Efektívne vychystávanie

Podmienky v rámci spoločnosti a požiadavky na skladovanie a logistiku sa môžu časom meniť. Preto je dôležité, aby sa dal aj systém skladovania prispôsobiť zmeneným procesom.

Ak by sa Váš vychystávací systém stal neefektívnym, bez problémov ho vieme prispôsobiť novým požiadavkám. Systémy BITO sú veľmi variabilné a ich flexibilita doposiaľ nebola prekonaná.

Pre ešte efektívnejšie vychystávanie.