Vigtigheden af KPI i logistikken

Key Performance Indicators er nøgletal, der kan bruges til at overvåge, analysere og kontrollere processer i logistikken. De kan også anvendes til procesoptimering.

Ved hjælp af relevante logistiske nøgletal såsom Key Performance Indicators (KPI) kan udførelsen af ​​logistikprocesser eller hele forsyningskæden løbende overvåges, analyseres og optimeres. Ud over produktions- og marketingomkostninger udgør logistikomkostningerne en stor del af udgifterne ved et produkt. Enhver virksomhed er således interesseret i at holde logistikomkostningerne så lave som muligt. Til overvågning heraf bruges nøgletal fra områderne indkøb, lager, levering, logistik og transport. I denne proces måles logistikydelsen typisk ud fra fire måltyper - tid, omkostning, produktivitet og servicekvalitet. Hvis et af disse nøgletal er ude af kontrol, er det tvingende nødvendigt at skride til handling for at beskytte virksomheden mod større skade. De vigtigste KPI’er for forsyningskæden og logistikken i en virksomhed vises og overvåges normalt i realtid via softwareløsninger. 

KPI-anvendelsesmuligheder

KPI kan også bruges til yderligere procesoptimering. En proces kan ved hjælp af KPI observeres over tid, og de pågældende data kan dokumenteres og sammenlignes. KPI bruges også til strategiske virksomhedsbeslutninger. De danner grundlag for investeringsanalyser, ROI-bestemmelser, risikovurderinger og cost-benefit-beslutninger. Inden for logistik er det overordnede mål at have en hurtig og omkostningseffektiv leveringsevne, høj kvalitet i logistikbehandlingen samt minimering af kapitalforpligtelsen (omkostningsreduktion) gennem hurtigere varetilgængelighed og mindre lagerbeholdninger. Dette kan kræve, at der tages beslutninger om geografisk placering, automationsgrad mv., og således medføre høje investeringer. 

Også i den operative forretning giver KPI mulighed for at kontrollere virksomhedens nuværende præstation i den daglige forretning og give indikation om, hvorvidt de daglige mål kan nås. Eksempler er ændrede generelle forhold (flere ordrer, tekniske problemer osv.) eller sygefravær og ændrede personalekrav. 

Nøgletal i transportsektoren

Spørgsmål, der stilles i enhver virksomhed, er: Hvor høje er transportomkostningerne i forhold til den opnåede omsætning? Hvor høj er leveringssikkerheden? Hvor stor er udnyttelsesgraden? Og her er den dyre "last mile" naturligvis særlig vigtig på grund af dens kompleksitet. 

Kun hvis transportomkostningerne er rimeligt gunstige i forhold til omsætningen, og der er en god dækningsgrad, bør tjenesteudbyderen fortsat benyttes. 

KPI TU = Samlede transportomkostninger / omsætning 

Andel af rettidige leveringer skal også bestemmes. 

KPI leveringssikkerhed = antal rettidige leveringer / samlede antal leveringer 

Særligt for transportudbydere er det vigtigt at vide, hvor meget transportkapacitet en ordre kræver i forhold til den samlede tilgængelige kapacitet. 

KPI udnyttelsesgrad = udnyttet kapacitet / total kapacitet [m3 or kg]. 

Nøgletal for lagerområdet

Relevante nøgletal inden for lager- og logistikområdet kan opdeles i fire grupper. Økonomiske nøgletal bruges til at styre driftsomkostningerne på lageret, hvor eksempelvis lageromkostninger i forhold til antallet af produkter i en given periode er vigtige. 

KPI lageromkostninger = samlede lageromkostninger / nominel kapacitet x belægningsgrad  

Lageromsætningshastigheden angiver, hvor ofte varelageret omsættes i en periode. En lav lageromsætningshastighed indikerer overskydende lager. 

KPI lageromsætningshastighed = vareomkostninger / gennemsnitlig varebeholdning til kostpris 

Produktivitetsindikatorer beskriver proceseffektiviteten. 

KPI håndteringsudstyrets effektivitet = håndteringsudstyrets produktivitet / antal håndterede lagerenheder 

Tidsrelaterede nøgletal har til formål at kontrollere tidsforbrug som ressource. For tid er penge især på lagerområdet. 

KPI overholdelse af tidsplaner = antal rettidige varemodtagelser / samlet antal varemodtagelser 

Sidst men ikke mindst er der også KPI’er til kvalitetsmåling. De bruges til at kontrollere en virksomheds serviceniveau overfor kunderne.  

KPI fejlordrer = fejlordrer / samlet antal ordrer 

Nøgletal for levering

En leverandørs overholdelsesgrad giver en indikation af, hvor effektivt han arbejder, og den forsinkelse hvormed de købte varer ankommer til lageret. Med en forbedring af overholdelsesgraden kan pris- og leveringsrisici minimeres. 

KPI leverandørers overholdelsesgrad = ordrer modtaget for sent / samlet antal modtagne ordrer x 100 

Gennemløbstiden for en ordre angiver, hvor meget tid der er påkrævet for hele ordreprocessen frem til transport, modtagelse og kontrol af varen. 

KPI ordregennemløbstid = ordremodtagelsesdato – leveringsdato 

Nøgletal for indkøb

På indkøbsområdet er der for eksempel en KPI for modtagne fejlleverancer. Den bruges til at bestemme procentdelen af ​​mislykkede ordrer på grund af manglende opfyldelse af service eller produktkvalitet. 

KPI mislykkede leveringer = afviste ordrer / samlet antal modtagne ordrer x 100 

Software-understøttede KPI-analyser og -præsentation

På grund af den stigende digitalisering af forsyningskæden i forbindelse med Industri 4.0 og Logistik 4.0 er det blevet meget nemmere at indhente relevante informationer og data, analysere disse og foretage passende forbedringer. De vigtigste motiver til dataindsamling er optimering af forsyningskæden, reduktion af logistikomkostningerne samt forbedring af kundetilfredsheden. Der findes software til alle områder af forsyningskæden for bestemmelse af relevante KPI’er. På lagerområdet spiller lagerstyringssystemet (WMS = warehouse management system) en afgørende rolle i kontrollen med KPI. Det giver information i realtid om varebeholdningen på lageret, hvorfra varerne kommer, præcis hvor de er placeret, og hvilke bevægelser der finder sted. Visse delprocesser såsom plukning overvåges og analyseres. Ud fra bestemte opgaver og tildelte plukketider kontrolleres ydeevnen, det vil sige hastigheden og nøjagtigheden af ​​plukkeprocesserne. WMS kan også bestemme medarbejdernes præstation gennem tildelte opgaver og mål. Nogle lagerstyringssystemer giver mulighed for at analysere og evaluere hele forsyningskæden. Et tilsvarende modul giver KPI for de tilhørende logistikprocesser. 

Nogle gange er såkaldte kontrolstationer også forbundet til ERP-systemet eller WMS for at modtage data og information og visuelt angive aktuelle situationer, tilstande og processer. Dashboards og realtidsevalueringer viser, hvor der er flaskehalse, og hvor fastsatte mål ikke kan nås. Medarbejdertiltag kan udledes direkte heraf. 

Som specialist i lagerløsninger hjælper BITO med at optimere lagerprocesser, reducere omsætningshastigheder, drifts- og logistikomkostninger samt forbedre servicekvaliteten. I samarbejde med vores kunder udvikler vi koncepter for det helt rigtige lager- og plukkesystem for en maksimal ydeevne på lageret og i logistikken. 

Litteratur:

KPI Logistics - Which are the most important key figures in logistics?, Freighfinders, Berlin, Link 

Key Performance Indicators in Logistics (KPIs) Tools for Efficient Logistics Controlling, IGZ Blog, Falkenberg, Link 

Kutzsch Kathrin, Important Key Figures in Logistics These KPIs You Should Know, August 2020, Salt Solutions, Link. 

The best logistics key figures & KPIs at a glance, Datapine, Berlin, Link 

Følgende emner kunne måske også være interessante

BITO Newsletter