Lådor har en nyckelroll i materialflödet

Lådor har en stor inverkan på materialflödet. Som lastbärare och informationssändare spelar de även en viktig roll i företagets processoptimering.

Att lådorna har rätt utformning är mycket viktigt för ett oavbrutet materialflöde. De fungerar inte endast som lastbärare inom logistik, utan även som informationssändare och utgör därför grunden i Kanban-system. De har dessutom en viktig roll i företagets processoptimering. Lådornas utformning har en stor inverkan på arbetet och ljudnivån vid transportbandet. De är därför även viktiga för att skapa en ergonomisk arbetsplats.

Mer än bara en låda

I materialflödet ingår alla processer från utvinning av råvaror till bearbetning och behandling, distribution till leverantören och leverans till slutkunden. Detta inkluderar dessutom processer inom logistik och transport, förvaring och kvalitetskontroll. Om det sker inom företaget är det ett internt materialflöde. Det åtföljs vanligtvis av ett informationsflöde som registreras, transporteras, hanteras och visas i form av data. Lådor är en viktig del av förvaring, transport och informationsöverföring. Materialflödet kan endast automatiseras om lastbärarna är standardiserade.Lastbärare som lastpallar, lådor och containrar måste vara tydligt definierade, det vill säga standardiserade. På så sätt kan lagring, automationsutrustning, skyttlar, självkörande truckar, industritruckar och transportband nå sin fulla potential. Ta små lastbärare eller eurolådor som exempel. Eftersom de är standardiserade kan de skickas för gemensam återvinning. De togs fram för att optimera logistikkedjan inom bil- och underleverantörsindustrin. Systemet är modulärt anpassat till basytan 1200 × 800 mm (Europapall) och 1200 × 1000 mm (ISO). Storleken fördubblas vid varje steg och har måtten 300 × 200 mm, 400 × 300 mm och 600 × 400 mm. Eurolådor används även utanför bilindustrin eftersom de är standardiserade. Lådor fungerar också som informationssändare tack vare deras unika ID-nummer (som lagras i en streckkod, RFID). ID-numret är kopplat till en specifik order eller artikel i lagerhanteringssystemet eller materialflödessystemet. Det möjliggör automatisk igenkänning och kontroll av lådorna och varorna på lagret.

Lådor med funktionell design

De mekaniska egenskaperna hos moderna lådor gör det möjligt att skapa många olika processer i logistiken. Lådor på transportband bör kunna hanteras tyst och med så lite friktion som möjligt. Det finns extremt litet utrymme för avvikelse av lådans botten. XL-Motion från BITO har utformats speciellt för automatiserade lager så att den uppfyller kraven på släthet, ojämnhet och friktionskoefficient. Det säkerställs av den nya, oregelbundna bottnen. För att kunna stå emot stora belastningar under förvaringen är lådan utrustad med en ramkonstruktion med diagonala stödben. Konstruktionen förhindrar att bottnen böjs vid stor belastning. Eftersom den alltid håller sig platt är XL-Motion extremt tyst på transportbandet. Det ger i sin tur en trevligare arbetsmiljö. Den låga ljudnivån leder inte bara till mindre stress och därmed färre driftstopp, utan även till färre fel och nöjdare medarbetare.

Brickor används i automatiska smådelslager för att transportera och lagra varor som inte går på transportbandet, såsom kartonger. De är särskilt anpassade efter kraven för varje transportband. Det finns en lyftfunktion för automatisk lastning och lossning, vilken separerar varorna från brickan. Sedan kan varorna exempelvis staplas på pallar.

Kanban-system och -lådor

Kanban är en metod för decentraliserad produktionskontroll. Metoden innebär att individuella produktions- och logistikprocesser startas med hjälp av datakort, som på japanska kallas för Kanban. Fördelarna med Kanban-metoden är att man kan få en decentraliserad kontroll, enkel lagerhantering och logistik av komponenter som behövs i produktionen med Just-in-time (JIT). Viktiga data såsom artikelnummer, kvantitet, lagringsplats etc. anges på korten. Produktionen skickar en signal i sin logistikkedja när den behöver nya delar. En tom låda med ett orderkort för en specifik komponent skickas till lagret och en full låda skickas tillbaka. Lagret vet nu att en viss kvantitet av denna vara måste beställas och skickar en beställning till källan (leverantören). Leverantören tar emot ordern och skickar motsvarande kvantitet av komponenten till lagret. Kanban-kortet fungerar således som ett orderkort för produktionen, som startar en viss produktionsorder. Med Kanban-systemet behöver ingen enskild person kunna hela processkedjan. Endast den öppna Kanban-lådan fylls på vid respektive tillfälle. Systemet är självreglerande och självorganiserande, det bygger på lokal kunskap och enkla regler. Idag används lagringsmedia som streckkoder eller RFID-chip istället för Kanban-kort. I dessa fall överförs data eller produktionsorder via wifi till lagerhanteringssystemet, affärssystemet eller till komponentleverantören.

Utgångspunkt för processoptimering

I dessa tider med industri 4.0 bör arbetsflöden och processer optimeras och effektiviseras även i mindre företag. En bra utgångspunkt är transport- och materialflödet. I synnerhet bör hanteringstiden för material och produkter ses över. De passerar ofta genom onödiga stationer och det är möjligt att korta ner hanteringstiden. Alla minskningar av hanteringstiderna innebär en besparing. Används det optimala transportsättet överallt i företaget? Är det nödvändigt med speciella konstruktioner? Transportlådor är självklart lika viktiga. Används lämpliga transportlådor för produkter, arbetsplatser och processer? Det är här lagerhållning, transport och intralogistik kan effektiviseras, vilket kan minska kostnaderna.

Vikten av hyllor i materialflödet

Hyllor är oftast källan i materialflödet. Det vill säga, varorna plockas från hyllorna och placeras i materialflödet, eller mottas och placeras i hyllorna för förvaring. Ibland sker materialflödet i hyllorna, till exempel genomloppsställ för pallar, lådor eller styckegods. Detta kan antingen vara en påfyllningsåtgärd i ett Kanban-system eller en kontrollåtgärd för påfyllning i en plockprocess. Flödesriktningen i hyllsystemet från påfyllningssidan till plocksidan garanterar automatiskt en rörelse av varor enligt FIFO-principen (först in, först ut). Konsignationslager fyller ytterligare en funktion i materialflödet. Vid plock i flera steg måste de plockade varorna ofta vänta i en hylla på de andra varorna.

Vill du effektivisera ditt materialflöde? Vi kan hjälpa dig med det.

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev