A KPI-ok jelentősége a logisztikában

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók, amelyek a logisztikai folyamatok nyomon követésére, elemzésére, ellenőrzésére és optimalizálására használhatók.

A releváns logisztikai kulcsadatokkal, mint például a kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal (KPI-ok), a logisztikai folyamatok vagy a teljes ellátási lánc teljesítménye folyamatosan nyomon követhető, elemezhető és optimalizálható. A gyártási és marketing költségek mellett a logisztikai költségek a termék költségeinek nagy részét teszik ki. Ezért minden vállalat érdekelt abban, hogy a logisztikai költségek a lehető legalacsonyabbak legyenek. Ennek ellenőrzésére a beszerzés, raktározás, szállítás és logisztika területéről származó kulcsfontosságú teljesítménymutatókat használjuk. Ebben a folyamatban a logisztikai teljesítményt általában négy meghatározó mérőszámon keresztül mérik: idő, költség, termelékenység és szolgáltatásminőség. Ha ezek a mutatók bármelyike átlépi a határértéket, akkor feltétlenül gyorsan be kell avatkozni, hogy megmentse a vállalatot a nagyobb károktól. Az ellátási lánc és a logisztika kulcsfontosságú teljesítménymutatói a vállalatoknál rendszerint valós időben jelennek meg és figyelik a szoftvermegoldások segítségével. 

A KPI-ok lehetséges alkalmazásai

A KPI-ok azonban felhasználhatók a folyamatok további optimalizálására is. A KPI segítségével időben megfigyelhető egy folyamat, és a hozzá tartozó adatok dokumentálhatók, összehasonlíthatók. A kulcsfontosságú teljesítménymutatókat a stratégiai vállalati döntésekhez is használják. Ezek képezik a befektetési elemzések, a ROI meghatározások, a kockázatértékelések és a költség-haszon döntések alapját. A logisztikában általános cél a gyors és költséghatékony szállítási képesség, a logisztikai feldolgozás magas minősége, a tőkelekötés minimalizálása (költségcsökkentés) az áruk gyorsabb elérhetősége és a kisebb készletek révén. Ehhez döntésekre lehet szükség a helyről, az automatizálás mértékéről stb., ami magas beruházási összegekkel jár. 

A KPI-ok az operatív üzletágban is lehetőséget adnak arra, hogy ellenőrizzék a cég aktuális teljesítményét a napi üzletmenetben, és jelezzék, hogy a napi célok elérhetők-e. Ilyenek például a megváltozott általános feltételek (több megrendelés, műszaki probléma stb.), vagy a betegek, vagy megváltozott személyzeti igények. 

A közlekedési szektor kulcsadatai

Minden cégnél felteszik a következő kérdéseket: Mennyire magasak a szállítási költségek az elért forgalomhoz képest? Milyen magas a szállítási megbízhatóság? Milyen a flotta kihasználtsága? Itt persze bonyolultsága miatt különösen meghatározó a drága "utolsó mérföld". 

A szolgáltató igénybevétele továbbra is csak akkor lehetséges, ha a szállítási költségek a forgalomhoz képest ésszerűen kedvezőek, és "jó" árrés marad. 

KPI TU = Teljes szállítási költség/forgalom 

Meg kell határozni az időben érkező szállítások arányát is. 

Szállítási megbízhatóság KPI = a pontos szállítások száma / teljes szállítások száma 

Különösen a szállítási szolgáltatók számára fontos tudni, hogy egy megrendelés mekkora szállítási kapacitást igényel a rendelkezésre álló teljes kapacitáshoz viszonyítva. 

Flotta kihasználtság KPI = kihasznált kapacitás / teljes kapacitás [m3 vagy kg]. 

A raktárterület kulcsadatai

Tárolási költségek KPI = Teljes tárolási költség / névleges kapacitás x kihasználtság 

A készlet forgási sebessége azt jelzi, hogy egy adott időszakban milyen gyakran fordul elő a készlet. Az alacsony készletforgalom többletkészletet jelez. 

Készletforgalom KPI = az eladott áruk költsége / átlagos készlet önköltségi áron. 

A termelékenységi arányok a folyamatok hatékonyságát írják le. 

Kezelőberendezés-hatékonyság KPI = Kezelő berendezések termelékenysége/ Kezelt tárolóegységek száma 

Az időhöz kapcsolódó kulcsadatoknak ellenőrizniük kell az erőforrás-idő kezelését. Az idő pénz, különösen a raktározásban. 

Ütemterv betartása KPI = a pontos árubevételek száma / árubevételek teljes száma 

Végül, de nem utolsósorban a minőség mérésére is vannak kulcsfontosságú teljesítménymutatók. Egy vállalat szolgáltatási szintjének szabályozására szolgálnak ügyfelei számára. 

Hibás rendelések KPI = hibás rendelések/ összes megrendelések száma 

Kulcsszámok a szállítás területén

A beszállítói megfelelési arány jelzi, hogy a beszállító mennyire hatékonyan dolgozik, és milyen késéssel érkezik meg a raktárba a megvásárolt áru. A megfelelési arány javításával az ár és a szállítási kockázatok minimalizálhatók. 

Szállítói megfelelési arány KPI = késve érkezett megrendelések/ beérkezett megrendelések teljes száma x 100 

A megrendelés átfutási ideje nyilatkozik arról, hogy mennyi idő szükséges a rendelés teljes folyamatához az áru szállításáig, átvételéig és ellenőrzéséig. 

Megrendelés átfutási ideje KPI = beszerzési megrendelés dátuma - szállítás dátuma 

Kulcsszámok a beszerzés területén

A beszerzés folyamán a sikertelen kézbesítéseknél figyelembe vesszük a kulcsteljesítmény-mutatót. Ez a kulcsfontosságú teljesítménymutató a szolgáltatás vagy a termék minőségének elmulasztása miatt meghiúsult megrendelések százalékos arányának meghatározására szolgál. 

Sikertelen szállítások KPI = az összes elutasított rendelés/összes beérkezett rendelés x 100 

Szoftverrel támogatott KPI elemzések és prezentáció

Az Ipar 4.0 és a Logisztika 4.0 összefüggésében az ellátási lánc fokozódó digitalizációja miatt sokkal könnyebbé vált a releváns információk és adatok beszerzése, elemzése és a megfelelő intézkedések megtétele a fejlesztés érdekében. Az adatgyűjtés fő motívumai az ellátási lánc optimalizálása, a logisztikai költségek csökkentése és a vevői elégedettség javítása. Az ellátási lánc minden területéhez létezik szoftver a megfelelő teljesítménymutatók meghatározásához. A raktárterületen a raktárirányítási rendszer (WMS) döntő szerepet játszik a fő teljesítménymutatók nyomon követésében. Valós idejű információt ad a raktárban lévő készletről, honnan jön, pontosan hol található, és milyen mozgások zajlanak. Bizonyos részfolyamatokat, például a komissiózást, figyelik és elemzik. A teljesítmény, azaz a komissiózási folyamatok gyorsasága és pontossága konkrét feladatok és a hozzárendelt komissiózási idők alapján kerül ellenőrzésre. A WMS az alkalmazottak teljesítményét is meghatározhatja a hozzárendelt feladatokon és célokon keresztül. Egyes WMS-ek lehetőséget kínálnak a teljes ellátási lánc elemzésére és értékelésére. A kapcsolódó logisztikai folyamatok kulcsfontosságú teljesítménymutatóit egy megfelelő modul biztosítja. 

Néha úgynevezett vezérlőállomások kapcsolódnak az ERP rendszerhez vagy a WMS-hez, hogy adatokat és információkat fogadjanak, valamint vizuálisan megjelenítsék az aktuális helyzeteket, állapotokat és folyamatokat. Az irányítópultok és a valós idejű kiértékelések megmutatják, hogy mely területeken vannak jelenleg szűk keresztmetszetek, és hol nem lehet elérni a kitűzött célokat. Közvetlenül ebből vezethetők le a munkavállalókra vonatkozó intézkedések. 

A BITO raktártechnológiai szakemberként segíti a raktári folyamatok hatékonyságának növelését, az átfutási idők és az üzemeltetési és logisztikai költségek csökkentését, valamint a szolgáltatás minőségének javítását. Az ügyféllel közösen kidolgozzák a megfelelő raktározási és komissiózási rendszer koncepcióit az adott raktár és logisztika teljesítményének maximalizálása érdekében. 

Idalom:

KPI Logistik - Welche sind die wichtigsten Kennzahlen der Logistik?, Freighfinders, Berlin, Link 

Kennzahlen in der Logistik (KPIs) Werkzeuge für effizientes Logistik-Controlling, IGZ Blog, Falkenberg, Link 

Kutzsch Kathrin, Wichtige Kennzahlen in der Logistik Diese KPIs sollten Sie kennen, August 2020, Salt Solutions, Link 

Die besten Logistik Kennzahlen & KPIs im Überblick, Datapine, Berlin, Link 

Lehet, hogy ezek a témák is érdekesek