Miten tunnistan hyvän laadun muovilaatikoissa?

Muovilaatikoiden osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota laatuominaisuuksiin, kuten korkealaatuiseen raaka-aineeseen, käyttötarkoitukseen erityisesti valittuun materiaaliin ja korkealaatuiseen muotoiluun.

Sisälogistiikassa muovilaatikoita käytetään esineiden, apuaineiden, vaarallisten aineiden, jätteiden ja monen muun tuotteen ja jakeen säilytykseen ja kuljetukseen. (1, 2). Muovilaatikot ovat teollisuudessa todellinen jokapaikanhöylä. Niitä on saatavilla kaikenkokoisina pienistä osalaatikoista suuriin, eurooppalaisten standardien mukaan valmistettuihin, erityisesti automatisoituihin varastoihin suunniteltuina, tarjottimina, raskaalle kuormalle tai sisäkkäisiksi, taitettaviksi tai pinoaviksi tilaa säästäviksi laatikoiksi. Lisäksi laatikoita toimitetaan jaloilla, pyörillä ja yksi- tai kaksiosaisilla kansilla. Muovilaatikot on myös suunniteltu erityisesti tietyille aloille, kuten lääketeollisuudelle (esim. inlay- ja kylmäpakkauksilla) tai elintarviketeollisuudelle (elintarviketurvallinen). Erilaisten sovellusten ja käyttötarkoitusten vuoksi muovilaatikot altistuvat hyvin erilaisille kuormituksille (esim. suurille kuormituksille, happojen, emästen jne. vaikutuksille) ja siksi niiden on oltava "oikeasta" materiaalista ja täytettävä erityiset laatuvaatimukset. 

Tavarat, joista unelmalaatikot on valmistettu

Tavaroiden varastointiin ja kuljetukseen tarkoitetut muovisäiliöt valmistetaan yleensä polypropeenista (PP) tai polyeteenistä (PE), joskus myös hieman eksoottisemmista (ympäristöystävällisemmistä) materiaaleista, kuten Auringonkukkayhdiste (SFC, muovin ja auringonkukansiementen kuorien seos). Niille kaikille on yhteistä, että ne on valmistettu muovirakeista. Tämän muovirakeen laatu on erittäin tärkeä tulevaisuuden muovisäiliön laadulle. Tärkeää muovirakeen laadun ja vastaavien standardien kannalta on toleranssien noudattaminen esimerkiksi iskunkestävyyden, jäykkyyden, kestävyyden jne. osalta (3). Euroopassa valmistetut ja testatut rakeet täyttävät lähes aina nämä standardit. Varsinkin logistiikkateollisuudessa muovisäiliöt ja muut kontit altistuvat suurille kuormituksille. Siksi tässä on kiinnitettävä erityistä huomiota laatuominaisuuksiin, kuten korkealaatuiseen muovirakeeseen ja käyttötarkoitukseen erityisesti valittuun muoviin tai sopivaan säiliömuotoon. Vain näissä olosuhteissa muovisäiliö voi kestää pitkään ja tuottaa hyvän hinta-laatusuhteen, joka on tärkeä tekijä yrityksen kannattavuuden kannalta. Nämä tuotteet tarjoavat myös maksimaalisen tuoteturvallisuuden, kun tuotannossa käytetään vähän materiaalia. Muita laatuominaisuuksia ovat rakeen alkuperä, muovin koostumus ja ekologinen jalanjälki (kierrätettävyys). Muovikoostumuksella on merkittävä vaikutus siihen, kuinka ekologista muovi loppujen lopuksi on. Kaikista tuotannon, jalostuksen ja prosessien edistymisestä huolimatta kaikki muovit eivät sovellu kierrätykseen. Siksi kannattaa keskittyä erityisen kestäviin muovipakkauksiin, joiden tuotteen elinkaari on pitkä ja jotka ovat yritykselle pitkällä aikavälillä tehokkaampia ja täyttävät myös kestävän kehityksen vaatimukset ja tavoitteen. 

Laatutestit muovimateriaalille

On välttämätöntä kuivata muovirakeet ennen sen käsittelyä (4). Raaka-aineen kosteudella on suuri vaikutus prosessin luotettavuuteen ja tuotteen laatuun. Monet muovimateriaalit ovat hygroskooppisia. Ne myös imevät vettä rakeiden sisällä, eli molekyylirakenteessa (ytimen kosteus). Ruiskuvalussa liiallinen kosteus voi aiheuttaa erilaisia ongelmia käsittelyssä ja myös lopputuotteessa. Esimerkkejä ovat heikentyneet mekaaniset lujuudet, joiden ei välttämättä tarvitse olla näkyvissä. Muita erilaisia vaikutuksia prosessoinnin aikana ovat höyrykuplat tai jopa vaahdon muodostuminen, täyttö- ja muotista irrotusongelmat, viskositeetin vaihtelut, sirontaprosessiparametrit tai vaihtelevat tehot. Jatkokäsittelyssä voi esiintyä ongelmia galvanoinnissa tai maalauksessa. Materiaalin vauriot voidaan havaita vain sopivilla analyysimenetelmillä. Useimmissa tapauksissa tämä sisältää tuhoavan testauksen. Kaiken kaikkiaan liian kostea materiaali voi heikentää muovattujen osien kaikkia ominaisuuksia, eli ei vain mekaanisia ominaisuuksia, vaan myös optisia, kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia. Ilmeisiä vikoja ovat raidat, ontelot ja reiät sekä pinnalla olevat kuplat. Muovirakeen ylikuivaus ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska myös ylikuivatut muovit aiheuttavat ongelmia prosesseissa ja johtavat siihen, että materiaalille asetetut vaatimukset eivät täyty. 

Lisäksi tuotteen tai työkalujen ja prosessointiparametrien suunnitteluvirheet, kuten prosessilämpötilat ja -paineet, voivat johtaa tuotteen huonompaan laatuun, jota ei voida havaita tai mitata paljaalla silmällä tai tavanomaisilla laadunvalvontamenetelmillä. Tässä soveltuvat tomografiset, mikroskooppiset, spektroskooppiset ja lämpöanalyysimenetelmät auttavat edelleen määrittämään häiriöiden laajuuden ja suuruuden (5). 

Ota laatuominaisuudet huomioon laatikoita ostettaessa

Ensinnäkin säilytys- ja kuljetussäiliöt kannattaa ostaa vain yleisesti hyväksytyltä varastointiteknologiayritykseltä. Nämä yritykset takaavat laadun (BITO-laatusinetti 5 vuodeksi) ja neuvovat mielellään sovelluksessasi. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, näillä yrityksillä ja niiden laadunhallinnalla on myös DIN EN ISO 9001 -sertifikaatti. Laadukkaissa muovipakkauksissa on tiivisteet, jotka takaavat laadun ja takuuajan, muovityypin, kierrätettävyyden, elintarviketurvallisuuden, ESD-ominaisuudet (sähköstaattinen). purkaminen) jne. Esimerkiksi elintarviketeollisuudelle tarkoitettujen säiliöiden on oltava elintarviketurvallisuussertifioituja (vaatimustenmukaisuusvakuutus). Lääkekuljetuspakkausten tai rokotesäiliöiden on myös oltava sertifiointiohjeiden mukaisia (6). Vaarallisten aineiden säiliöiden on oltava Federal Institute for Materials Research and Testingin hyväksymiä vaarallisten aineiden ulkopakkauksiksi tietyille pakkausryhmille. BITO Lagertechnikilla muovisäiliöt testataan myös kovimmissa olosuhteissa kehitystyön aikana. Tietenkään säilytysastiat eivät saa myöskään olla ostettaessa vahingoittuneet tai niissä ei saa olla näkyviä muutoksia (raitoja, reikiä, kuplia jne., katso yllä). 

Miten BITO varmistaa nämä laatuominaisuudet?

BITO luottaa laatikoidensa ja hyllyjensä laatuun, jotka valmistetaan omissa tuotantolaitoksissaan uusinta teknologiaa käyttäen. Siksi myös prosessien ja tuotteiden laadunhallinta ja valvonta on omissa käsissämme, jotta kaikki laatikoiden, hyllyjen ja muiden tuotteidemme laatuominaisuudet täyttyvät. BITOn tavoitteena on aina kehittää, valmistaa ja markkinoida asiakkailleen parhaita tuotteita. Kehittäminen ja tuotanto ovat tiukimpien laatukriteerien alaisia ja noudattavat DIN EN 9001 -laatustandardia. Käytämme vain parhaita lähtötuotteita, puolivalmiita tuotteita, materiaaleja ja rakeita. Tietenkin käytämme kaikkia tarvittavia testausmenettelyjä (katso yllä) varmistaaksemme tuotteidemme laadun. Jos haluat tietää lisää, ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse. 

Kirjallisuus:

1 BITO-asiantuntemus, Mikä laatikko sopii sinulle? Linkki (englanniksi) 

2 BITO-Laatikkojärjestelmät, Linkki 

3 BITO-asiantuntemus, muovirakeen laatustandardit - koska muovi ei ole vain muovia, Linkki (englanniksi) 

4 Miksi muovirakeet tulisi kuivata?  Mo's Corner, Linkki (englanniksi) 

5 Dahlmann Prof. Dr. rer. nat. R., Tuotteen laadun arviointi, Arvioimme muovituotteiden laatua, Institute for Plastics Processing, RWTH Achen, Linkki (englanniksi) 

6 Rokotekuljetus viimeisellä maililla, BITO toimittaa uudelleenkäytettäviä kontteja, Packreport, dfv Mediengruppe, Linkki (saksaksi)   

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje