Impressum

Bito Polska Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 116A
01-304 Warszawa

Telefon: +48 (0) 22 666 22 20
Fax: +48 (0) 22 666 22 21
E-Mail: info@bito.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000262713
NIP: 522-282-24-90
REGON: 140656723
kapitał zakładowy: 400 000 zł

Koncepcja, projekt i realizacja tego sklepu internetowego

LOUIS INTERNET

Agencja koncepcji, projektowania i realizacji

info@louis.info
www.louis.info