Raktári leállások elkerülése

A raktár üzemi folyamataiban bekövetkező megszakítások nemcsak drágák, de az összes további folyamatot – pl. az áruk elküldését és az ügyfelek ellátását – is késleltetik.

Ha megszakítások következnek be a raktári folyamatokban, illetve eljárásokban, az nemcsak időbe kerül, hanem a további folyamatokat – pl. az árucikkek elküldését és az ügyfelek ellátását – is késlelteti. Ha a vállalat például a gépjárműipar just-in-time beszállítója, akkor magas kötbérek veszélye áll fenn, ha a szállítástól függő termelés leáll. Ha az ügyfelek túl későn kapják meg az árut, csorbát szenved a bizalom és az ügyfélhűség. A raktári folyamatok megszakításainak és a leállásoknak az elkerülése a raktári folyamatok optimalizálásával is szoros összefüggésben áll. Általában különbséget tehetünk a tervezett és a nem tervezett megszakítások között. A tervezett raktári megszakítások közé tartoznak például a leltározásból vagy a gépek, a berendezések és az állványok karbantartásából eredő leállások. Nem tervezett leállásokat okozhat pl. a gépek károsodása, a raktárkezelő rendszer meghibásodása, a megelőző termelési folyamatok során bekövetkező kiesések, de a munkavállalók balesetei és megbetegedései is. 

Tervezett megszakítások

Tervezett és késedelmek nélküli leltározás a raktárban 

A raktárkészletek mérlegforduló-napon végzett leltározását mindig jól meg kell tervezni, elő kell készíteni, továbbá időtakarékosan, ill. hatékonyan kell végrehajtani. Előfordulhat, hogy a teljes vállalatnak előre kell dolgoznia, hogy időtartalék és a folyamatmegszakításokkal szemben rugalmasság álljon rendelkezésre, illetve adott esetben le kell dolgozni a kiesést. Ideális esetben csak csekélységek vezetnek a leltár napján szükségtelen késedelmekhez és folyamatmegszakításokhoz. Természetesen a fizikai leltárhoz először is elegendő személyzetet – azaz munkavállalókat és esetleg ideiglenes munkavállalókat – kell betervezni. A leltározás előtt tisztázni kell, hogy a készletellenőrzés folyamatban lévő vagy csökkentett termelés mellett végrehajtható-e, illetve be kell-e zárni az üzemet. Várhatóan mennyi időt vesz igénybe a leltár, és pontosan mikor kerül sor arra? A leltározásra a területeket elő kell készíteni, azaz rendet kell tenni akár a raktárban vagy az üzletben, össze kell állítani és rendezni kell a készleteket, külön kell helyezni a sérült árukat, ellenőrizni kell megfelelő címkézést stb. (1). Ezenkívül segédeszközöket (pl. készlet- és árucikklisták) kell előkészíteni és rendelkezésre bocsátani. A leltározási ellenőrzőlisták használata szintén előnyös. A készet felvételét és ellenőrzését legkésőbb négy órával a fő leltározás kezdete előtt el kell végezni. Amint megtörtént a feladat elvégzése, a felvételi területeket le kell zárni, ill. biztosítani kell, hogy ne lehessen árukat eltávolítani azokról. 

A raktárkezelő rendszer használatával történő folyamatos leltározás szintén előnyös. A készletnyilvántartás szigorú pontossággal történő vezetésének és a megfelelő bizonyítékok készítésének előfeltétele raktárkezelő rendszerrel teljesíthető a legjobban. 

Karbantartási munkák végrehajtása 

Az állványrendszerek, a targoncák, az automatizált anyagmozgató berendezések, az automatikus kisalkatrész-raktárak stb. karbantartását évente legalább egyszer el kell végezni. Pl. a Német törvényes balesetbiztosító (DGUV) 108-007 sz. „Raktári berendezések és eszközök, 6. szakasz – ellenőrzés” c. szabálya szerint a vállalat köteles biztosítani, hogy a gépi működtetésű állványokat és vezérlőszekrényeket igény szerint, de legalább évente egyszer szakember ellenőrizze biztonságos állapot szempontjából (2). 

A raktári karbantartási munkák különböző időpontjait meg kell tervezni és az egész évre szét kell osztani, hogy a folyamatok és az eljárások a lehető legkisebb mértékben szakadjanak meg. Például minden hónapban elvégezhetik a vállalat saját flottájához tartozó targoncák karbantartását, de szándékosan össze is vonhatja a vállalat az összes targonca karbantartását – pl. valamelyik hétvégén, ünnep környékén vagy az egyik leállási időszakban. Ennek során a teljesítményveszteség betervezett kiegészítő berendezésekkel kompenzálható. A kiegészítőleg szükséges berendezések (pl. targoncák) szolgáltatótól bérelhetők. Természetesen a raktári személyzet munkaidejének beosztását is megfelelően módosítani kell. 

A raktári folyamatok nem tervezett zavarai

Gépek, berendezések és eszközök meghibásodása 

A gépek és berendezések meghibásodása sok időbe és pénzbe kerülhet. Ha azonban tudatosan számolunk a meghibásodásokkal, megfelelően, előre megtervezett vészhelyzeti koncepciókkal reagálhatunk azokra. Néhány esetben az alkatrészek redundáns kialakítása is ajánlott. 

Erre példa az automatikus raktár egyik folyosóján lévő állványkiszolgáló berendezés meghibásodása. Azért, hogy vészhelyzetben is hozzáférhessünk az áruhoz, javasolt a fontos árucikkeket több különböző munkafolyósó között szétosztani. Így elkerülhető a komissiózás és az ügyfelek ellátásának leállása. A szűkfolyosós raktárakat célszerű nem sínvezetéssel, hanem indukciós vezetéssel felszerelni, hogy a targonca meghibásodása esetén kézi raklapemelővel még elérhessük a raklapokat. Természetesen a kiesések és leállások elkerülhetőek karbantartási intézkedések, gépszervizek (időszakos karbantartási és javítási munkák stb.) és folyamatos rend és tisztaság biztosításával. 

A raktárkezelő rendszerek esetében a rendszer összetettsége és a meghibásodás súlyos következményei miatt szükséges a kritikus hardver- és szoftverösszetevők redundáns kialakítása. Az anyagmozgató berendezések esetében is bizonyos alkatrészeket biztonsági okokból redundánsan alakítanak ki. 

A termelés megszakításainak megelőzése 

A termelés során bekövetkező esetleges leállások megelőzése érdekében célszerű megfelelő biztonsági készleteket tárolni a raktárban a fontosabb árucikkekből. Csak így folytatható megszakítás nélkül a komissiózás és az ügyfelek ellátása. Természetesen a termeléshez a megfelelő félkész termékeket, alkatrészeket, segéd- és kenőanyagokat is raktáron kell tartani a leállások megelőzésére. 

Szállítási késedelmek elkerülése 

A beszállítók miatt bekövetkező szállítási késedelmek is katasztrofális következményekkel járhatnak a vállalatokra nézve. Ezért ideális megoldás a beszállítók folyamatos ellenőrzése és az alternatív beszállítók meghatározása. 

Amint azt a koronavírus-válság bizonyította, akár teljes ellátási láncok is összeomolhatnak. A kínai beszállítóktól való erős függés számos termelő- és kereskedelmi üzemben ellátási fennakadásokat és leállásokat eredményezett. Ezért a jövőben erőteljesen dolgozni kell az ellátási láncok rugalmasságán. Például alternatív beszállítókat kell találni más országokban. Különösen a gépjárműipar területén végzett just-in-time termelésre nézve járnak katasztrofális következményekkel a szállítási késedelmek, mivel itt azonnal leáll a termelés. Adott esetben ezen a területen a teljes termelési elvet, illetve rendszert át kell gondolni. 

A munkavállalók kiesésének megelőzése 

A munkavállalók betegség, de baleset miatt is kieshetnek. A raktári folyamatok és eljárások megszakadásának elkerülése érdekében adott esetben ideiglenesen munkaközvetítő ügynökségek segítségét vehetjük igénybe. 

Általában véve természetesen fontos, hogy komolyan vegyük a vállalaton belüli baleset-megelőzést. Minden üzemben vannak olyan területek, amelyeket biztosítani kell illetéktelen személyek belépése ellen. Ezenkívül számos olyan veszélyes terület létezik, melyet kordonokkal teljesen el kell választani. A baleset-megelőzés és a veszélyes területek megszüntetése az üzem tulajdonosának felelőssége. A munkavédelem és az üzemi biztonság területén a vállalkozónak elsősorban a munkavállalók testi épségének és életének védelméről kell gondoskodnia. Ezért alapvető kötelezettségeket rónak rá a törvények. Ez lényegében öt német jogszabályon alapul: a Munkavédelmi törvény (ArbSchG 3., 4., 13. §-a), a Baleset-biztosítások besorolásáról szóló törvény (UVEG-SGB VII. könyvének 21. §-a), a Német törvényes balesetbiztosító (GUV) „Általános előírások” c. baleset-megelőzési előírása (GUV-V A 1, korábban: a GUV 0.1 2. § (1) bekezdése), a Polgári törvénykönyv (BGB 618. §-a) és a Munkahelyi biztonságról szóló törvény (ASiG 1. §-a). Ezen alapvető kötelezettségek mellett a vállalkozóknak további feladatai és kötelezettségei is vannak. Erről a német törvényes balesetbiztosító GUV-I 85639 sz. előírása tartalmaz részletes információkat (3). 

Megszakítások elkerülése a komissiózás során 

A komissiózás során bekövetkező megszakítások elkerülése érdekében mindig elegendő biztonsági készletet kell raktáron tartani az árucikkekből. Azonban a túl nagy raktárterületek és -készletek költséges hátrányt jelentenek, melyeket feltétlenül el kell kerülni a rendelésteljesítés során. A biztonsági készleteket ezért a lehető legpontosabban meg kell határozni. A komissiózás hatékony megszervezése szintén előnyös, hogy a folyamat zökkenőmentesen menjen végbe (4). A beszállítók ellenőrzése és az alternatív beszállítók meghatározása szintén fontos. Ezenkívül pl. ideiglenes munkavállalók foglalkoztatásával meg kell előzni a munkavállalók kiesését. 

A raktározás optimalizálása

A hatékony raktározáshoz, illetve a megszakítások és a hibák elkerüléséhez a folyamatok szabványosítása, pl. a tárolóhelyek és a szállítási egységek egységes címkézése, valamint raktárkezelő rendszer alkalmazása szükséges. Ezen a területen különösen a következő tíz pont alkalmazása fontos (5): 

  • A raktározás folyamatai során az információk áramlásában bekövetkező fennakadások kiküszöbölése. 

  • A raktári folyamatok karcsú kialakítása az áruk beérkezésétől a komissiózáson át egészen az árukiadásig. 

  • A keresésre fordított idő/munka csökkentése, az út-/megfogási idők lerövidítése szabványosított címkézéssel. 

  • Hatékony ellenőrzési mechanizmusok bevezetése az árukiadás területén. 

  • A készleteltérések csökkentése és a hibás betárolások megelőzése. 

  • A készletpontosság növelése. 

  • A készlethiányos helyzetek megakadályozása és az áruk elérhetőség- minőségének növelése. 

  • Energiamegtakarítási lehetőségek felderítése. 

  • A nem kötött pályás anyagmozgató eszközök használatának optimalizálása. 

  • A kommunikációra fordított idő/munka csökkentése elektronikus adatcserére való átállással, adott esetben raktárkezelő rendszer bevezetése. 

Irodalom:

1 Leltár: So gelingt Ihnen die Bestandsaufnahme mit minimalem Aufwand, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, hivatkozás 

2 Bito Fachwissen, Vorschriften zur Lagereinrichtung, hivatkozás 

3 Sicher und gesund durch Absperrungen von Gefahrenbereichen, Bito, hivatkozás 

4 Bito Fachwissen, 10 Fehler, die Sie beim Kommissionieren vermeiden sollten, hivatkozás 

5 Herausforderung effizientes Lagermanagement, Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards, hivatkozás 

Lehet, hogy ezek a témák is érdekesek