Hur ser jag om en plastlåda håller hög kvalitet?

När det gäller plastlådor är det extra viktigt att hålla koll på egenskaper såsom högkvalitativt granulat, att plasten har valts ut för det aktuella användningsområdet och att lådan har en funktionell design.

Inom intralogistik används plastlådor för förvaring och transport av artiklar, varor, material, farligt gods, avfall och mycket annat (1, 2). Plastlådorna är riktiga universalprodukter – de finns i alla storlekar och tillverkas enligt europeiska standarder. Det finns exempelvis varianter som är specialdesignade för automatiserade lager, plastbrickor för transportband, särskilt robusta modeller samt vikbara och stapelbara behållare. Vid behov levereras de med tillbehör såsom hjul, avdelare, lock etc. Plastlådor utformas även för specifika sektorer, till exempel läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin. Beroende på användningsområde utsätts plastlådorna för mycket varierande belastningar och därför måste de tillverkas av ”rätt” material och uppfylla särskilda kvalitetskrav. 

Skillnad på plast och plast

Plastlådor för lagring och transport av varor är vanligtvis tillverkade av polypropen (PP) eller polyeten (PE), ibland även av mer miljövänliga material såsom Sunflower Compound (SFC, en blandning av plast och skal från solrosfrön). Kvaliteten på plastgranulatet är extremt viktig för kvaliteten på den blivande plastlådan. Det gäller att kvaliteten på plastgranulatet och motsvarande standarder överensstämmer med toleranser för exempelvis slaghållfasthet, styvhet, resistens osv (3). Granulat som har tillverkats och testats i Europa uppfyller nästan alltid dessa standarder. Speciellt i logistikbranschen utsätts plastlådor och andra behållare för höga belastningar. Därför är det extra viktigt att hålla koll på kvalitetsegenskaper såsom högkvalitativt granulat och en plast som har valts ut för det aktuella användningsområdet, eller en lämplig design på behållaren. Enbart under dessa förhållanden har en plastlåda lång livslängd och ger ett bra pris-prestandaförhållande, vilket är en viktig faktor för företagets lönsamhet. Då erbjuder plastlådorna maximal produktsäkerhet samtidigt som materialåtgången för produkten minimeras. Exempel på andra kvalitetsegenskaper är granulatets ursprung, plastens sammansättning och miljöpåverkan (återvinningsbarhet). Plastens sammansättning har stor betydelse för hur miljövänlig plasten är i slutänden. Trots alla framsteg inom produktion, bearbetning och processer är det inte all plast som lämpar sig för återvinning. Därför bör man fokusera på robusta plastbehållare med lång produktlivscykel, som är effektivare för ett företag på lång sikt och som även uppfyller hållbarhetskraven. 

Kvalitetstester av plastmaterial

Det är viktigt att plastgranulatet torkas innan det bearbetas (4). Fukten i råvaran har stor inverkan på tillförlitligheten hos processen och produktens kvalitet. Många plastmaterial är hygroskopiska. De absorberar även vatten som finns i granulatkornet, det vill säga i kornens molekylstruktur. Vid formsprutning kan för hög fukthalt leda till en rad olika problem i bearbetningen och i slutprodukten. Exempelvis försämrad mekanisk hållfasthet, vilket är något som man inte nödvändigtvis kan se med blotta ögat. Andra negativa effekter under bearbetningen är ångbubblor eller till och med skumbildning, problem vid fyllning och formfrigörning, fluktuerande viskositetsgrad, spridningsprocessparametrar eller fluktuerande produktionskapacitet. I samband med förädling kan det uppstå problem under elektroplätering eller målning. Försämringarna hos materialet går bara att upptäcka genom lämpliga analysmetoder. I de flesta fall innebär detta destruktiv testning. Generellt kan material med för hög fukthalt resultera i försämringar av samtliga egenskaper hos gjutdelarna, det vill säga inte bara de mekaniska egenskaperna utan även de optiska, kemiska och fysiska. Synliga defekter är strimmor, hålrum och hål samt bubblor på ytan. Att torka granulatet för mycket är emellertid heller inget som rekommenderas, eftersom plast som har torkats för mycket kan orsaka processproblem och göra att kraven för materialet inte uppfylls. 

Konstruktionsbrister hos produkten eller verktygs- och bearbetningsparametrar som processtemperaturer och tryck kan dessutom leda till en försämrad produktkvalitet som inte går att upptäcka eller mäta med blotta ögat eller med standardiserade kvalitetskontrollmetoder. Här bidrar lämpliga tomografiska, mikroskopiska, spektroskopiska och termiska analysmetoder till att man kan bestämma omfattningen och graden av försämring ytterligare (5). 

Ta hänsyn till kvalitetsegenskaper när du köper plastlådor

Först och främst bör du bara köpa lagrings- och transportlådor från ett erkänt företag inom lagringsteknik. Dessa företag garanterar kvaliteten (BITO lämnar 5 års garanti på nästan alla plastlådor) och ger dig gärna råd om din specifika tillämpning. Sist men inte minst är dessa företag och deras kvalitetsstyrning också certifierade enligt DIN EN ISO 9001. Plastbehållare av hög kvalitet har märkning för garanterad kvalitet och garantiperiod, typ av plast, återvinningsbarhet, livsmedelssäkerhet, ESD-egenskaper (elektrostatisk urladdning) och så vidare. Till exempel måste behållare avsedda för livsmedelsindustrin vara certifierade för livsmedelssäkerhet. Transportlådor för läkemedel eller vaccin måste uppfylla certifieringsriktlinjer (6). Behållare för farligt gods måste vara godkända av Federal Institute for Materials Research and Testing för vissa förpackningsgrupper. Hos BITO testas plastlådorna även under tuffast tänkbara förhållanden i utvecklingsfasen. Naturligtvis får plastlådorna inte heller vara skadade eller ha synliga förändringar (strimmor, hål, bubblor etc) på plasten när de köps. 

Hur säkerställer BITO dessa kvalitetsegenskaper?

BITO:s plastlådor och hyllsystem tillverkas i egna produktionsanläggningar med den allra senaste tekniken. Det betyder att vi har full kontroll över kvalitetsstyrningen, processerna och produkterna, så att alla kvalitetskrav på våra lådor, hyllsystem och andra produkter uppfylls. BITO:s mål är att ständigt utveckla, tillverka och marknadsföra de bästa produkterna för sina kunder. Utvecklingen och produktionen omfattas av de strängaste kvalitetskriterierna och följer kvalitetsstandarden DIN EN ISO 9001. Vi använder bara de bästa råvarorna, halvfabrikat, material och granulat. Vi tillämpar naturligtvis alla nödvändiga provningsförfaranden (se ovan) för att säkerställa att våra produkter uppfyller kvalitetskraven. Kontakta oss gärna om du vill veta mer! 

Källförteckning:

1 BITO Expertis, Vilken lagerlåda passar dig? Länk 

2 BITO Lådsystem, Länk 

3 BITO Expertis, Kvalitetsstandarder för plastgranulat – för all plast är inte likadan, Länk 

4 Varför ska plastgranulat torkas? Mo's Corner, Länk 

5 Dahlmann Prof. Dr. rer. nat. R., Evaluation of product quality, We evaluate the quality of plastic products, Institute for Plastics Processing, RWTH Achen, Länk 

6 Vaccintransport den sista milen, BITO levererar återanvändningsbara behållare, Packreport, dfv Mediengruppe, Länk  

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev