het is belangrijk dat productiestilstand en schade worden voorkomen, dat de veiligheid wordt gewaarborgd en dat aan de speciale technische eisen van de installaties wordt voldaan. Aan de industriële reiniging kunnen, afhankelijk van de bedrijfstak, zeer uiteenlopende eisen worden gesteld.  

Vooral in de levensmiddelensector zijn er veel verordeningen, daarom moet hier bij het schoonmaken uiterst zorgvuldig te werk worden gegaan. Afhankelijk van het soort opslag, het soort magazijn, de opgeslagen levensmiddelen en de opslagtemperaturen, moet bij het schoonmaken met verschillende zaken rekening worden gehouden. In een diepvriesmagazijn bijvoorbeeld (-18°C tot -35°C) mag het reinigen niet nat gebeuren. Droogijsstralen is een uitstekende reinigingsmethode voor machines of installaties die niet met water in contact mogen komen. In tegenstelling tot nat reinigen, blijft het te reinigen oppervlak immers droog, zodat vocht of agressieve reinigingsmiddelen geen schade kunnen veroorzaken.

Welke reinigingstechnieken worden gebruikt?

Industriële reiniging maakt gebruik van een grote verscheidenheid aan reinigingstechnieken. Chemisch reinigen, hogedruk reinigen, vacuüm reinigen, robot handsfree cleaning, sponge blasting, droogijsstralen, laserreiniging, ultrasoon reinigen… . En met de nodige apparatuur, daartoe behoren schrob-, veeg- en zuigmachines, nat- en droogzuigers, magneetbezems en nog veel meer. In principe wordt een onderscheid gemaakt tussen nat en droog reinigen. Er zijn zeer verschillende reinigingstechnieken voor magazijnen en magazijnstellingen. 

Wat is “sponge blasting”? Door middel van sponge blasting of sponsstralen worden eindeloos veel kleine sponsjes tegen extreem hoge snelheid tegen een vervuild oppervlak afgeschoten. De vervuilde toestellen worden grondig gereinigd doordat de kinetische energie de sponsjes platdrukt tegen het oppervlak en zo de vervuiling als het ware opzuigt zonder dat dit beschadigd zal worden. 

Wat is “droogijsstralen”? Droogijsstralen is een uitstekende reinigingsmethode voor installaties die niet met water in contact mogen komen. In tegenstelling tot nat reinigen, blijft het te reinigen oppervlak immers droog. Bovendien stoort deze techniek minimaal het bedrijfsproces. De droogijs straalmachine vermengt droogijs met een luchtstroom en spuit het met grote kracht tegen het te reinigen oppervlak. De persluchtstroom versnelt de droogijsdeeltjes in de straalslang en de bediener spuit deze met een spuitpistool voorzien van een straalpijp op het oppervlak. Droogijs bevat geen water. Het bestaat uit zuivere kooldioxide, ook wel vast koolzuur genoemd. De koolzuurpellets (-79°C) gaan onmiddellijk van hun vaste vorm over naar een reuk- en kleurloze gasvorm. Droogijs wordt niet vloeibaar. Doordat droogijs direct overgaat van een vaste vorm naar een gasvormige toestand, blijft er géén residu achter. Dit maakt het uiterste geschikt voor gebruik in elektrische omgevingen. U hoeft machines niet te demonteren en er komen geen straalresten in de machines terecht.   

Wat is “ultrasoon” reinigen? Ultrasoon reinigen is een techniek die gebaseerd is op het verplaatsen van geluidsgolven in een geleidend medium als water. Het reinigingseffect ontstaat doordat voor de mens niet waarneembare geluidsgolven door het water met de reinigingsvloeistof worden gestuurd. Hierdoor ontstaan tienduizenden luchtbelletjes die door de geluidsgolven in elkaar klappen. Deze implosies hebben een veelvoud aan kleine stromingen door de reinigingsvloeistof tot gevolg. Deze stromingen functioneren als een borstel en weken het vuil los van het voorwerp. Dit zonder te krassen of te schuren en tot op plaatsen waar je met de hand niet bij kunt.  

Welke voordelen heeft ultrasoon reinigen? Ten opzichte van reinigen “met de hand” zijn de belangrijkste voordelen: door de sterkte van de implosies gebeurt de reiniging uiterst grondig, de stromingen in de ultrasoon vloeistof zijn zo sterk dat plaatsen worden bereikt waar we met handmatig reinigen onmogelijk bij kunnen. Vloeistof maakt geen krassen. En een ander voordeel is de snelheid waarmee complexe voorwerpen met veel hoeken en kanten gereinigd worden gereinigd.

Waarom moeten industriële magazijnen worden gereinigd?

In de eerste plaats moet een industriële werkplek schoon gehouden worden om overtredingen en boetes voor het niet naleven van de voorschriften van de gezondheids- en veiligheidswetgeving te voorkomen. Daarnaast is het ook noodzakelijk om de orde en organisatie binnen een bedrijf te waarborgen, omdat het de verspilling van tijd en materialen tot een minimum beperkt. 

In bijna alle magazijnen is er een verhoogde ontwikkeling van stof en vuil. Naast het gebruikelijke omgevingsstof is er ook het wegslijten van banden van industriële vrachtwagens, vuil dat naar binnen wordt gedragen, resten van kartonnen dozen en ander verpakkingsmateriaal, en nog veel meer. Als het magazijn zich in de nabijheid van productiefaciliteiten bevindt, worden extra schadelijke uitlaatgassen gegenereerd. Een dikke laag stof kan zich in de loop van weken en maanden ophopen op de legborden, doorrolstellingen, producten, reserveonderdelen en materialen waardoor het noodzakelijk wordt ook deze schoon te maken. Verpakkingen zoals magazijnbakken moeten niet alleen het product beschermen tegen beschadiging, maar ook tegen verontreiniging.  

Reeds tijdens de bouw moet een magazijn zo worden ontworpen dat er zo weinig mogelijk stof of vuil ontstaat. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het scheiden van productiefaciliteiten, het dichten van openingen in gebouwen, slijtvaste en gladde vloeren en slijtvaste banden op de heftrucks. En goederen in hun verkoopverpakkingen nog eens opgeslagen in een gesloten opslagverpakking zoals magazijnbakken zorgt ervoor dat de klant een nette verkoopverpakking ontvangt en het niet lijkt dat het product een verouderde versie is. 

Afhankelijk van de algemene omstandigheden en vereisten van de opgeslagen goederen, moeten reinigingsplannen voor een magazijn worden opgesteld en nageleefd. Het is van essentieel belang dat stof en vuil worden verwijderd. Alleen dan is gewaarborgd dat de goederen en magazijnstellingen niet onnodig vuil worden. Orde en netheid zijn een belangrijk criterium voor foutloos en kwalitatief hoogstaand werk in het magazijn of voor warehousing. Dit geldt zowel voor manuele als voor automatische magazijnen. In automatische magazijnen wordt de situatie nog verergerd door het feit dat voor de werking noodzakelijke sensoren vuil kunnen worden en dit kan leiden tot vermijdbare storingen.

Moet industriële reiniging worden uitbesteed?

Het betrekken van een bedrijf gespecialiseerd in industriële reiniging en een homologatieattest is voor sommige verzekeringen en de brandweer een eis. Industriële reiniging kan als dienst worden afgenomen bij gespecialiseerde bedrijven. Als de schoonmaak van gebouwen of industriële reiniging wordt uitbesteed, is er het voordeel dat u niet hoeft te investeren in eigen reinigingsmachines, werknemers en andere middelen wat op zich ook kostenbesparend is. De aangekochte diensten moeten echter regelmatig worden gecontroleerd om te voorkomen dat de kosten uit de hand lopen. De weinige gespecialiseerde dienstverleners hebben een sterke marktpositie, wat tot hoge kosten leidt. Een strategisch inkoopproces en samenwerking in partnerschappen kunnen helpen veel geld te besparen. Als de kwaliteit van de reiniging echter goed is, kan de onderneming zich met een gerust hart op haar kernactiviteiten concentreren, terwijl de industriële reiniging discreet op de achtergrond blijft. Er is dus geen eenduidig antwoord op de vraag naar uitbesteding en de voordelen daarvan. Elk bedrijf moet een geschikt model vinden, afhankelijk van zijn mogelijkheden en randvoorwaarden. In het algemeen moeten de eigen werknemers van het bedrijf ook de verantwoordelijkheid nemen voor orde en netheid in het magazijn. 

Hoe vind je het ideale industriële reinigingsbedrijf?

Hoe vind je een kwalitatief en betrouwbaar industrieel reinigingsbedrijf? Heel wat bedrijven werken met standaardplannen, duistere statuten, vage facturen en een groot personeelsverloop. Zoiets komt je bedrijf niet ten goede. Hieronder verzamelen we enkele vragen die je in het achterhoofd kunt houden wanneer je op zoek gaat naar de juiste facilitaire partner:  

  • Locatie, welke bedrijven bieden de gewenste diensten aan in uw regio? 

  • Onderzoek van het dienstenaanbod en voorzie één aanspreekpunt 

  • Vraag een uitgebreid bestek en de beschrijving van de dienst, een standaardoplossing volstaat niet 

  • Vergelijk de offertes grondig 

  • Doe referentiebezoeken aan andere klanten van de dienstverlener 

  • Duidelijk contractontwerp met alle rechten en plichten 

  • Behandelt je facilitaire partner zijn mensen op een goede manier waardoor er weinig personeelsverloop is en je uw industriële reinigingsdoelstellingen niet steeds moet herhalen aan nieuw personeel.  

Orde en netheid in het magazijn en in de goederenopslag hebben niet alleen een directe invloed op de kwaliteit van het werk, maar ook op de indruk die een klant krijgt van het desbetreffende bedrijf. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter