• Produkcja przesyłowa

    W produkcji liczą się trwałe i inteligentne rozwiązania.

Przewiń

Wymagania

W produkcji przemysłowej – niezależnie od tego, czy będzie to przetwórstwo metali, przemysł chemiczny czy przemysł maszynowy – istotne są niezawodne, wytrzymałe i elastyczne systemy magazynowe. Surowce i półprodukty muszą być dostępne w określonym czasie i miejscu. Przejrzyste stany magazynowe i przepływ materiałów uzyskane dzięki zastosowaniu systemów RFID i kodów kreskowych są jednym z wielu ważnych elementów w logistyce produkcyjnej. Rozwój technologiczny nabiera tempa, również logistyka musi coraz bardziej elastycznie koordynować ilości artykułów i ich wariantów. Perfekcyjnie skoordynowana logistyka to w produkcji przemysłowej podstawa by w środowisku międzynarodowej konkurencji być zawsze o jeden krok przed innymi.

Trendy

    • Krótsze czasy projektowania i cykle życiowe produktów wymagają elastycznych i dynamicznych systemów logistycznych.
    • Magazyny o odpowiednich zdolnościach adaptacyjnych muszą uwzględniać rosnącą liczbę wariantów i wysoką elastyczność ilościową.
    • Niezawodne i inteligentne systemy logistyczne z kodami kreskowymi i systemem RFID można płynnie wbudować w przepływy materiałów.