Lämmöstä johtuvien varasto-ongelmien ehkäiseminen

Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa erilaisia ongelmia varastossa. Vaurioita voidaan ehkäistä seuraamalla lämpötiloja ja kosteutta ja toteuttamalla asianmukaisia vastatoimenpiteitä.

Kesän korkeat lämpötilat voivat johtaa erilaisiin vakaviin ongelmiin varastossa. Niitä voidaan kuitenkin ehkäistä. Sekä korkeat lämpötilat että kosteus voivat tuhota varastoituja tuotteita, vahingoittaa varastohenkilöstön terveyttä, sekä nostaa energiakuluja merkittävästi.  

Vahingoittuneet tai jopa tuhoutuneet tuotteet voivat aiheuttaa sekä suoria että epäsuoria tappioita.  Jos asiakkaille toimitetaan vahingoittuneita tuotteita, asiakastyytyväisyys laskee ja reklamaatiokustannukset nousevat.  Tuotteiden vahingoittuminen voi myös johtaa viivästyksiin toimituksissa ja aiheuttaa näin asiakastyytymättömyyttä ja tuottaa epäsuoria ja suoria kustannuksia.  

Varaston lämpötilan ja kosteuden säätö

Varaston lämpötilaan ja kosteuteen voi vaikuttaa monella tavalla. Lämpöverhot oviaukoissa, lämpöeristävät kalvot ikkunapinnoissa ja ilmanvaihdon tai eristyksen tehostaminen ovat hyviä keinoja lämpötilan hallintaan. 

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden (1) ja lääkkeiden (2) varastoissa on erityisen tärkeää seurata tarkasti ilmastoa eli lämpötilaa ja kosteutta. Jopa varastoissa, joissa on nykyaikainen ilmastointitekniikka, lämpötila-alueet voivat vaihdella muutaman useammalla asteella. Korkeat lämpötilat ja korkea kosteus tai näiden parametrien vaihtelut voivat aiheuttaa ruoan pilaantumisen ja lääkkeiden kemiallisen rakenteen muuttumisen. Tämän seurauksena lääkkeiden tehokkuus voi kadota tai myrkylliset sivutuotteet voivat jopa aiheuttaa haittaa potilaille.  Parametrien rajat riippuvat yksittäisten tuotteiden ominaisuuksista. Ympäristövaikutusten, kuten lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen, seurantaan ja dokumentointiin voidaan käyttää dataloggereita ja antureita. Yhteistyökumppanimme dataloggereissa on Saksalainen Tec4Med. Tec4Med SmartHub kerää tiedot tuotteiden lämpötilaa mittaavilta dataloggereilta ja siirtää tiedot automaattisesti pilvipalveluun. Hankitut tiedot voidaan näyttää selaimessa tai sovelluksessa. Muistilla ja antureilla varustetut dataloggerit voidaan asentaa varastossa eri paikkoihin tai suoraan kuljetus laatikoihin, kuormalavoihin, kontteihin tai kuorma-autoihin. SmartHubia voidaan käyttää myös kuljetusyksikössä, jotta voidaan taata lämpötilaherkkien tuotteiden GDP- tai HACCP-vaatimusten mukainen toimitus. Tämä helpottaa lämpötilan kontrollointia ja raportointia, sekä tärkeiden parametrien seurantaa kaikkialla. 

 

Luo työntekijöille miellyttävä työilmapiiri

Hyvä ja turvallinen työympäristö ei ole vain toivottava, vaan sitä edellytetään myös työsuojelulaissa (4). Kun lämpötila työympäristössä ylittää 28 °C, puhutaan kuumatyöstä. Kylmätyö puolestaan on työtä, jota tehdään alle 10 °C lämpötilassa. Lämpöolot vaikuttavat työssä jaksamiseen ja kuormittavat työntekijän elimistöä monella tavalla. Kuuma ja kylmätyössä tapaturmavaara kasvaa ja työn terveydelliset haitat voivat lisääntyä. Työpaikan lämpöoloihin vaikuttavat ilman lämpötila, -kosteus ja -virtausnopeus, sekä lämpösäteily. Fysikaalisten olosuhteiden lisäksi kuormitukseen vaikuttavat työn raskaus ja tauotus, työntekijän tottumukset lämpötilan suhteen, työvaatetus, sekä työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Varageneraattorit ja jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytysjärjestelmiä on tarkistettava ja ylläpidettävä. Myös tässä suositellaan käyttöparametrien sekä lämpötilanäyttöjen ja hälytysjärjestelmän seurantaa poikkeamien varalta. Jäähdytysyksiköt, kuten teollisuuspakastimet, tulisi sijoittaa pois rakennuksen huonosti eristetyiltä alueilta.

Sähkösäästöt jäähdytetyissä tai ilmastoiduissa varastoissa

Varastojen ilmastointi ja jäähdytettyjen varastojen jäähdytysyksiköt vaativat paljon sähköä, erityisesti kesällä. On kuitenkin olemassa useita tapoja vähentää sähkönkulutusta. Keräily varastossa voidaan suunnitella niin että ovia lämpimän ja kylmän tilan välillä avataan mahdollisimman harvoin. Luonnollisesti myös rakennuksen eristys, katon rakenne ja jopa väri vaikuttavat energian kulutukseen. Myös esimerkiksi viherkatoilla(5) voidaan vähentää katon lämpötilaa. Myös katon varjostus ja lämmönkeräysjärjestelmät katoilla voivat vähentää lämmön päätymistä sisätiloihin. Aurinkoenergia on usein tehokkaimmillaan juuri silloin kuin viilennystehontarve varastossa on suurimmillaan. Hyvin suunnitellulla aurinkosähköjärjestelmälla voidaan tavanomaisessa varastossa parhaimmillaan säästää jopa 90% energian huippukulutuksesta, kesän jäähdytysjaksolla. (6).  

Ilmankuivainten käyttö

Työntekijöiden työalueiden lämpötilan vähentämiseksi on hyvä yhdistää ilmastoinnin käyttö ilmankuivaimiin. Tämä lisää ilmastoinnin kustannustehokkuutta. Kosteuden alentaminen voi vähentää merkittävästi havaittua lämpötilaa. 

Varastonhallinta

Varastoitujen tavaroiden ylivarastoinnin vähentäminen on myös varteenotettava keino vähentää niin jäähdytyskuluja, kuin mahdollisia materiaalivahinkojakin. Mitä vähemmän varastoa on jäähdytettävä, sen parempi. Ilmastoiduissa varastoissa on syytä varastoida vain tuotteita, jotka vaativat ko. olosuhteita. Tuotteet jotka kestävät kuumempia ja kosteampia ilmasto-olosuhteita voidaan varastoida vähemmän energiaa kuluttavissa varstoissa. Lämpötarkistustarrat soveltuvat myös lämpötilan seurantaan. Tietyssä rajalämpötilassa nämä tarrat vaihtavat väriä. Tähän tarkoitukseen käytetään usein lämpösiirtotarroja, joissa on polypropeeni, polyesteri tai polyamidi pinnoite. Toinen mahdollisuus ovat pintapäällysteiset suorat lämpömerkinnät. 

Varastointia varten on välttämätöntä käyttää lämpötilankestäviä säilytyslaatikoita. BITO tarjoaa laajan valikoiman hyvin lämpötilanvaihteluita kestäviä muovilaatikoita, jotka soveltuvat myös kuljetukseen. 

Kirjallisuus:

1 BITO Ruokien älykäs varastointi ja kuljetus Linkki 

2 BITO tekninen artikkeli, Farmaseuttisten varastojen rakenne ja erityispiirteet, Linkki 

3 Tec4Med, Varaston lämpötilan seuranta palveluna (englanniksi), Linkki 

4 Työsuojelu - lämpöolot, linkki 

5 Vihreät katot rakennuksen luonnollinen ilmastointijärjestelmä, Fornatec GmbH, Linkki (saksaksi) 

6 Energianhallinta ja lämmön varastointi jäähdytykseen aurinkoenergialla, PV Magazin, Linkki (saksaksi) 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje