Metody komisjonowania

System BITO udostępnia zarówno systemy do ręcznego, jak i zautomatyzowanego komisjonowania.

W zależności od sposobu przygotowania towaru wyróżniamy komisjonowanie „człowiek do towaru” lub „towar do człowieka”. Dla optymalnego przebiegu każdego procesu niezbędnych jest wiele pojedynczych etapów, które muszą być ze sobą perfekcyjnie skorelowane.

Wszystko z jednej ręki: Dla możliwie najlepszego przetwarzania zleceń Twoich klientów oferujemy odpowiednią technikę magazynowania dla każdego pojedynczego etapu – sprawny, dostosowany do Twoich potrzeb przebieg komisjonowania będzie gwarantowany.

Transport artykułów do stanowisk komisjonowania, przygotowanie towaru do pobrania, przekazanie informacji o pobraniu towaru dalej, pobranie artykułów, złożenie ich w odpowiednich pojemnikach, zatwierdzenie wszystkich operacji, dalszy transport pojemników do komisjonowania z przekazaniem odpowiedniej informacji – dla każdego pojedynczego etapu, niezależnie od tego, czy etap został wykonany ręcznie czy (częściowo) automatycznie, BITO ma w swojej ofercie odpowiednie systemy regałów i pojemników, aby uczynić Twoje komisjonowanie towarów możliwie wydajnym.

Nasze przykłady przybliżą Ci wielostronne możliwości komisjonowania przy użyciu urządzeń i systemów BITO.