Powrót

Zautomatyzowany transport pojemników na krótkich i długich dystansach dzięki systemowi LEO locative

05.04.2022

System transportowy LEO locative firmy BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH odpowiada za transport towarów w nowym budynku magazynu materiałów technicznych BASF SE we Frankenthalu, od momentu przyjęcia towarów przez testy jakości i transport do automatycznego magazynu drobnych części Autostore oraz z magazynu drobnych części do miejsca wysyłki towarów.

Koncern chemiczny BASF SE Ludwigshafen wybudował i oddał do użytku w latach 2019/2020 nowy magazyn materiałów technicznych we Frankenthalu. Wszystko, czego cały koncern w Ludwigshafen i okolicach potrzebuje do obsługi zakładu, zatrudniającego około 34 000 pracowników, znajduje się tutaj na powierzchni 17 700 metrów kwadratowych. Centralny magazyn materiałów ma na celu zmniejszenie zapasów w poszczególnych oddziałach koncernu BASF. W magazynie zaopatrzenia technicznego pracuje 95 pracowników. Stąd 20 000 klientów, tj. wszystkie jednostki i firmy wykonawcze należące do BASF SE w regionie Ludwigshafen, są zaopatrywane w towary z zakresu technologii elektrycznej i procesowej, technologii rurociągów, elementów maszyn, sprzętu i narzędzi laboratoryjnych oraz środki ochrony indywidualnej i artykuły higieniczne itp.

BASF SE jest odpowiedzialnym podmiotem obsługującym magazyn materiałów. Działalność operacyjna magazynu jest prowadzona przez BASF Logistik GmbH, a dostawa towarów do poszczególnych oddziałów koncernu jest realizowana przez kontrahenta, który dostarcza towary w trybie 24-godzinnym, a w razie potrzeby w trybie ekspresowym w ciągu dwóch godzin. Dzięki koncepcji centralnie sterowanego magazynu i logistyki, koncern BASF jest w stanie efektywnie łączyć prace administracyjne i działania związane z przyjmowaniem, przechowywaniem i wysyłką potrzebnych materiałów. Dodatkowo transport zakładowy jest przy tym odciążony, ponieważ dostawy zaopatrzenia i transport materiałów technicznych do poszczególnych oddziałów są kontrolowane poza terenem kampusu w Ludwigshafen.

„W magazynie materiałów technicznych przechowujemy w gotowości około 16 000 różnych materiałów, a następnie wysyłamy je stąd do poszczególnych oddziałów BASF w całych Niemczech. Dysponowanie wszystkimi artykułami odbywa się centralnie, dbamy o ukształtowanie asortymentu, a także zapewniamy jakość towarów przeprowadzając odpowiednie kontrole jakości” - mówi Michael Wagner, kierownik produkcji centralnego zaopatrzenia / Operation Manager BASF Logistik GmbH. „Zazwyczaj dostarczamy produkty w ciągu 24 godzin, a w razie pilnej potrzeby nawet szybciej. W tym celu musimy zapewnić krótkoterminową dostępność towarów we Frankenthalu i stworzyć odpowiednie możliwości magazynowania.”

Do nowego magazynu centralnego trafiają także towary w ramach tzw. „cross-dockingu”, czyli części zamienne, które są potrzebne konkretnym zakładom. Są tam one odbierane i sprawdzane pod kątem jakości, a następnie wysyłane do odbiorcy w ciągu 24 godzin od ich otrzymania.

Codziennie w strefie odbioru towarów przyjmowanych jest centralnie około 40 ładunków ciężarówek, które przed kontrolą jakości są tymczasowo składowane w magazynie blokowym. Każdego roku przyjmuje się tu średnio 120 000 towarów. Z magazynu blokowego towary są przenoszone do magazynu wysokiego składowania o wąskich korytarzach lub przechowywane w nowoczesnym magazynie drobnych części Autostore, w zależności od wielkości i typu.

Wszystkie artykuły są poddawane kontroli jakości - w zależności od podatności na wady lub klasy ryzyka danego produktu przeprowadza się kontrole kompleksowe, wyrywkowe lub indywidualne.

Koncern BASF Logistik GmbH wybrał system magazynowania Autostore do przechowywania drobnych części. Zautomatyzowany magazyn drobnych części obejmuje 10 500 pojemników, w których przechowywane są towary posortowane według artykułów. Sterowane cyfrowo pojemniki są automatycznie pobierane z magazynu Autostore zgodnie z zamówieniem i kierowane do punktów odbioru w ustawionych przed nimi stanowiskach kompletacji. Zgodnie z zamówieniami, komisjonerzy wyjmują towary z pojemników Autostore i umieszczają je w plastikowych pojemnikach serii BITO KLT. Dla łatwiejszego rozróżnienia, niebieskie pojemniki KLT są używane do zamawiania towarów z dostawą w cyklach 24-godzinnych, a czerwone pojemniki do kompletacji KLT są używane przy dostawach towarów w szybszym, dwugodzinnym trybie dostawy. Każdego dnia z magazynu materiałów wychodzi około 45 dostaw ciężarówek/towarów w trybie przyspieszonej dostawy.

System transportowy bez kierowcy LEO locative

Koncern BASF Logistik GmbH wykorzystuje system transportowy bez kierowcy LEO locative BITO-Lagertechnik do wewnątrzzakładowego transportu towarów. W trakcie budowy nowego obiektu w 2020 r. system ten był początkowo wykorzystywany tylko do transportu towarów z magazynu Autostore do strefy wysyłki towarów. W latach 2021/2022 wykorzystanie systemu LEO locative rozstało także rozszerzone o przeprowadzanie testów jakości towarów, które potem trafiają do automatycznego magazynu drobnych części Autostore.

Od przyjęcia towarów, przez testy jakości na długich dystansach, po transport do magazynu drobnych części Autostore

W strefie odbioru towarów system LEO locative odbiera załadowane pojemniki. Następnie są one transportowane do różnych obszarów w celu przeprowadzenia testów jakości: W zależności od zawartości pojemnika, transporter pojemników otrzymuje polecenie przystąpienia do kontroli jakości części elektrycznych lub elementów ślusarskich. Sterowanie jest łatwe w obsłudze i odbywa się za pomocą tabletu.

Po przeprowadzeniu kontroli jakości poszczególnych części, system LEO locative transportuje pojemniki z takimi częściami na odległość ponad 100 metrów do sąsiedniej hali, gdzie znajduje się magazyn wysokiego składowania lub magazyn drobnych części Autostore.

Z magazynu Autostore do miejsca wysyłki

Artykuły przechowywane w magazynie wysokiego składowania są dostarczane do strefy wydawania towarów za pomocą półautomatycznych wózków widłowych. System LEO locative transportuje towary w pojemnikach z magazynu Autostore do miejsca wysyłki. Pojemniki z zebranym towarem są transportowane ze stacji roboczej do podwójnej stacji LEO locative za pomocą przenośnika rolkowego. Stąd transporter LEO locative odbiera pojemnik i przewozi go do miejsca wysyłki. System transportowy bez kierowcy dostarcza pojemnik na zainstalowaną podwójną stację LEO, skąd jest on odbierany przez specjalnego operatora i przygotowywany do dalszej wysyłki. Po wyjęciu towarów pusty pojemnik jest zawracany do stacji LEO za pomocą przenośników rolkowych i przekazywany z powrotem do bezzałogowego transportera pojemników. W ten sposób puste pojemniki na drobne części KLT są przenoszone do podwójnej stacji LEO w strefie kompletacji i są tam dostarczane w celu ponownego napełnienia.

Elastyczny pojemnik na krótkich dystansach na stałe

„Dzięki wykorzystaniu systemu LEO locative stworzyliśmy w BASF Logistik GmbH zautomatyzowany obieg transportu pojemników, który każdego dnia oszczędza wiele kilometrów chodzenia, a tym samym czas pracowników, zarówno na trasach długodystansowych, jak i krótkodystansowych. Zaletą tego rozwiązania jest to, że klient może dostosować trasę do dostępnej przestrzeni między miejscem przyjęcia towaru, kontrolą jakości, magazynem Autostore, strefą kompletacji i strefą wysyłki, w zależności od warunków. Nie wymaga to tworzenia osobnego interfejsu do systemu sterowania ani integracji lub instalacji sieci IT lub W-LAN. System LEO locative podąża za torem optycznym, który został wcześniej przyklejony do podłogi przez samego użytkownika, a następnie wykonuje swoje trasy” - mówi Daniel Henn, Kierownik ds. sprzedaży/systemów transportowych BITO-Lagertechnik. „W zależności od wielkości zamówienia, w magazynie materiałów technicznych BASF Logistik GmbH pracuje obecnie pół tuzina transporterów LEO. Elastyczny system pozwala na rozbudowę trasy bez konieczności dalszej przebudowy technicznej, dzięki czemu można dodawać lub wymieniać transportery między trasami transportowymi w zależności od potrzeb.” Michael Wagner: „Odległość od miejsca wydania towaru w magazynie drobnych części Autostore lub w strefie kompletacji do miejsca wysyłki jest stosunkowo niewielka. Niemniej jednak, dzięki zastosowaniu systemu LEO locative, oszczędzamy dużo czasu na transport towarów oraz na zwrot pustych pojemników do magazynu Autostore. Oczywiście, tym bardziej oszczędzamy czas na znacznie dłuższej drodze od przyjęcia towaru przez kontrolę jakości po transport do magazynu drobnych części Autostore. W ciągu dnia unikamy sporo kilometrów, których nie trzeba pokonywać fizycznie. Pozwala nam to znacznie szybciej przygotować towary z magazynu Autostore do strefy wysyłki i dalszego wysłania, a tym samym jak najlepiej wywiązać się z realizacji zamówienia w ciągu gwarantowanych 24 godzin lub trybu przyspieszonej dostawy. - Oszczędzamy także miejsce i pojemniki, ponieważ utrzymując ciągły przepływ materiału i zwracając puste pojemniki bezpośrednio do cyklu, unikamy tym samym pośredniego składowania wielu pustych pojemników.”

Proste wdrożenie

Przy całym projekcie tego rozwiązania transportowego uczestniczył student pracujący w BASF, który samodzielnie zainstalował aplikację od magazynu Autostore do strefy wysyłki, wyznaczając trasę, przyklejając tory i uruchomiając cały system, łącznie z ustawieniem stacji. Daniel Henn: „System LEO locative można naprawdę zainstalować i uruchomić bez żadnej specjalistycznej wiedzy. Ponieważ w przypadku transportu pojemnika z magazynu Autostore do miejsca wysyłki nie jest wymagana żadna kontrola celu, nie jest tu potrzebny żaden inny moduł sterujący poza taśmą torową na podłodze i naszymi znacznikami poleceń. - Zespół systemu LEO locative zajął się uruchomieniem rozszerzenia aplikacji od przyjęcia towaru, poprzez testy jakości, aż po transport do magazynu Autostore, a także skonfigurował kontrolę celu przy użyciu tabletu. Ponadto koncern BASF Logistik GmbH wykorzystuje nową, automatyczną stację ładowania na tej trasie transportowej, aby zaopatrywać transportery LEO w energię bez konieczności ręcznej interwencji.”

Bezpieczeństwo działania

System LEO locative przeszedł pomyślnie rygorystyczne testy bezpieczeństwa pracy w koncernie BASF i  przekonał zespół ds. zapewnienia jakości. Automatyczny transporter zatrzymuje się natychmiast dzięki skanerowi przeszkód, jeśli na drogę wbiegnie osoba lub znajdzie się między nimi jakiś przedmiot.

„Kolega z Antwerpii odkrył system LEO loctative na targach LogiMAT i opowiedział nam o nim. Po wizycie w centrum LEO w BITO w Meisenheim od razu przekonaliśmy się do tego systemu. Wersja testowa działała przez cztery tygodnie w naszej siedzibie i od razu się sprawdziła. - Teraz LEO locative jest z nami na stałe. - System jest małym pomocnikiem o dużej wydajności i, oprócz wysoce zautomatyzowanego magazynu drobnych części, posunął nas znacznie do przodu w zakresie Przemysłu 4.0. w naszym magazynie zaopatrzenia materiałowego. Oprócz łatwej obsługi systemu, bardzo cenimy sobie jego elastyczność. Dzięki temu możemy szybko i łatwo reagować na codzienne zmiany wielkości zamówień. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zautomatyzowanego i łatwego w obsłudze rozwiązania do transportu pojemników i używamy go również w strefie przyjmowania towarów oraz kontroli jakości.”

Michael Wagner

Kierownik ds. produkcji i centralnego zaopatrzenia / Operation Manager BASF Logistik GmbH

www.leo-locative.com

www.bito.com

www.basf.com

W strefie odbioru towarów system LEO firmy BITO-Lagertechnik odbiera załadowane pojemniki. Są one najpierw przenoszone do różnych obszarów w celu kontroli jakości - w zależności od zawartości.

W firmie BASF Logistik wszystkie artykuły przechodzą kontrolę jakości. W latach 2021/2022 firma BASF Logistik GmbH rozszerzyła zastosowanie systemu LEO locative z przyjęcia towarów po przeprowadzanie testów jakości towarów, które potem trafiają do automatycznego magazynu drobnych części Autostore.

Po przeprowadzonej kontroli jakości system LEO locative transportuje pojemniki z załadowanymi częściami na odległość ponad 100 metrów do sąsiedniej hali, gdzie znajduje się magazyn wysokiego składowania lub magazyn Autostore.

System LEO locative transportuje towary w pojemnikach z magazynu Autostore do miejsca wysyłki. Odległość od miejsca wydania towaru w magazynie drobnych części Autostore lub w strefie kompletacji do miejsca wysyłki jest stosunkowo niewielka. Niemniej jednak, dzięki zastosowaniu systemu LEO locative, koncern BASF Logistik GmBH oszczędza dużo czasu na transport towarów oraz na zwrot pustych pojemników do magazynu Autostore.

W firmie BASF Logistik GmbH pojemniki z pobranymi towarami są transportowane ze stanowiska roboczego do podwójnej stacji LEO locative za pomocąprzenośników rolkowych. Stąd transporter LEO locative odbiera pojemnik i przewozi go do miejsca wysyłki. System transportu bez kierowcy dostarcza pojemnik do stacji podwójnej LEO zainstalowanej w strefie wysyłki, gdzie jest on odbierany przez specjalnego operatora i przygotowywany do dalszej wysyłki.

BITO PR kontakt

Tanja Schmitt

BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH

Unternehmenskommunikation

Obertor 29

D-55590 Meisenheim

+49 (0) 671/9 20 28 28 2presse@bito.com

BITO Newsletter