Is retrofit bij een verouderd magazijn nuttig?

Magazijnmodernisering ook wel retrofitting genoemd is zeker nuttig. Niet alleen mensen worden ouder, ook magazijnen en de bijbehorende magazijntechniek.

Magazijntechniek verslijt niet alleen, maar raakt ook verouderd en kan niet meer voldoen aan de moderne eisen. De beschikbaarheid van het magazijn of de magazijntechniek neemt echter in de loop der tijd af door storingen en de kosten van het systeem stijgen buitenproportioneel. Men moet er daarom aan denken de retrofitting op tijd te plannen. 

Waarom retrofitting?

Naarmate de consumentgedreven economie blijft groeien en de vraag naar producten met snelle levering toeneemt, kan het voorkomen dat u in uw magazijn te maken krijgt met beperkte ruimte. Zelfs met een effectieve planning en het gebruik van ruimte-optimaliserende oplossingen, kunt u nog ruimte tekort komen om uw operatie soepel te laten verlopen. U staat dan voor het dilemma en de vraag of u moet overwegen uw bedrijf te verhuizen naar een nieuwe faciliteit. Of is het mogelijk om dezelfde ruimte te gebruiken en deze bruikbaarder te maken met een magazijnrenovatie voor de toegenomen vraag om meer producten snel te verplaatsen? Deze opties vereisen zorgvuldige overweging en planning. Vaak wordt er uit gemakzucht of kostenoverwegingen te lang gewacht met de aanpassing. 

In de regel verandert de bedrijfsomgeving voor een bedrijf mettertijd. Veranderende markten, producten en klanteneisen zorgen ervoor dat een oorspronkelijke systeemconfiguratie na een paar jaar niet meer up-to-date is. Retrofitting biedt de mogelijkheid om de intralogistieke systemen aan de nieuwe eisen aan te passen en ze efficiënter en betrouwbaarder te maken. Dit betekent meestal dat de “basisstructuur” van een magazijn hetzelfde blijft, maar door modernisering van de afzonderlijke componenten kunnen nieuwe organisatorische processen, hogere prestaties en een betere beschikbaarheid van de systemen worden bereikt. 

Retrofit is dan ook het opknappen en moderniseren van oude systemen.

Waar in het magazijn retrofitting toepassen?

Als u besluit dat het bouwen van een nieuw magazijn om aan de capaciteitsbehoeften van uw bedrijf te voldoen niet haalbaar is, gebaseerd op kosten, doelstellingen, of beschikbaarheid van grond, dan is uw beste gok het retrofitten van uw huidige magazijngebouw. Dit klinkt als een dure term, maar het enige waar we het hier over hebben is het nemen van uw bestaande ruimte, en het her-plannen van de logistieke flow en lay-out. 

Modernisering kan betrekking hebben op het gehele magazijn of alleen op afzonderlijke zones. Bedrijven moderniseren meestal hun “orderverzamel” processen (bv. de invoering van voice picking), goederenopslag en -ontvangst, alsook IT of software. Ook het traceren van goederen, coördinatie en cross-docking worden aangepast. Uiteraard moeten de installaties, componenten en processen worden gemoderniseerd volgens de huidige eisen voor voldoende veiligheid en optimale productiviteit. Bij moderniseringsmaatregelen ligt de nadruk vaak op de besturingshardware, aandrijfsystemen en sensortechnologie of de software, bijv. van opslag- en opzoekmachines. 

Welke vragen moeten bedrijven zichzelf stellen?

  • Presteert mijn magazijn of magazijntechnologie nog steeds naar behoren als het gaat om omloopsnelheid, magazijnbenutting, opslagkosten, productiviteit, enzovoort?   

  • Een van de belangrijkste kengetallen voor het evalueren van prestaties is productiviteit. Het beschrijft de verhouding tussen de prestatie en het bereikte effect, bijvoorbeeld de verhouding tussen het aantal gewerkte uren en het aantal gepickte items. Dit kan iets zeggen over de prestaties van zowel de orderverzamelaar als het orderverzamelsysteem. 

  • Voldoen magazijnprocessen nog aan de huidige eisen van snelheid, omnichannel logistiek, e-commerce en kleine ordergroottes? Door de snelle ontwikkeling in e-commerce worden de eisen aan bijvoorbeeld pickprocessen en magazijnen steeds hoger. 

  • Dit roept ook al snel de vraag op of het warehouse management systeem, de magazijnorganisatie en de software nog wel "state of the art" zijn. 

  • Zijn alle reserveonderdelen voor magazijntechniek nog beschikbaar, bijvoorbeeld voor transporttechniek, magazijnkranen, industriële trucks, etc., of moeten deze worden gemoderniseerd? Hoe hoog zijn de onderhouds- en reparatiekosten? Blijven de kosten voor de aanschaf van onderdelen en onderhoud/reparatie nog binnen de perken? 

  • Is het gebruik van automatisch geleide voertuigen (AGV's) zinvol? 

Nieuwe invloed voor weinig geld?

De modernisering resulteert uiteraard niet in een nieuwe opslagplaats, maar maakt deze wel up-to-date en verlengt bovendien de levensduur. Het project vergt enige investeringen, een gedetailleerd concept en een voorlopige planning. De nieuwe onderdelen moeten worden afgestemd op de overige. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de overblijvende componenten niet overbelast worden door de prestaties van de nieuwe componenten en dan defect raken. 

De voor- en nadelen van een retrofit

De voordelen van retrofitting zijn lagere implementatiekosten in vergelijking met de magazijninrichting van een nieuw gebouw. Ook het risico of de kans op mislukking is kleiner dan bij een volledig nieuw magazijn. De modernisering is middelenvriendelijk en de werknemers kunnen zoveel mogelijk in de oude structuren blijven werken. 

Het is echter van essentieel belang dat de ombouw tijdens de exploitatie wordt uitgevoerd. Sommige oude componenten blijven in het systeem achter en kunnen in de toekomst ook vaker defect raken. Een ander nadeel is dat het niet mogelijk is zich volledig aan te passen aan eventuele verdere veranderingen in de algemene omstandigheden. 

De aanpassing van een opslagplaats is een taak die in detail moet worden overwogen en gepland voor de langere termijn. Ook de uitvoering van de maatregelen tijdens de exploitatie moet in detail worden gepland, zodat de exploitatie van het magazijn niet wordt verstoord of zelfs onderbroken. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

BITO Newsletter