Wat is productielogistiek?

Productielogistiek moet zorgen voor een vlotte en optimale doorstroming van materialen vanuit het grondstoffenmagazijn naar de productie en uiteindelijk naar het magazijn met afgewerkte producten.

Volgens het Gabler Wirtschaftslexikon "kenmerkt productielogistiek de fase tussen inkooplogistiek en distributielogistiek. Productielogistiek kan worden opgevat als de planning, controle en uitvoering van het vervoer en de opslag van grondstoffen, hulpstoffen, bedrijfsstoffen, ingekochte onderdelen, reserveonderdelen, halffabrikaten en eindproducten en de bijbehorende ondersteunende activiteiten binnen het productiesysteem van een bedrijf." (1) Het doel van de produktielogistiek is te zorgen voor een vlotte en optimale doorstroming van materialen van het grondstoffenmagazijn via de produktie naar het magazijn met afgewerkte produkten in een bedrijf. In het algemeen moet de productielogistiek de doorlooptijd van de productie verkorten, dit will zeggen de tijd tussen de creatie van een werkorder en de voltooiing van het product. De termen productielogistiek en intralogistiek (interne logistiek) worden soms synoniem gebruikt.

Batchgrootte 1 productie en nieuwe productiemethoden

De productielogistiek en dus ook de interne processen zijn aan grote veranderingen onderhevig. Technologische invloeden zoals de industriestandaard 4.0 en economische invloeden zoals de toenemende globalisering hebben een sterke invloed op productie, logistiek en productielogistiek.

Klanten vragen steeds vaker om de batchgrootte 1 productie, dit wil zeggen de hoeveelheid van een produkt dat in één keer wordt geproduceerd of getransporteerd.

Met een batchgrootte van 1 heeft een defect slechts tot gevolg dat 1 product besmet is en weggegooid of opnieuw gemaakt hoeft te worden. Daarnaast worden problemen sneller ontdekt omdat een defect product niet eerst in een voorraad wacht tot het verder bewerkt wordt

Hierdoor ontstaat een zeer complexe intralogistiek of productielogistiek die moet worden gedigitaliseerd, geautomatiseerd en in een netwerk moet worden opgenomen.

Nieuwe productiemethoden zoals rapid prototyping of additive laser manufacturing maken een snelle omschakeling van de productie mogelijk. Door Industrie 4.0 worden alle systemen in een netwerk opgenomen en communiceren ze met elkaar. Op maat gemaakte eenmalige productie beïnvloedt zowel de productie- als de distributielogistiek. Veel verschillende onderdelen moeten op de afzonderlijke stations Just-In-Time (JIT) worden geleverd voor het hele productieproces. Daarom moet de toevoer van onderdelen, halffabrikaten en grondstoffen naar de machines flexibel en geautomatiseerd verlopen.

Goed schaalbare magazijn-shuttlesystemen in combinatie met automatisch geleide voertuigen (AGV's) zijn hier het meest geschikt. Voor batchgrootte 1 productie worden ook flexibele "agile manufacturing cellen" gebruikt die snel op een ander product kunnen worden omgeschakeld. Dit vormt een uitdaging voor de intralogistiek, omdat deze net zo snel moet reageren op de verandering van productie. Daarom moeten de systemen via het internet der dingen (IdD) met elkaar kunnen communiceren.

Productielogistieke taken

Productielogistiek moet verschillende taken vervullen. Voordat bijvoorbeeld een fabriek wordt gebouwd, moet de juiste locatie worden bepaald om de inkoopprocessen en de materiaalstroom in de toekomstige fabriek zo efficiënt mogelijk te kunnen inrichten.

In de bestaande fabriek moeten de productieprocessen, maar ook de transport- en opslagprocessen zo optimaal en efficiënt mogelijk worden ontworpen en uitgevoerd. Deze logistieke processen worden aangestuurd door een materiaalstroomcomputer (MFC), die transportopdrachten ontvangt van systemen van hoger niveau, zoals systemen voor goederenbeheer, magazijnbeheer en productieplanning (2).

