Vaurioiden ehkäisy hyllytarkastuksilla

Varastokalusteissa noudatetaan DIN EN 15635 -standardia. Varastokalusteet pitää tarkistaa vähintään kerran vuodessa.

Varaston sydän on hyvin koordinoitu varastointijärjestelmä. Tämä sisältää kaikki varaston tekniset järjestelmät ja laitteet sekä kaikki varaston järjestämiseen tarvittavat välineet. Työntekijöiden, tilauskeräilyjärjestelmän, trukkien ja konttien lisäksi ensisijaisesti hyllytysjärjestelmät ja pinoamisnosturit tai -sukkulat muodostavat hyvin toimivan järjestelmän. Hyllystöjärjestelmä on puolestaan tärkeä osa koko järjestelmää, jota on ylläpidettävä jatkuvasti ensiluokkaisessa kunnossa. Hyllytarkastukset säännöllisin väliajoin palvelevat tätä tarkoitusta. 

Miksi hyllytarkastukset ovat niin tärkeitä

Kuormalavahyllyt on tarkastettava systemaattisesti ja säännöllisesti turvallisuuden takaamiseksi ja erityisesti mahdollisten vaurioiden löytämiseksi. Säännöllinen kuormalavahyllyjen tarkastus on välttämätöntä ja on tehtävä, jotta voidaan todeta vaurioiden aiheuttamat turvallisuuteen liittyvät ongelmat. Virheettömät ja toimivat hyllyt tai hyllyjärjestelmät ovat välttämättömiä yrityksen jatkuvan toimituskyvyn varmistamiseksi. Toisin sanoen, jos hyllytys epäonnistuu vaurioiden tai onnettomuuksien vuoksi, yrityksen toimituskyky on vaakalaudalla. Toistuvia telinevaurioita ovat esimerkiksi ajoneuvojen aiheuttamat törmäysvauriot päätyelementtien ja vaakapalkkien alueella. Kyse ei tietenkään ole vain toimituskyvystä, vaan itse asiassa myös työntekijöiden elämästä. Törmäysvauriot voivat aiheuttaa hyllystön romahtamisen ja vahingoittaa vakavasti työntekijöitä.  

Mitkä telineet on tarkastettava?

Hyllyjä pidetään sekä työvälineinä että kalusteina Työpaikka-asetuksen merkityksessä. Ajoneuvoilla on suuri vaara vaurioittaa varastokalusteita, jotka on lastattu tai purettu ohjaamattomilla kuljettimilla. Siksi kuormalavojen hyllystölle, ulokehyllyille, hyllyille, sisäänajo- ja läpiajotelineille, virtaustelineille, monikerroksisille järjestelmille ja arkistohyllyille sekä manuaalisesti siirrettävälle telineelle on tehtävä säännöllisesti hyllystötarkastus standardin DIN EN 15635 mukaisesti.  

Mitä tarkalleen ottaen testataan?

DIN EN 15635 erottaa toisistaan asiantuntijan suorittaman tarkastuksen (silmämääräisen tarkastuksen), joka on suoritettava kahdentoista kuukauden välein, ja riskianalyysiin perustuvan silmämääräisen tarkastuksen viikoittaisen tai riskiperusteisen aikavälin perusteella. Viikoittaisen tarkastuksen olisi oltava vuorotellen erilaisten, asiantuntevien ja pätevien henkilöiden vastuulla. Standardin DIN EN 15 635 mukaan nämä henkilöt tarkistavat kuormalavahyllystöjen kunnon ja kuormien asianmukaisen varastoinnin. Tietenkin telinekomponentit ja erityisesti päädyntuet tarkastetaan silmämääräisesti vaurioituneiden osien vaihtamiseksi. Silmämääräisten tarkastusten dokumentointiin on suositeltavaa käyttää tarkistuslistoja. 

Teknisesti pätevän henkilön on suoritettava tarkastus enintään 12 kuukauden välein. Tarkastaja jakaa vahingot kolmeen vaaratasoon, jotka on värikoodattu: vihreä (vaatii vain valvontaa), oranssi (vaarallinen vaurio, vaatii toimenpiteitä mahdollimman nopeasti), punainen (hyvin vakava vaurio, vaatii välittömiä toimenpiteitä). 

Mitä tulisi ottaa huomioon vaurioiden sattuessa?

Standardin DIN EN 15635: n mukaan kaikista hyllystötarkastuksen aikana havaituista vaurioista on ilmoitettava yhtiön turvallisuuspäällikölle ja korjattava ammattimaisesti mahdollisimman pian. Vahinko on kuvattava kirjallisessa selvityksessä, joka on säilytettävä. Jos vahinko toistuu tietyn ajan kuluessa, on tutkittava syy. Lisäksi on aloitettava standardin DIN EN 15635 mukainen vaurioiden hallintamenettely. 

Jotta turvallisuus ei vaarantuisi, hyllyjärjestelmien korjaukset on aina suoritettava alkuperäisillä komponenteilla. Jos tämä ei ole mahdollista, on esitettävä ja dokumentoitava todisteet vakaudesta.  

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje