Black Week: Huippuaikojen poiminnan optimointi

Ennakoiva myynnin suunnittelu ja poiminnan optimointi voivat valmistella yrityksen huippumyyntijaksoihin, kuten Black Week.

Alun perin Black Friday (suom. musta perjantai) sai alkunsa Yhdysvalloista ja se lisäsi vähittäismyyntiä jouluostoskauden alussa. Black Friday osuu kiitospäivän jälkeiseen perjantaihin. Kiitospäivää vietetään aina marraskuun neljäntenä torstaina Yhdysvalloissa. Nykyään Black Fridayta järjestetään monissa maissa, ja sitä on myös laajennettu ns. mustaksi viikoksi. Alennus- ja myyntiviikko ulottuu nyt Black Fridayta edeltävästä maanantaista niin sanottuun Cyber Mondayhin. Black Friday rantautui myös Suomeen 2010-luvun puolivälissä (1).  

Tilausten tulva johtaa haasteisiin varastossa

Musta viikko, kuten muutkin huippumyyntijaksot, voivat johtaa valtaviin haasteisiin yrityksille ja niiden logistiikalle, kun niiden on selviydyttävä tilausten tulvasta lyhyessä ajassa. Tämä vaikuttaa erityisesti koko logistiikkaan, varastoon ja erityisesti tilausten keräilyyn (2) sekä toimitusalueeseen. Tämä herättää luonnollisesti kysymyksen siitä, miten varasto- tai tilauskeräily pystyy selviytymään tilausten äkillisestä kasvusta. Miten yritys voi sopeutua vertailukelpoisiin myynnin huippuaikoihin? Mitkä poimintatyypit ja -menetelmät ovat sopivia? Miten yritykseen voidaan perustaa optimaalinen varastointijärjestelmä? Entä prosessien automatisointi yleensä? 

Miten poiminta voidaan optimoida?

Jotta voisimme selviytyä tilausten äkillisestä kasvusta, yrityksen ja varaston prosessien on oltava helposti skaalautuvia. Manuaalisessa varastossa tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että käytettävissä on tarpeeksi työntekijöitä ja mahdollisesti myös lisää keräilyasemia. Uudet työntekijät on yleensä koulutettava hyvin nopeasti, mikä saattaa johtaa virheiden esiintymistiheyteen manuaalisessa varastossa tai manuaalisessa keräilyssä. 

Automatisoitujen prosessien ja varastojen etuna on toisaalta tilausten käsittelyn nopeus ja suurempi läpäisykyky, alhaisempi virhetiheys ja helppo skaalautuvuus. Manuaaliset varastot toimivat myös man-to-goods periaatteen mukaisesti, mikä johtaa työntekijöiden suureen rasitukseen. Automatisoidut varastot toimivat goods-to-man periaatteen mukaisesti, joka on paljon ergonomisempi eikä ole niin rasittava työntekijöille. Verkkokauppa-ala ei kuitenkaan sovellu hyvin varaston täydelliseen automatisointiin, koska tuotevalikoima on laaja ja osa tuotteista liikkuu hitaasti (vähän tilauksia). Prosessien osittainen automatisointi lastaus- ja keräilyrobottien ja automaattitrukkien (AGV) avulla voi usein olla sopivampi optimoinnin kannalta varastossa. 

Varastonhallintajärjestelmän edut

Varastonhallintajärjestelmän (WMS, 3) käyttöönotto on yleisesti ottaen kannattavaa ja johtaa varastojen avoimuuteen ja varastoinnin optimointiin. WMS muodostaa perustan automatisoiduille ratkaisuille. WMS tarjoaa monia etuja, kuten yksinkertaistetun, tehokkaan varastonhallinnan ja -ohjauksen, paremman tehokkuuden, pienemmät virhetasot ja lisääntyneen prosessin luotettavuuden. Lisäksi WMS johtaa nopeaan tiedonvaihtoon, lyhyisiin reaktioaikoihin sekä toiminnan sopeutumiseen ja joustavuuteen. Lisäksi se mahdollistaa sivuliikkeiden ja tytäryhtiöiden verkottumisen sekä varastojen optimaalisen yhteensovittamisen. 

Oikean poimintatavan valinta

Kun on kyse keräilyprosessin tehokkuudesta, poiminta-aikojen minimoinnilla organisatorisilla ja teknisillä toimenpiteillä on tärkeä rooli. Tavaroiden ja ihmisten välisissä järjestelmissä matka-aika on tietysti nolla. RFID -transponderitekniikkaa käytetään myös yhä enemmän tilausten poiminnassa. Yksi syy tähän on automaatio ja digitalisaatio Teollisuus 4.0 -standardin puitteissa. Erityiset poimintaprosessit, kuten Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Pick-by-Terminal, Pick-by-MDE ja Pick-by-Point® (4), ovat siirtymässä tilauksen poimintaan. Erityisesti Pick-by-Light- ja Pick-by-Voice-järjestelmät tarjoavat suuret optimointimahdollisuudet ja paremman ergonomian tilauskeräilijälle. Pick-by-Voice on paperiton ja ääniohjattu poimintaprosessi. Ratkaisun avulla keräilijä voi keskittyä täysin poimintaan. Lisäksi hänen kätensä pysyvät vapaina poimintaprosessissa. WMS lähettää noutotilaukset ääniasiakkaan kautta, valitsija vahvistaa valinnan, joka raportoidaan suoraan takaisin WMS: lle. Tämä eliminoi aikaa vievät haut, vähentää virhetasoja ja optimoi poiminnan suorituskyvyn. 

Jos käytät varastointijärjestelmiä jotka perustuvat ihmisen ja tavaroiden periaatteeseen sinun on järjestettävä tavarat kysynnän koon mukaan. Nopeasti liikkuvat tavarat on säilytettävä mahdollisimman lähellä keräilyasemia. Yleisesti ottaen kannattaa myös optimoida varastot (3, 6) ja suunnitella myynti etukäteen (ks. alla). Tuotteet olisi myös järjestettävä tuoteluokkiin pitkien hakujen välttämiseksi. Jos varastointi on jo järjestetty ja sitä ohjataan WMS:llä, järjestelmä ottaa yleensä haltuunsa myös reittioptimoinnin tehokkaan keräilyn takaamiseksi. 

Yksivaiheinen ja kaksivaiheinen poiminta

Varastossa kerättäessä käytetään erilaisia tilauskoostumusmenetelmiä: tilaussuuntautunut sarja- tai rinnakkaismallinen (yksivaiheinen keräily), sarjakeskeinen rinnakkainen (kaksivaiheinen tai monivaiheinen keräily). Käytössä on myös manuaalisia tai automatisoituja keräilyjärjestelmiä. 

Sarjakeskeinen, rinnakkaistilausyhdistelmä sopii erityisen hyvin moniin tilauksiin (yli 1000), joissa on vähän tuotteita (1-5) - eli erityisesti verkkokauppaan. Tällä ratkaisulla identtiset tuotteet eri tilauksista yhdistetään sarjoihin ja käsitellään rinnakkain eri varastoalueilla. Tämä vähentää huomattavasti kohteen käyttöoikeuksien määrää ja myös poimintaprosessiin liittyvää etäisyyttä. Useat tilaukset yhdistetään kokonaistilaukseksi, sitten poimitaan artikkelikeskeisiksi ja vasta myöhemmin jaetaan ja pakataan tilauspainotteisesti. Tämä mahdollistaa tilauskeräimen keräilykierrosten optimoinnin jokaiselle artikkelille. Myös muut tekijät, kuten varastointialue, paino, tilavuus ja määrät, otetaan huomioon. Tietenkin esineet voidaan myös syöttää tavaroiden ja ihmisten välisen periaatteen mukaisesti tai poimia keräilyroboteilla. Poiminnan jälkeen tarvitaan tehokas lajitteluprosessi, jotta kyseinen artikkeli voidaan palauttaa vastaavaan järjestykseen. Vaaditut lajittelu- ja jakelujärjestelmät (lajittelijat) ovat kuitenkin melko kalliita. Kaksivaiheisen tai monivaiheisen poiminnan tehokkuus on paljon korkeampi kuin yksivaiheisella poiminnalla. 

Käytä ennakoivaa myynnin suunnittelua tekoälyn avulla

Tekoälyn (AI) ohjelmistoratkaisuja on olemassa varaston ja sijoituksen optimointiin varastotasojen mukauttamiseksi vaihtelevaan kysyntään. Aiempien vuosien myyntilukujen perusteella ja tilastollisia menetelmiä sisältävillä tiedoilla lasketaan automaattisesti optimaalinen tilausmäärä tietylle kaudelle (ennakoiva suunnittelu ja ennustaminen). Vuodenaikojen vaihtelut sisältyvät ennusteeseen, ja algoritmit tasoittavat kysynnän spontaaneja muutoksia. Jos halutaan saavuttaa erittäin korkea palvelutaso ja siten varmistaa, että suuri määrä tilauksia toteutetaan välittömästi, varaston varmuusvarastojen on oltava vastaavasti suuria (6). Yleensä tämä antaa yritykselle mahdollisuuden sopeutua paljon paremmin huippuaikoihin. 

Kirjallisuus:

1 Black Friday, Wikipedia, Linkki 

2 BITO, Miten valita oikea keräilymenetelmä? Linkki 

3 BITO, tarkistuslista "Vinkkejä tuottavuuden ja varaston suorituskyvyn lisäämiseen", Linkki 

4 BITO-asiantuntemusta, lisää tehokkuutta paperittomasta keräilystä, Linkki 

5 Tilausten keräily, Luca Logistics Solutions, Linkki (englanniksi) 

6 BITO-asiantuntemusta, optimoi toimituskykysi, Linkki (saksaksi) 

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista

BITO Uutiskirje