De MFC neemt de besturing van de transporttechniek over, d.w.z. van continue transportbanden (zoals hangbanen en transportbanden) en discontinue transportbanden (zoals AGV's en stellingbedieningsapparaten (RGB)). Moderne materiaalstroomcomputers bieden vaak extra functies die verder gaan dan de besturing van transportprocessen, logistiek en magazijn- en transportbandtechnologie, zoals strategieën en routeberekeningen voor een optimale materiaalstroom, het voorkomen van congestie en het omzeilen van verstoorde gebieden. Bovendien wordt de volledige materiaalstroom gevisualiseerd.

In de slimme fabriek van de toekomst zal AI de magazijn- en bevoorradingsactiviteiten overnemen. Autonome transportsystemen zoals AGV's en sleeptreinen zullen componenten, materialen, enz. van A naar B brengen. Tegelijkertijd zullen transportbanden en machines door robots worden geladen (3). Zoals reeds vermeld, zijn alle systemen in een netwerk opgenomen en communiceren zij via het IdD.

In het produktieproces ontstaat een zekere vraag naar materialen, halffabrikaten, onderdelen enz … die door de produktielogistiek nauwkeurig moet worden bepaald om te voldoen aan de planning van de voorraden, bijvoorbeeld om seizoenschommelingen te compenseren (4).

Welke systemen worden in de magazijnruimtes gebruikt?

Om de intralogistieke processen of de productieprocessen mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van opslagsystemen, transportsystemen, laadhulpmiddelen, traceersystemen voor transportvoertuigen, machinesystemen voor plaatsing, orderverzamelsystemen, identificatiesystemen voor onderdelen zoals RFID, IT-systemen voor planning, controle en toezicht op de materiaal- en informatiestroom en nog veel meer.

Systeemoplossingen voor productielogistiek

Als expert in opslagtechnologie ontwikkelt BITO complete opslagsystemen voor productie en interne logistiek. Van legbordstellingen enkel tot legbordstellingen met meerdere verdiepingen gecombineerd met doorrolpickstellingen.

Alle combinaties kunnen worden bekeken. BITO helpt ook bij alle automatiseringsvraagstukken in de intra- en productielogistiek.

AGV's worden steeds vaker gebruikt om afzonderlijke productie-, assemblage- of orderverzamelzones met elkaar te verbinden en het materiaaltransport te automatiseren. Met het automatisch geleid voertuig van BITO, onze LEO Locative (5) en de bijbehorende LEO stations biedt BITO een bijzonder innovatief en voordelig systeem dat geen Wifi of een materiaalstroomcomputer nodig heeft.

Onze LEO Locative en Custom worden bestuurd via op de vloer aangebrachte stickers met QR-code (stoppen, afladen, bestemming, ophalen …) en een gekleurde lijn die op de vloer is geplakt (speciale vloertape voor LEO leesbaar). Het gehele systeem is plug and play en eenvoudig op te zetten. Ook de gekleurde lijn kann snel worden aangepast aan een nieuw of bijkomend traject dat LEO moet volgen.

Optionele decentrale besturing via tablet maakt het mogelijk om verschillende LEO stations aan te sturen. De BITO AGV-oplossing leidt tot een enorme loopafstandsbesparing voor uw magazijnmedewerkers.

 

Literatuur:

1 Productielogistiek definitie: Wat is productielogistiek? - Bron Gabler Wirtschaftslexikon (D), Link

2 Informatiesysteem MES, Bron Wikipedia, Link

3 Productielogistiek en Industrie 4.0 mens en machine in harmonie. Bron Meitinger Therese, Logistik Heute (D), juli 2019, Link

4 BITO Tips&Tricks, Kaizen: Cyclus van voortdurende verbeteringen, link

5 LEO Locative & Custom - Onbemand transportsysteem op maat gemaakt, Link

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter