Palautettavien muovilaatikoiden taloudellinen tehokkuuslaskenta

Muovilaatikot maksavat itsensä takaisin suhteellisen nopeasti pahvilaatikoihin verrattuna, muun muassa alhaisen ostohinnan ja pitkän käyttöiän ansiosta.

Uudelleenkäytettävien laatikoiden käytön kannalta on tärkeää tehdä taloudellinen tehokkuusanalyysi. Useimmissa tapauksissa uudelleenkäytettävät laatikot on tarkoitettu korvaamaan kertakäyttöisiä laatikoita tai pahvilaatikoita. Kannattavuusanalyysin (1) tai kannattavuuslaskelman (2) avulla voidaan selvittää, kuinka taloudellisia uudelleenkäytettävät laatikot ovat verrattuna pahvilaatikoihin. Erityisesti tulee laskea, minkä ajan kuluttua uudelleenkäytettäviin pakkauksiin tehty investointi maksaa itsensä takaisin.

Mitä kannattavuusanalyysi tai -laskenta tarkalleen ottaen on?

Yleensä projektin tai tuotteen kannattavuus määritetään kannattavuusanalyysin avulla. Jotta projekti tai tuote olisi kannattava, sen on täytettävä kolme ehtoa. Ensinnäkin sen pitäisi tarjota lisäarvoa tai olla tarpeen. Lisäksi sen on oltava yksinkertainen, käytännöllinen ja taloudellisesti kannattava (1). Se, kannattaako investointi vastaavaan projektiin tai tuotteeseen, selviää takaisinmaksulaskennan, investointilaskelman tai kustannusvertailulaskelman avulla. 

Yksinkertaisin kannattavuuslaskelman määritelmä (2) on tulojen ja menojen osamäärä. Tuottoa voidaan kutsua myös tuotokseksi ja vaivaa panoksiksi. Esimerkiksi parempi taloudellinen tehokkuus voidaan saavuttaa myös vähentämällä panosta ja säilyttämällä sama tuotanto. Taloudellisen hyötysuhteen laskennassa käytetään staattisia ja dynaamisia menetelmiä. Staattisia menetelmiä ovat esimerkiksi kustannusten vertailu ja poistolaskenta. Dynaamiset menetelmät ovat nettonykyarvon ja vuosituottolaskelma. Kustannusvertailussa tai tulosvertailulaskelmassa verrataan kustannuksia, joita eri investoinneista syntyisi. Tavoitteena on määrittää investointi, joka aiheuttaa halvimmat kustannukset. Tulosvertailulaskelma laskee eri ratkaisujen vaihtoehtoisten sijoitusten odotettavissa olevat tuotot. Poistolaskelma laskee, kuinka kauan kestää ennen kuin kannattavuusraja saavutetaan ja investointi maksetaan takaisin. 

Yrityksen hankkeiden ja tuotteiden kannattavuuden laskeminen on sen selviytymisen ja kilpailukyvyn kannalta ratkaisevaa. 

Palautettavien muovilaatikoiden taloudellisen tehokkuuden laskentamenettely

Seuraavassa esimerkissä poisto- ja kustannusvertailulaskentaa sovelletaan muovisiin uudelleenkäytettäviin laatikoihin verrattuna kertakäyttöisiin pahvilaatikoihin. 

Yritys on päätöksen edessä, käyttääkö tuotteidensa kuljetukseen uudelleenkäytettäviä muovilaatikoita vai kertakäyttöisiä pahvilaatikoita paikasta A paikkaan B. Päätös on tehtävä etukäteen. Kustannusvertailua tai poistolaskelmaa varten on tunnettava tärkeät keskeiset tiedot. 

Key data:

  Cardboard boxes Reusable boxes with lid
Transport costs per pallet 50 Eu 50 Eu
Transport costs per empty pallet 50 Eu 50 Eu
Number of filled containers that can be transported on a pallet 16 24
Number of empty containers that can be transported on a pallet (folded or nested) 350 68
Transport costs per filled box 50 Eu/16= 3,13 Eu 50 Eu/24= 2,08 Eu
Working days per year 220 220
Duration of a transport cycle / 28
Possible transport cycles per box 1 200
Price of a container 0,66 Eu 16 Eu
Costs per cycle 0,66 Eu 16 Eu/200= 0,08 Eu
Costs for the retrieval of a box 0 Eu 0,74 Eu
Number of shipments per day 500 500
Number of shipments per year 500 x 220 (days) = 110000 11000

Uudelleenkäytettävien laatikoiden edut ovat tässä melko ilmeisiä. Uudelleenkäytettävät muovilaatikot ovat kalliimpia ostaa, mutta niitä voidaan käyttää 200 kuljetuskertaa (pahvilaatikoita vain kerran). Tämä tarkoittaa, että 16 euron ostohinnalla ja 200 kuljetussyklillä uudelleenkäytettävälle laatikolle kertyy hintaa vain 0,08 euroa per sykli. Kertakäyttöisellä pahvilaatikolla kokonaisostohinta on 0,66 euroa per sykli. Sen lisäksi uudelleenkäytettävät laatikot ovat luonnollisesti kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä kuin pahvilaatikot. 

Koska muoviset palautuskontit ovat vakaampia ja pinottavia (kannen kanssa), yhdellä lavalla voidaan kuljettaa enemmän täytettyjä laatikoita (24 kappaletta verrattuna 16 kappaleeseen). Tästä syystä kuljetuskustannukset uudelleenkäytettävää laatikkoa kohden ovat alhaisemmat (2,08 euroa verrattuna pahvilaatikoiden 3,13 euroon). Pahvilaatikoita ei tietenkään tarvitse palauttaa lähettäjälle ja tästä uudelleenlähetyksestä aiheutuu 0,74 euron kulu per uudelleenkäytettävä laatikko. 

Other costs:

  Cardboard boxes Reusable boxes with lid
Number of boxes to be purchased 110000 per year 14000 unique
Investment costs in 5 years 110000 x 5 x 0,66 Eu= 363000 Eu 14000 x 16 Eu= 224000 Eu
Loss of containers due to theft, etc. 0 5 per cent or 700 700 x 16 Eu= 11200 Eu
Transport damage 5000 Eu 1000 Eu
Storage    
Number of tied pallet spaces during storage 31 7
Costs for one pallet space 30 Eu 30 Eu
Number of pallets with filled boxes per day 31,3 20,8
Procurement    
Ordering costs for boxes/ year 5 x 150 Eu= 750 Eu 1 x 150 Eu= 150 Eu (Reordering of loss boxes)
Costs/revenue for waste disposal or recycling 0,01 Eu pro Kartonage Kosten -0,10 Eu (revenue per box)
Costs for blinding 0 Eu 8800 Eu
Costs for assembly/ year 110000 shipments x 0,25 Eu= 27500 Eu 0 Eu

Viiden vuoden investointikustannuksilla mitattuna muoviset uudelleenkäytettävät laatikot ovat 224 000 euron kustannuksilla halvempia verrattuna pahvilaatikoiden 363 000 euron kustannuksiin. Kuitenkin noin viisi prosenttia uudelleenkäytettävistä laatikoista menee hukkaan mm. varkauden kautta, josta aiheutuu 11 200 euron lisäkorvauskuluja. Koska pahvilaatikot voivat vaurioitua helposti, aiheutuu kuljetusvaurioista 5000 euron kustannukset. Uudelleenkäytettävillä laatikoilla tämä on vain 1000 euroa. Lisäksi on otettava huomioon useita muita kuluja, kuten sidottujen lavatilojen kulut, laatikoiden tilauskulut, pahvilaatikoiden kokoamisen ja uudelleenkäytettävien laatikoiden sinetöintikulut sekä kertakäyttöisten laatikoiden jätehuoltokustannukset ja uudelleenkäytettävien laatikoiden kierrätyksestä aiheutuvat kustannukset. 

Milloin uudelleenkäytettävät laatikot kannattavat?

Lopuksi kaikki vuosikustannukset yhdistetään kannattavuus- tai takaisinmaksulaskennassa. Tämä paljastaa vuosittaiset säästöt, jotka saadaan, kun otetaan käyttöön uudelleenkäytettäviä laatikoita tavarankuljetukseen, mikä mahdollistaa takaisinmaksuajan laskemisen. Tämä osoittaa selvästi kannellisten (pinottavien) muovisten uudelleenkäytettävien laatikoiden paremman taloudellisen tehokkuuden. 

Amortisation calculation:

Costs per cycle Cardboard boxes Reusable boxes with lid
Repackaging costs (if no Pick & Pack) 0,063 Eu 0 Eu
Costs for box 0,66 Eu 0,08 Eu
Seals / packaging materials 0,05 Eu 0,04 Eu
Process costs for assembly 0,25 Eu 0 Eu
Transport costs to the customer 3,13 Eu 2,08 Eu
Transport costs for retrieval 0 Eu 0,74 Eu
Loss of containers 0 Eu 0,004 Eu
Transport damage 0,045 Eu 0,009 Eu
Procurement costs 0,007 Eu 0,001 Eu
Costs for waste disposal 0,010 Eu 0 Eu (There is even revenue here, but this was not taken into account in the invoice)
Load securing costs of the pallet per container 0,125 Eu 0,021Eu
Storage costs 0,009 Eu 0,002 Eu
     
Costs per cycle 4,343 Eu 2,976 Eu
     
Costs per year 110000 shipments x 4,343 Eu= 477730 Eu 220 days/28 days x 14000 boxes x 2,976 Eu= 327360 Eu
Savings per year   150370 Eu
Payback period   224000 Eu (investment costs)/ 150370 Eu (savings per year) = 1.49 years around 1.5 years

Kun on laskettu vastaavat kustannukset kertakäyttöisille pahvilaatikoille ja uudelleen käytettäville laatikolle sykliä kohden, voidaan määrittää vuosikustannukset. 220 työpäivän ja 28 päivän syklin keston ansiosta muovilaatikko tuottaa noin 7,86 sykliä työvuodessa. 14000 laatikolla ja 2.976 euron syklikustannuksilla syntyy kustannuksia 327360 euroa vuodessa. Jos nämä kustannukset vähennetään kertakäyttölaatikoiden vuosikustannuksista (477730 euroa), saadaan 150370 euroa säästöä vuodessa käyttämällä uudelleenkäytettäviä laatikoita. Jakamalla investointikustannukset  vuosisäästöillä saadaan takaisinmaksuaika noin 1,5 vuotta. 

Kirjallisuus:

1 Wolter Daniel, Was ist eine Wirtschaftlichkeitsanalyse?, September 2021, HubSpot, Inc., Link 

2 Wirtschaftlichkeitsberechnung, IPH - Institut für Integrierte Produktion Hannover, IPH gGmbH, Link 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje