Vad är produktionslogistik?

Produktionslogistik bör ge ett smidigt och optimalt flöde av material från råvarulagret via produktionen till företagets varulager för färdiga produkter. Industri 4.0 möjliggör helt nya produktionssystem.

”Produktionslogistik är fasen mellan upphandlingslogistik och distributionslogistik. Produktionslogistik kan definieras som planering, kontroll och utförande av transport och lagring av råvaror, ingredienser, komponenter, tillbehör, reservdelar, halvfabrikat och färdiga produkter samt tillhörande stödaktiviteter inom ett företags produktionssystem.” (1) Syftet med produktionslogistik är att säkerställa ett smidigt och optimalt flöde av material från råvarulagret genom produktionen till företagets varulager för färdiga produkter. I allmänhet bör produktionslogistiken minska ledtiden för produktionen, det vill säga tiden från det att en arbetsorder skapas till färdigställande av produkten. Uttrycken produktionslogistik och intralogistik (intern logistik) används ibland synonymt. 

Många påverkande faktorer och stora förändringar

Produktionslogistik och därmed också interna processer genomgår just nu stora förändringar. Tekniska faktorer som industristandarden 4.0 och ekonomiska influenser som ökad globalisering har stor inverkan på produktion, logistik och produktionslogistik. Kunderna efterfrågar i allt högre grad ”batchstorlek 1” – det vill säga individuell massproduktion. Det här skapar en mycket komplex intralogistik eller produktionslogistik som måste digitaliseras, automatiseras och samordnas via nätverk. Nya produktionsmetoder som snabb prototyptillverkning eller additiv lasertillverkning möjliggör snabba förändringar av produktionen. Tack vare Industri 4.0 kan alla system sammankopplas och kommunicera med varandra. Skräddarsydd engångsproduktion påverkar både produktions- och distributionslogistik. Många olika delar måste komma till de enskilda stationerna Just-In-Time (JIT) genom hela produktionsprocessen. Därför måste leveransen av delar, halvfabrikat och råvaror till maskinerna vara flexibel och automatiserad. Skalbara skyttelsystem i lagret kombinerat med automatiskt styrda fordon (AGV) passar bäst i det här fallet. För batchstorlek 1-produktion används också ”flexibla tillverkningsceller” som snabbt kan anpassas till produktion av en annan produkt. Det här är en utmaning eftersom intralogistiken måste reagera lika snabbt på produktionsförändringen. Därför behöver systemen kunna kommunicera med varandra via Sakernas Internet (IoT). 

Produktionslogistikens uppgift

Produktionslogistiken måste klara olika uppgifter. Innan till exempel en anläggning byggs, måste rätt plats bestämmas för att kunna utforma upphandlingsprocesserna och materialflödet i den framtida anläggningen så att de blir så effektiva som möjligt. 

I den befintliga anläggningen måste produktionsprocesserna, men även transport- och lagringsprocesserna, utformas och utföras så optimalt och effektivt som möjligt. Dessa logistikprocesser styrs av en materialflödesdator (MFC), som tar emot transportorder från system på högre nivå som till exempel varuhanteringssystem, lagerhanteringssystem och produktionsplaneringssystem (2). MFC tar över kontrollen av transportband, AGV:er och andra lagrings- och hämtningsmaskiner. Moderna materialflödesdatorer erbjuder ofta ytterligare funktioner, exempelvis strategier och ruttberäkningar för ett optimalt materialflöde, förebyggande av överbelastning och omdirigering runt problemområden. Dessutom visualiseras hela materialflödet. I framtidens smarta fabrik kommer artificiell intelligens (AI) att ta över lager- och påfyllningsverksamheten. Autonoma transportsystem som AGV och vagntåg kommer att leverera komponenter, material med mera från punkt A till B. Samtidigt kommer transportband och maskiner att lastas av robotar (3). Som tidigare nämnts är alla system nätverksanslutna och kommunicerar via IoT. 

I produktionsprocessen uppstår en viss efterfrågan på material, halvfabrikat, komponenter etcetera, vilket måste lösas av produktionslogistiken. Sist men inte minst är det nödvändigt att planera lagerstocken, till exempel för att kompensera för säsongsvariationer (4). 

Vilka system används i dessa områden?

För att möjliggöra intralogistiska processer eller produktionsprocesser används lagringssystem, transportsystem och lasthjälpmedel, spårningssystem för transportfordon, placeringssystem för maskiner, plocksystem, identifieringssystem såsom RFID för artiklar, IT-system för planering, styrning och övervakning av material och informationsflöden med mera. 

Systemlösningar för produktionslogistik

Som expert på lagerteknik utvecklar BITO kompletta lagersystem för produktions- och intern logistik. Allt kan implementeras, från hyllställ till flervåningssystem och genomloppsställ för plockning. Dessutom ingår automatiserade hyll- och orderplockningssystem samt lådsystem i sortimentet. BITO kan också hjälpa till med alla automationsproblem inom intra- och produktionslogistik. Ladda hem vår broschyr för mer information. 

AGV:er används i allt högre grad för att koppla samman enskilda produktions-, monterings- eller orderplockningsområden samt för att automatisera materialtransporter. Med LEO Locative (5) och dess arbetsstationer kan BITO erbjuda ett mycket innovativt och kostnadseffektivt system som varken kräver Wifi eller materialflödesdator. LEO Locative styrs via markörer och ett optiskt spår på golvet. Hela systemet är skalbart och installeras med plug and play, vilket innebär att den optiska spårningen snabbt kan anpassas till nya krav. Decentraliserad styrning via surfplatta finns som tillval. AGV-lösningen leder till enorma besparingar i gångavstånd och därmed till en förbättrad ergonomi på de enskilda arbetsplatserna. Dessutom utjämnas materialflödesstrukturerna. 

Källor:

1. Production logistics, Definition: What is ”production logistics”?, Gabler Wirtschaftslexikon, Länk 

2. Material flow computer, Wikipedia, Länk 

3. Meitinger Therese, Production logistics and Industry 4.0: Man and machine in harmony, Logistik Heute, July 2019, Länk 

4. BITO expertise, Managing fluctuations in demand and supply, Länk 

5. LEO Locative - The Driverless Transport System, Länk 

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev