Princípy vychystávania - tok materiálu

V závislosti od požiadaviek podniku sú potrebné rôzne princípy vychystávania tovaru optimálne podporujúce interné procesy.

Skladujete široký sortiment výrobkov a chceli by ste mať vždy cielený prístup ku každému druhu tovaru vo Vašom sklade?

Musia sa Vaše zákazky vychystávať pre rôzne distribučné kanály?

Podlieha Váš tovar minimálnej trvanlivosti?

Musíte pravidelne vychystávať tovar na rozvoz?

Skladovacie systémy BITO zabezpečia všetky princípy vychystávania tovaru a rozvozu, ktoré vyžadujú rôzne logistické procesy – prispôsobené Vašim podmienkam.