Zasady przygotowania towarów do wysyłki

W zależności od wymagań przedsiębiorstwa konieczne jest zastosowanie różnych metod przygotowania towaru, aby móc optymalnie obsługiwać wewnętrzne procesy.

Masz w magazynie dużą różnorodność artykułów i chcesz mieć zawsze celowy dostęp do każdego z nich?

Twoje zlecenia należy przygotować dla różnych kanałów dystrybucji?

Czy Twoje towary są określone datą ważności?

Czy trzeba regularnie przygotowywać zestawy na trasy objazdowe?

Systemy magazynowania BITO obsłużą wszystkie metody przygotowania towarów i tras objazdowych potrzebnych w różnych procesach logistycznych – w sposób przystosowany do potrzeb klienta.