Powrót

Zabezpieczony transport leków w certyfikowanych pojemnikach termoizolacyjnych wielokrotnego użytku

01.03.2022

Apteka szpitalna kliniki uniwersyteckiej rechts der Isar Uniwersytetu Technicznego w Monachium zaopatruje w szeroki asortyment leków około 1100 łóżek kliniki oraz dwie placówki zewnętrzne z odpowiednio 30 i 400 łóżkami. Do bezpiecznego, chłodniczego transportu często drogich preparatów, apteka szpitalna wykorzystuje pojemniki wielokrotnego użytku BITO z wkładami termoizolacyjnymi oraz pojemniki farmaceutyczne MB Pharmabox firmy BITO-Lagertechnik.

Apteka kliniki rechts der Isar została założona w 1858 r. i może poszczycić się długą, bogatą w tradycje historią. Od 1997 r. mieści się ona w nowoczesnym, nowym budynku w centrum zaopatrzenia szpitala i zatrudnia ponad 70 pracowników. Obecnie apteka szpitalna kliniki rechts der Isar odgrywa kluczową rolę. To miejsce, w którym nie tylko zapewniana jest dostępność leków, ale także wspólnie z lekarzami podejmowane są decyzje, które leki są przydatne, a które nie. W przeciwieństwie do aptek publicznych, apteki szpitalne posiadają wykaz pozytywny około 900 substancji leczniczych w 1200 gotowych do użycia produktach leczniczych, o których korzyściach przekonani są lekarze i farmaceuci z rechts der Isar. Głównym zadaniem jest oczywiście optymalne i szybkie dostarczenie leków pacjentom kliniki. Ponadto apteka szpitalna produkuje indywidualne leki na receptę lub preparaty cytostatyczne do chemioterapii pacjentów nowotworowych. Bardzo ważną kwestią są obecnie konsultacje lekarzy i pielęgniarek: co nowego pojawiło się na rynku leków, co jest aktualnie badane, jakich leków w żadnym wypadku nie powinno się już przepisywać – takie aktualne informacje lekarze otrzymują od farmaceutów szpitalnych.

Logistyka farmaceutyczna – zaopatrzenie apteki szpitalnej w leki

Logistyka farmaceutyczna w aptece szpitalnej rechts der Isar obejmuje wszystkie usługi i procesy w aptece, które zapewniają, że odpowiedni lek jest dostępny dla właściwego pacjenta we właściwym czasie i w najlepszej możliwej jakości. Istotne jest, aby podczas przechowywania i transportu spełnione były wszystkie wymagania techniczne oraz prawne dotyczące logistyki farmaceutycznej. Oczywiście dotyczy to również transportu leków i preparatów, które muszą być przechowywane w warunkach chłodniczych. Dział Logistyki Farmaceutycznej w aptece szpitalnej koordynuje wszystkie zamówienia na leki, odpowiada za odpowiednie przechowywanie ich oraz za terminowe zaopatrywanie oddziałów w wymagane leki.

W szpitalnym wykazie leków znajduje się obecnie 1200 preparatów, które muszą być stale utrzymywane w magazynie w określonej wymaganej ilości. Wymienione leki są zamawiane w aptece średnio około 350 000 razy w ciągu roku. Poszczególne oddziały zamawiają potrzebne im leki trzy razy w tygodniu, a oddziały intensywnej terapii i duży oddział medycyny ratunkowej są obsługiwane codziennie. Do regularnego zaopatrywania szpitala w leki apteka wykorzystuje maszynę do kompletacji leków. Około 66% wszystkich leków znajdujących się w wykazie jest dystrybuowanych za pomocą tego urządzenia bezpośrednio do pojemników transportowych przeznaczonych dla poszczególnych oddziałów. Każdego dnia wydawanych jest do 3000 paczek, które są kompletowane do około 150 pojemników transportowych. Po skompletowaniu pojemniki są sprawdzane, opatrywane etykietami z adresem odbiorcy, plombowane i przekazywane w wózkach kontenerowych centralnej służbie transportu szpitalnego.

„Około 10% leków, w tym wiele drogich preparatów, które wysyłamy na oddziały i do naszych placówek, musi być przechowywanych i transportowanych w warunkach chłodniczych. Zwłaszcza latem nie zawsze było łatwo utrzymać stałą temperaturę przez dłuższy czas w dotychczas używanych pojemnikach transportowych. W związku z tym poszukiwaliśmy nowego systemu pojemników odpowiedniego do bezpiecznego transportu chłodniczego. Istotną kwestią było dla nas, aby pojemniki transportowe były już certyfikowane przez producenta pod kątem ich zdolności chłodzenia, ponieważ nie chcieliśmy ponosić kosztów i czasu związanych z samodzielnym przeprowadzeniem takiej weryfikacji. Poza tym, ważne było dla nas zastosowanie rozwiązania wielokrotnego użytku ze względu na zrównoważony rozwój” – mówi Martina Fischer, farmaceutka kliniczna z kliniki rechts der Isar.

Przekonujące rozwiązanie do transportu leków

Poszukując odpowiedniego pojemnika chłodzącego do transportu wewnętrznego leków, farmaceutka kliniczna odkryła pojemniki wielokrotnego użytku BITO z wkładami termoizolacyjnymi, a także rozmawiała z placówkami, które już używały tych pojemników i polecały to rozwiązanie. Martina Fischer: „System firmy BITO przekonał nas z wielu powodów. Pojemniki są odpowiednie dla sektora farmaceutycznego i posiadają certyfikaty do transportu chłodniczego, co gwarantuje bezpieczny proces transportu naszych leków wymagających chłodzenia. Ponadto można je bezpiecznie zamykać za pomocą plomb zabezpieczających. Jako produkt wielokrotnego użytku, pojemnik może być wielokrotnie wykorzystywany, dzięki czemu pozostaje na stałe w naszym cyklu logistyki transportowej i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. W porównaniu z innymi systemami, byliśmy również pod wrażeniem niskiego ciężaru własnego takiego pojemnika. Spodobała się nam również możliwość nadrukowania na pojemnikach transportowych bezpośrednio logo naszej apteki, ponieważ spójność jest dla nas ważna”.

Bezpieczne procesy w transporcie wewnętrznym produktów farmaceutycznych wymagających chłodzenia

Poszczególne oddziały szpitalne, oddziały intensywnej terapii i pogotowie ratunkowe zamawiają leki w aptece szpitalnej. Schłodzone towary są ręcznie pobierane do pojemników MB wielokrotnego użytku z wkładami termoizolacyjnymi i rejestrowane za pomocą systemu skanującego. Następnie pojemniki są ładowane wraz z wkładami chłodzącymi, zabezpieczane plombami i opatrywane w odpowiednią etykietę adresową. Firma transportowa odbiera zaadresowane i łatwe do zidentyfikowania pojemniki termoizolacyjne, a następnie przewozi je w wagonach kontenerowych do poszczególnych miejsc.

Dobrze chłodzony we wszystkich odpowiednich zakresach temperatur: Pojemnik wielokrotnego użytku BITO z wkładem termoizolacyjnym oraz pojemnik farmaceutyczny BITO Pharmabox

W zakresie temperatur 2-8°C apteka kliniki Rechts der Isar stosuje pojemniki wielokrotnego użytku MB z wkładami termoizolacyjnymi. W aptece znajduje się 200 takich pojemników, a około 50 pojemników transportowych jest regularnie używanych w ciągu każdego dnia. Ponieważ niektóre produkty farmaceutyczne muszą być przechowywane w temperaturach poniżej zera, a niektóre z nich w bardzo niskich, apteka szpitalna wykorzystuje do transportu chłodniczego produktów farmaceutycznych również pojemniki farmaceutyczne BITO Pharmabox przeznaczone do takich zakresów temperatur. W tym miejscu zawartość farmaceutyczna jest bezpiecznie i niezawodnie dystrybuowana do różnych oddziałów i placówek w temperaturze do -18°C. Pojemniki farmaceutyczne Pharmabox są używane raz lub dwa razy w tygodniu.

Martina Fischer: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z obu systemów. Wkładki są łatwe do czyszczenia i dlatego można je bez problemu utrzymywać w czystości. Od czasu stosowania obu pojemników, obsługiwanie ich również nie sprawia problemu. Dla apteki szpitala uniwersyteckiego, która musi zaopatrywać się w najróżniejsze, często bardzo wrażliwe i niekiedy bardzo drogie środki farmaceutyczne, zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas przechowywania i transportu jest kwestią priorytetową. Zarówno pod względem wrażliwych właściwości i jakości produktów, jak i pod względem zapewnienia, że nikt nieupoważniony nie ma dostępu do towarów. Ponadto stale podlegamy ścisłym, regularnym kontrolom. Dzięki zastosowaniu tych dwóch pojemników możemy spełnić wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa.”

Trwałe rozwiązanie transportowe wielokrotnego użytku, zgodne z wytycznymi dotyczącymi przewozu leków

Pojemnik wielokrotnego użytku BITO MB z zestawem termoizolacyjnym THERMO oraz pojemnik farmaceutyczny BITO Pharmabox są zgodne z europejskimi wytycznymi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) dotyczącymi transportu leków. Pojemniki te są nie tylko szczególnie bezpiecznym, ale także zrównoważonym rozwiązaniem transportowym. Jako wytrzymały system pojemników wielokrotnego użytku mogą być one używane setki razy, a nawet jeśli jakiś lek wycieknie z pudełka, wkłady chłodzące można bez problemu wyczyścić, a pojemnik wraz z wkładem może być nadal używany zgodnie z normami higieny.

BITO Newsletter