Terug

Wat is productielogistiek en batchgrootte 1 productie?

Magazijninrichting met magazijnstellingen doe je best in harmonie met de productielogistieke taken en de vraag naar onderdelen

01.08.2022

XL stapelbakken in een productie omgeving

Productielogistiek, de fase tussen inkooplogistiek en distributielogistiek.

Volgens het Gabler Wirtschaftslexikon "kenmerkt productielogistiek” de “fase” tussen inkooplogistiek en distributielogistiek. Productielogistiek kan worden opgevat als de planning, controle en uitvoering van het vervoer en de opslag van grondstoffen, hulpstoffen, bedrijfsstoffen, ingekochte onderdelen, reserveonderdelen, halffabricaten en eindproducten en de bijbehorende ondersteunende activiteiten binnen het productiesysteem van een bedrijf."

Het doel van productielogistiek.

Is te zorgen voor een vlotte en optimale doorstroming van materialen van het grondstoffenmagazijn via de productie naar het magazijn met afgewerkte producten in een bedrijf. In het algemeen moet de productielogistiek de doorlooptijd van de productie verkorten, dit wil zeggen de tijd tussen “de creatie van een werkorder” en “de voltooiing van het product”. De termen productielogistiek en intralogistiek worden soms synoniem gebruikt.

Batchgrootte 1 productie en nieuwe productiemethoden

Productielogistiek en dus ook de interne processen zijn aan grote veranderingen onderhevig. Technologische invloeden zoals de industriestandaard 4.0 en economische invloeden zoals de toenemende globalisering hebben een sterke invloed op productie, logistiek en productielogistiek.

Klanten vragen steeds vaker om de batchgrootte 1 productie, dit wil zeggen de hoeveelheid van een product dat in één keer wordt geproduceerd of getransporteerd.

Met een batchgrootte van 1 heeft een productiedefect slechts tot gevolg dat “1 product” besmet is en weggegooid, of opnieuw moet worden gemaakt. Daarnaast worden problemen sneller ontdekt omdat een defect product niet eerst in een voorraad wacht tot het verder bewerkt wordt

Hierdoor ontstaat een zeer complexe intralogistiek of productielogistiek die moet worden gedigitaliseerd, geautomatiseerd en in een netwerk moet worden opgenomen.

Nieuwe productiemethoden zoals “rapid prototyping” of “additive laser manufacturing” maken een snelle omschakeling van de productie mogelijk. Door Industrie 4.0 worden alle systemen in een netwerk opgenomen en communiceren ze met elkaar. Op maat gemaakte “eenmalige productie” beïnvloedt zowel de productie- als de distributielogistiek.

Veel verschillende onderdelen moeten op de afzonderlijke stations Just-In-Time worden geleverd voor het hele productieproces. Daarom moet de toevoer van onderdelen, halffabricaten en grondstoffen naar de machines flexibel en geautomatiseerd verlopen.

Goed schaalbare magazijn shuttlesystemen in combinatie met automatisch geleide voertuigen AGV's zijn hiervoor het meest geschikt. Voor batchgrootte 1 productie, worden ook flexibele "agile manufacturing machines" gebruikt die snel op een ander product kunnen worden omgeschakeld. Dit vormt een uitdaging voor de intralogistiek, omdat deze net zo snel moet reageren op de verandering van productie. De systemen via het internet der dingen (IdD) met elkaar kunnen communiceren en in harmonie zijn met de magazijninrichting en magazijnstellingen.

Productielogistieke taken

Productielogistiek moet verschillende taken vervullen. Voordat bijvoorbeeld een fabriek en magazijnstellingen wordt gebouwd, moet de juiste locatie worden bepaald om de inkoopprocessen en de materiaalstroom in de toekomstige fabriek zo efficiënt mogelijk te kunnen inrichten.

In de bestaande fabriek moeten de productieprocessen, maar ook de transport- en opslagprocessen zo optimaal en efficiënt mogelijk worden ontworpen en uitgevoerd. Deze logistieke processen worden aangestuurd door een materiaalstroomcomputer (MFC), die transportopdrachten ontvangt van systemen van hoger niveau, zoals systemen voor goederenbeheer, magazijnbeheer en productieplanning.

De MFC neemt de besturing van de transporttechniek over, d.w.z. van continue transportbanden (zoals hangbanen en transportbanden) en discontinue transportbanden (zoals AGV's en stellingbedieningsapparaten (RGB). Moderne materiaalstroomcomputers bieden vaak extra functies die verder gaan dan de besturing van transportprocessen, logistiek en magazijn- en transportbandtechnologie, zoals strategieën en routeberekeningen voor een optimale materiaalstroom, het voorkomen van congestie en het omzeilen van verstoorde gebieden. Bovendien wordt de volledige materiaalstroom gevisualiseerd.

In de slimme fabriek van de toekomst zal AI de magazijn- en bevoorradingsactiviteiten overnemen. Autonome transportsystemen zoals AGV's en sleeptreinen zullen componenten, materialen, enz. van A naar B brengen. Tegelijkertijd zullen transportbanden en machines door robots worden geladen. Zoals reeds vermeld, zijn alle systemen in een netwerk opgenomen en communiceren zij via het IdD.

In het productieproces ontstaat een zekere vraag naar materialen, halffabricaten, onderdelen enz. … die door de produktielogistiek nauwkeurig moet worden bepaald om te voldoen aan de planning van de voorraden, bijvoorbeeld om seizoenschommelingen te compenseren.

Magazijninrichting voor productielogistiek.

Als expert in opslagtechnologie, ontwikkelt BITO complete opslagsystemen voor productie en interne logistiek. Van palletstellingen tot legbordstellingen met meerdere verdiepingen, doorrolstellingen aangevuld met de juiste magazijnbak en eurobak enz. …

Alle combinaties kunnen worden bekeken. BITO helpt ook bij alle vraagstukken voor een geautomatiseerd magazijn in de intra- en productielogistiek. AGV's worden steeds vaker gebruikt om afzonderlijke productie-, assemblage- of orderverzamelzones met elkaar te verbinden en het materiaaltransport te automatiseren. Met het automatisch geleid voertuig van BITO, onze LEO Locative biedt BITO een bijzonder innovatief en voordelig systeem dat geen Wifi of een materiaalstroomcomputer nodig heeft.

 

Een LEO Locative kan zonder lange voorbereiding snel worden opgestart. Geen externe ondersteuning nodig. Meer weten? Verneem alles over onze LEO Locative en LEO custom.

BITO perscontact:

Alexandra De Rocker

BITO Systems nv

Boomsesteenweg 97

B-2630 Aartselaar

+32 3 870 99 00info.be-nl@bito.com

BITO Newsletter