Kármegelőzés állványfelülvizsgálattal

A DIN EN 15635 különbséget tesz az állványok legalább 12 hónapos időközönkénti szakértői ellenőrzése és a heti vagy kockázatfüggő időszakonkénti szemrevételezés között.

A raktár szíve egy jól összehangolt raktározási rendszer. Ez magában foglalja a raktár összes műszaki rendszerét és felszerelését, valamint a raktár működtetéséhez szükséges összes eszközt. A dolgozókon, a komissiózási rendszeren, targoncákon és konténereken kívül elsősorban az állványrendszerek és a felrakógépek vagy a shuttle-k alkotják a jól működő rendszert. Az állványrendszer pedig a teljes rendszer fontos eleme, amelyet folyamatosan első osztályú állapotban kell tartani. Ezt a célt szolgálja a rendszeres felülvizsgálat. 

A polc ellenőrzését törvény írja elő

A jogalkotók az egyes állványokra ellenőrzési kötelezettséget írnak elő. Az állványellenőrzést (1) legalább évente el kell végeznie egy hozzáértő személynek. Ennek jogi alapja különböző szabványokban, rendeletekben, tájékoztató dokumentumokban található. Ezek a BetrSichV (Ordinance on Industrial Safety and Equipment), DGUV Information 208-043 (Safety of Shelving, 2), DGUV 108-007 szabály (korábban BGR 234, Storage Facilities and Equipment), TRBS 1203 (Technical Rule for Industrial Safety). és egészségügy) és a DIN EN 15635 az állványvizsgálatról (Rögzített acélpolcrendszerek / Tárolóhelyek használata és karbantartása, 3). 

Miért olyan fontos a polc felülvizsgálata?

A törvényi előírásokon kívül számos egyéb ok is meghúzódik annak érdekében, hogy az állványvizsgálatot el kell végezni. Ennek egyik oka a szolgáltatás színvonalának fenntartása (4). Ez az, hogy egy vállalat milyen mértékben kész vagy képes teljesíteni. A szolgáltatási szint egy olyan mérőszám, amely azt jelzi, hogy mekkora valószínűséggel rendelkezünk elegendő készlettel a kereslet kielégítésére. Hibátlan és működő polcokra vagy polcrendszerekre van szükség ahhoz, hogy a cég folyamatosan teljesíteni tudjon. Más szóval, ha a tárolás sérülés vagy baleset miatt meghiúsul, a vállalat szállítási képessége forog kockán. Az állványok sérüléseinek egyik legjellemzőbb forrása a targoncák által okozott ütközési sérülések a kereteken és az áthidalókon. 

Természetesen nem csak a teljesítőképesség a tét, hanem valójában a dolgozók élete is. Az ütközés következtében az állvány összeomolhat, és az alkalmazottak súlyosan megsérülhetnek vagy akár meg is halhatnak. A nem vezérelt (automatizált) ki- és betárolással használt állványok esetében ezért a jogalkotó állvány- vagy ütközésvédelmet ír elő a keretek, keret lábprofilok (5) esetén. 

Mely állványokat kell megvizsgálni?

A DGUV 208-043 és az ipari biztonságról és egészségvédelemről szóló rendelet (BetrSichV) szerint a munkáltatónak „olyan munkaeszközzel kell rendelkeznie, amely olyan károkat okozó hatásoknak van kitéve, amelyek veszélyt jelenthetnek a munkavállalók számára, ezért rendszeres időközönként ellenőrizni kell a hozzáértő személy által. Az állványrendszerek a munkavédelmi törvény alapján munkaeszköznek minősülnek. A nem automatizált ki- és betárolással használt, rögzített állványok esetében nagy a kárveszély a targoncák által. Ezért a raklapos állványokat, a karos állványokat, a polcokat, a be- és áthajtható állványokat, az átfolyó állványokat, a többszintes rendszereket és az irattári állványokat, valamint a kézzel mozgatható állványokat rendszeresen alá kell vetni a DIN EN 15635 szerinti állványvizsgálatnak. A manuális (kézi) ki- és betárolással használt állványrendszerek sem mentesülnek általában. Itt azonban általában kizárhatók a kárt okozó hatások vagy veszélyek. Ezért a 14. § (2) bek. 2 BetrSichV, a rendszeres polcellenőrzés mellőzhető. 

Pontosan mit vizsgálnak?

DIN EN 15635 különbséget tesz a szakértő által végzett ellenőrzés (szemrevételezés), amelyet tizenkét havonta kell elvégezni, valamint a heti vagy kockázatelemzésen alapuló kockázatfüggő időközönkénti szemrevételezéses ellenőrzés között. A heti ellenőrzést különböző, szakértő és hozzáértő személyeknek felváltva kell elvégezniük. A DIN EN 15 635 szerint ezek a személyek ellenőrzik a teher viselők állapotát és a rakományok megfelelő tárolását. Természetesen az állványelemeket és különösen az oszlopokat szemrevételezéssel ellenőrizzük, hogy ki lehessen cserélni a sérült alkatrészeket. A szemrevételezések dokumentálásához célszerű ellenőrző listákat használni. 

Az állványok szakértő általi ellenőrzését legalább tizenkét havonta el kell végezni. Az állványvizsgálatok szakértőjét a TRBS 1203 (Működésbiztonsági Műszaki Szabályok) előírásai szerint kell képezni. Az üzem közbeni ellenőrzéshez a Bito Lagertechnik a DGUV Information 208-043 és a DIN EN 15635 szabvány szerinti rögzített vizsgálati protokollt/ellenőrzési kört (1) alkalmaz. Többek között a megfelelő összeszerelés, a szerkezet esetleges sérülései, repedések a hegesztési varratokban, az épület padlózatának állapotát és még sok minden mást ellenőriznek. Az ellenőr a sérülést három veszélyszintre osztja, amelyek színkóddal vannak ellátva: zöld (a sérülést a kezelőnek kell megfigyelnie), narancssárga (tehermentesítés és lezárás négy héten belül), piros (azonnali tehermentesítés és az állványmező zárolása). 

Mit kell figyelembe venni kár esetén?

A DGUV 108-007 (korábban BGR 234) szabálya, valamint a DIN EN 15635 szerint az állványellenőrzés során észlelt sérüléseket jelenteni kell a vállalat biztonsági felelősének, és a lehető leghamarabb szakszerűen meg kell javítani. A kárt írásos jegyzőkönyvben kell ismertetni, amelyet meg kell őrizni. Ha a kár egy idő után ismétlődik, ki kell vizsgálni az okát. Ezenkívül meg kell kezdeni a DIN EN 15635 szerinti kárelhárítási eljárást. 

A biztonság veszélyeztetésének elkerülése érdekében a polcrendszerek javítását mindig eredeti alkatrészekkel kell elvégezni. Ha ez nem lehetséges, a stabilitást igazolni és dokumentálni kell. Ha anyagi kár vagy akár személyi sérülés történik azért, mert az állvány ellenőrzését nem a DGUV-nak megfelelően végezték el, a biztonsági kötelezettség megszegése miatt elmarasztalható. 

Literature: 

1 Regalinspektion durch Bito Lagertechnik, Link 

2 DGUV Information 208-043 (Sicherheit von Regalen), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Link 

3 DIN EN 15635 Regalprüfung (Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl / Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen), Link 

4 Servicegrad in der Logistik, Link 

5 Bito Fachwissen, Anfahrschutz für Regale - wieso Regalschutz so wichtig ist?, Link 

Maurus Öhmann, Fachbuch "Regalprüfung nach DIN EN 15635", Link 

Lehet, hogy ezek a témák is érdekesek