Mikä on tuotantologistiikka?

Tuotantologistiikan tulisi varmistaa tasainen ja optimaalinen materiaalivirta raakaainevarastosta tuotannon kautta yrityksen valmiiden tavaroiden varastoon. Teollisuus 4.0 mahdollistaa täysin uudenlaisia tuotantojärjestelmiä.

Gabler Wirtschaftslexikonin mukaan "Tuotantologistiikka luonnehtii hankintalogistiikan ja jakelulogistiikan välistä vaihetta. Tuotantologistiikan voidaan ymmärtää raaka-aineiden, apumateriaalien, käyttömateriaalien, ostettujen osien, varaosien, puolivalmiiden ja valmiiden tuotteiden kuljetuksen ja varastoinnin suunnitteluna, valvontana ja toteutuksena sekä siihen liittyvän yrityksen tuotantojärjestelmän tukitoimintana." (1) Tuotantologistiikan tarkoituksena on varmistaa raaka-ainevarastosta tuotannon kautta tuotannon kautta valmistettujen materiaalien sujuva ja optimaalinen virtaus. Yleensä tuotantologistiikan tulisi lyhentää tuotannon läpimenoaikaa eli aikaa työtilauksen luomisesta tuotteen valmistukseen. Joskus käytetään synonyymejä tuotantologistiikasta ja sisäisestä logistiikasta (sisäinen logistiikka).

Monia vaikuttavia tekijöitä ja voimakas muutos

Tuotantologistiikka ja sitä kautta myös tehtaiden sisäiset prosessit ovat suuressa muutoksessa. Teknologiset vaikutukset, kuten alan standardi 4.0 vaikuttavat voimakkaasti tuotantoon logistiikkaan ja tuotantologistiikkaan. Asiakkaiden toivoma eräkoko pienenee ja tuotteiden customointiaste massatuotetuissakin tuotteissa kasvaa. Tämä luo erittäin monimutkaisia tuotantologistiikkaa, jota digitalisoidaan, automatisoidaan ja verkotetaan. Uudet tuotantomenetelmät, kuten nopeat prototyypit tai laserleikkaus, mahdollistavat tuotannon nopean muuntamisen. Industry 4.0:n kautta kaikki järjestelmät on verkotettu ja kommunikoivat keskenään. Räätälöity kertaluonteinen tuotanto vaikuttaa sekä tuotanto- että jakelulogistiikkaan. Just-In-Time (JIT) -asemilla on oltava monia eri osia, oikea-aikaisesti, koko tuotantoprosessin ajan. Siksi osien, puolivalmiiden tuotteiden ja raaka-aineiden toimittamisen on oltava joustavaa ja automatisoitua. Hyvin skaalautuvat varastosukkulajärjestelmät yhdessä itseohjautuvienajoneuvojen (AGV) kanssa sopivat parhaiten tähän. Yksittäistuotannossa käytetään myös joustavia "ketteriä valmistuskennoja", jotka voidaan nopeasti vaihtaa toiseen tuotteeseen. Tämä asettaa haasteen tuotantologistiikkaan, koska sen on reagoitava yhä nopeammin tuotannon muutokseen. Järjestelmien on voitava kommunikoida keskenään esineiden internetin (IdD) kautta.

Tuotantologistiikan tehtävät

Tuotantologistiikan on täytettävä erilaisia tehtäviä. Jo ennen tehtaan rakentamista on määritettävä oikea sijainti ja tilaratkaisut, jotta hankintaprosessit ja materiaalivirta voidaan suunnitella tulevassa laitoksessa mahdollisimman tehokkaasti.

 Nykyaikaisessa tehtaassa tuotantoprosessit ja kuljetus- ja varastointiprosessit on suunniteltava ja toteytettava mahdollisimman tehokkaasti. Näitä logistiikkaprosesseja ohjaa materiaalivirtatietokone (MFC), joka vastaanottaa kuljetustilauksia korkeamman tason järjestelmistä, kuten kauppatavaroiden hallintajärjestelmistä, varastonhallintajärjestelmistä ja tuotannon suunnittelujärjestelmistä (2). MFR ottaa ohjat käsiinsä kuljetintekniikkaa (hihnakuljettimet etc.) ja epäjatkuvia kuljettimia (kuten AGV:itä sekä varastointi- ja poistokoneita (RGB)). Modernmateriaalivirtatietokoneet tarjoavat usein lisätoimintoja, joihin kuljetusprosessit, logistiikka sekä varasto- ja kuljetintekniikka eivät voi vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi optimaalisen materiaalivirran strategiat ja reittilaskelmat ja ruuhkien ehkäiseminen ja häiriintyneiden alueiden ohittaminen. Lisäksi koko materiaalivirta visualisoidaan. Tulevaisuuden älykkäässä tehtaassa tekoäly ottaa haltuunsa varasto- ja täydennystoiminnot. Autonomiset kuljetusjärjestelmät, kuten AGV: t tuovat komponentit ja materiaalit kokoonpanopisteille. Samalla kuljetinhihnat ja -koneet ladataan roboteilla (3). Kuten jo mainittiin, kaikki järjestelmät on verkotettu ja kommunikoivat IdD: n kautta.

Tuotantoprosessissa on aina tarve tietyille materiaaleille, puolivalmisteille, komponenteille ja käyttömateriaaleille. Varastotasojen suunnittelu on välttämätöntä esimerkiksi kausivaihteluiden kompensoimiseksi (4).

Tuotantologistiikan järjestelmäratkaisut

Varastointiteknologian asiantuntijana BITO kehittää täydellisiä varastointijärjestelmiä tuotantoon ja sisäiseen logistiikkaan. Kaikki voidaan toteuttaa hyllyjärjestelmistä monikerroksisiin järjestelmiin ja läpivirtaustasoihin. Lisäksi ohjelmaan kuuluvat automatisoidut hyllyt ja tilausten keräysjärjestelmät sekä laatikkoratkaisut. BITO auttaa myös kaikissa tuotantologistiikan automaatio-asioissa. AGV:itä käytetään yhä enemmän yksittäisten tuotanto-, kokoonpano- tai tilausalueiden yhdistämiseen ja materiaalikuljetusten automatisointaan. LEO Locative (5) tarjoaa erityisen innovatiivisen ja edullisen järjestelmän, joka ei vaadi Wifiä tai materiaalivirtatietokonetta. LEO:a ohjataan lattiaan kiinnitetyillä merkeillä ja lattiaan kiinnitetyllä optisella radalla. Koko järjestelmä on plug and play ja helposti skaalautuva. Järjestelmän optinen seuranta voidaan myös nopeasti mukauttaa uusiin vaatimuksiin. Valinnainen hajautettu ohjaus tabletin kautta mahdollistaa eri LEO:n tarkemman ohjelmoinnin.

Kirjallisuus:

1 Tuotantologistiikka, Määritelmä: Mikä on "tuotantologistiikka"?, Gabler Wirtschaftslexikon, Link 

2 Materiaalivirtaustietokone, Wikipedia, Link 

3 Meitinger Therese, Tuotantologistiikka ja teollisuus 4.0: Mies ja kone harmoniassa, Logistik Heute, heinäkuu 2019, Link 

4 BITO-asiantuntemus, Kysynnän ja tarjonnan vaihtelujen hallinta, Link 

5 LEO-paikannus - Kuljettajaton liikennejärjestelmä, Link 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje