Undgå problemer på lageret i sommervarmen

Høje udendørstemperaturer skaber en række problemer på lageret. Skader kan forhindres ved at holde øje med temperaturen og luftfugtigheden samt ved at træffe passende modforanstaltninger.

Høje temperaturer på lageret om sommeren kan føre til en række alvorlige problemer, som dog kan undgås. Såvel høje temperaturer som luftfugtighed kan ødelægge de opbevarede varer som fx fødevarer og lægemidler men også påvirke lagermedarbejdernes helbred og gøre elregningen betydeligt større. 

Forringede eller sågar ødelagte varer fører igen til flere problemer. Hvis varerne er nået helt ud til kunden, vil kundetilfredsheden helt berettiget falde. Beskadigede varer kan imidlertid også føre til leveringsproblemer, hvis det for sent konstateres, at varerne er ubrugelige. 

Kontrol af temperatur og luftfugtighed på lageret

Der er mange måder, hvorpå man kan påvirke temperaturen og luftfugtigheden på lageret især i sommervarmen. På det mindre manuelle lager kan der, afhængig af de opbevarede varetyper, blot monteres døre med fluenet for at få en bedre ventilation. Andre løsninger omfatter brug af større industrielle loftsventilatorer eller måske endda klimaanlæg. Derudover bør lageret også være godt isoleret. 

I kølehuse og klimatiserede lagre til let fordærvelige fødevarer (1) og lægemidler (2) er streng overvågning af klimaet (temperatur og luftfugtighed) absolut nødvendig. Selv i lagre med moderne klimaanlægsteknologi kan temperaturzonerne variere med nogle få grader. Høje temperaturer og høj luftfugtighed eller udsving i parametrene kan få fødevarer til at blive fordærvet og få lægemidlers kemiske struktur til ændre sig. Som følge heraf kan effektiviteten af præparaterne gå tabt, eller i yderste konsekvens kan giftige biprodukter forårsage skade på patienterne. Grænseværdierne for parametrene afhænger i høj grad af de enkelte produkter. Elementer til overvågning (måleteknik) og regulering skal integreres i styringen.  

Til måling, overvågning og dokumentation af miljøpåvirkninger såsom temperatur og luftfugtighed kan fx dataloggere (med sensorer og hukommelse) Tec4Med anvendes (3). En SmartHub fungerer som en gateway for beacons (dataloggere med sensorer) til automatisk indsamling af data og overførsel til en cloudbaseret software. De opsamlede data kan vises i browseren eller i en app. Dataloggere med hukommelse og sensorer kan installeres forskellige steder på lageret eller på kasser, paller, containere eller lastbiler. SmartHub kan også benyttes som garanti for GDP- eller HACCP-kompatibel forsendelse af temperaturfølsomme varer. På den måde gøres det nemt at vise temperaturen og overvåge vigtige parametre overalt. 

Skab et behageligt arbejdsmiljø for medarbejderne

Ergonomiske arbejdspladser er ikke kun ønskværdige, de er også omfattet af arbejdstilsynets vejledninger om arbejdsmiljø. Ifølge ’Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø’ kapitel 6, §42 er arbejdsgiver forpligtet til at indrette arbejdsstedet således, at ”.. det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt” for derved at øge sikkerheden på arbejdspladsen og således forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme. I arbejdstilsynets vejledning A.1.15 (4) fremgår de ergonomiske retningslinjer for indretning af arbejdspladsen både mht. inventar samt arbejdsopgaver og -funktioner. Hvad angår varme på arbejdspladsen, så kan den i alvorlig grad forringe medarbejdernes trivsel og endda føre til udmattelse. 

Backup-generatorer og kølesystem

Et kølesystem skal naturligvis efterses og serviceres ofte. Også her anbefales det på det kraftigste at have overvågning af driftsparametrene samt temperaturdisplay og et alarmsystem ved afvigelser. For at undgå strømafbrydelser, så varerne ikke beskadiges, skal lageret have backup-generatorer. Køleanlæg som fx industrifrysere bør placeres langt væk fra dårligt isolerede områder i bygningen. 

Energibesparelser i kølehuse eller klimatiserede lagre

Klimaanlægget i en lagerbygning og køleanlæggene i kølehuse bruger meget elektricitet især om sommeren. Der er dog måder at reducere strømforbruget på. Når man bygger kølerum, er det væsentligt at tænke på kølesluser til varelevering. Desuden bør hyppige dør- og portåbninger undgås. Lagerbygningen skal naturligvis isoleres hele vejen rundt, så der kommer minimal varme ind i det afkølede eller klimatiserede lager. Taget på en lagerbygning kan blive ekstremt varmt om sommeren, hvorfor et lyst eller reflekterende tag anbefales. Et sprinkleranlæg eller ’grønt tag’ (6) kan også være med til at reducere tagtemperaturen. Effekten kan tillige øges af skyggegivende træer i nærheden. Varmelagringssystemer med solcelleanlæg kan reducere spidsbelastningen af ​​el i kølehuse med op til 90 procent og dermed føre til enorme energibesparelser. Ifølge det tyske PV Magazine gør teknologien det muligt "at lagre og bruge solcellegenereret energi i kølesystemer for at forsinke brugen af ​​energi og reducere energiomkostningerne"(6). 

Brug af affugtere

For at reducere temperaturen i arbejdsområderne for medarbejderne er det en god idé at kombinere brugen af aircondition med affugtere. Det øger omkostningseffektiviteten af ​​klimaanlægget. Sænkning af luftfugtigheden kan reducere den temperatur, man oplever, betydeligt. 

Kontrol af lagerbeholdningen

Eksisterende overskudslager af opbevarede varer bør absolut reduceres. Jo mindre lager, der skal på køl, jo bedre. Lagerbufferniveauerne skal dog bevares, så leveringsevnen stadig opretholdes. I kølehuse bør man om sommeren kun opbevare de produkter, der kan modstå de reelle klimaforhold i hallen. Temperaturfølsomme etiketter er også velegnede til temperaturovervågning. Ved en vis grænsetemperatur skifter disse farve. Til gengæld bør der bruges etiketter, der kan modstå højere temperaturer på lageret. Termiske overføringsetiketter med en belægning af polypropylen, polyester eller polyamid bruges ofte til dette formål. En anden mulighed er overfladebelagte direkte termiske etiketter. 

Til opbevaring er det vigtigt at bruge temperaturbestandige kasser, fx plastkasser. BITO har et stort udvalg af sådanne plastkasser, der også er velegnede som transportkasser. 

Litteratur:

1 BITO Ekspertviden (tysk artikel), Sådan opbevarer du fødevarer korrekt, Link 

2 BITO teknisk artikel (tysk), Struktur og særlige kendetegn for farmaceutiske lagre, Link 

3 Tec4Med, Temperaturovervågning af lageret som service, Link 

4 Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsens indretning og inventar, Link 

5 Grønt tag det naturlige klimaanlæg til din bygning (tysk artikel), Fornatec GmbH, Link 

6 Energistyring og varmelagring til køling med solenergi (tysk artikel), PV Magazine, Link 

Følgende emner kunne måske også være interessante

BITO Newsletter