Pocket-sorters bliver mere og mere populære

Et pocket-sorter-system har mange fordele især inden for e-handel. Store mængder af varer fra online og offline salg kan nemt sorteres og sekvenseres. Systemet er også velegnet som bufferlager.

Hængende pocket-sorters bliver stadig mere populære som følge af e-handel. Inden for modelogistik samt bil- og avisproduktion har lofthængt transportbåndsteknologi længe været efterspurgt på grund af dens mange fordele. Men tendensen inden for online-bestillinger, også af dagligvarer, skaber flere og flere anvendelsesområder for pocket-sorters. Især i omni-channel-miljøet (1) giver disse virksomhederne den nødvendige fleksibilitet. Systemet kan bruges uanset ordrestørrelse og til en lang række varer. Ordrerne kan opdeles og sekvenseres. Alle varer fra mindre og større ordrer kan behandles i et koordineret flow og plukkes meget effektivt. Derudover er pocket-sorters også særdeles velegnede til store returmængder og som bufferlager. 

Effektiv behandling af returvarer

Indenfor online-handel sælges 50 til 80 procent af returneringerne igen samme dag. Det kan derfor ikke betale sig at lægge varerne på lager igen. Efter at standen på de indkomne returvarer og posen er kontrolleret og vurderet intakt, pakkes hver vare i en pose på pocket-sorter-systemet og knyttes hertil ved forsyning med stregkode eller RFID-chip. På den måde kan varerne tydeligt identificeres via lagerstyringssystemet (WMS). Returvarerne cirkulerer ganske enkelt rundt i pocket-sorteren, indtil de sælges videre og plukkes. Får man til en ordre brug for en anden vare, der ikke er tilgængelig i systemets dynamiske bufferlager, plukkes den blot fra det almindelige lager. Disse varer bliver så også lagt i poser. Returvarer og nye varer sorteres via sorteringsmodulerne på en sådan måde, at de ankommer til den respektive plukke- og pakkestation i den rigtige rækkefølge. Løsningen gør det også muligt nemt at kombinere online og offline salg. Alle varer, uanset om de er bestilt online eller offline, bliver enten forhåndssorteret eller hængt i poser i pocket-sorteren. Ordrerne sorteres og sekvenseres af systemet. På arbejds- og pakkestationerne læsser medarbejderen varerne af i den ønskede rækkefølge. Da varerne transporteres hængende i poser, har personalet på pakkestationerne god plads til andre værdiskabende opgaver. 

Konstruktion af et pocket sorter-system

Et pocket sorter-system kan f.eks. konstrueres på følgende måde (2): 

  • Forhåndssortering af mange varer med Kapp-sortere og sorteringslinjer 

  • Dynamisk bufferlager (kan fodres via flere sortere) 

  • Pakkestationer med pakkemoduler til pakning af varerne 

Skånsom transport og høj pladsudnyttelse

En stor fordel ved pocket-sorters er den skånsomme transport af særligt værdifulde hængende og flade varer. Det betyder, at varerne ikke beskadiges, og det betyder øget kundetilfredshed. Derudover sparer systemet utroligt meget plads, da genstandene kan opbevares meget tættere sammen takket være den lodrette lommeanordning. Den effektive løsning sparer således gulvplads, som kan benyttes til andre processer, i og med at systemet ofte installeres direkte under loftet. 

Skalerbarhed og fleksibel udvidelse

Især inden for e-handel skal systemer kunne følge med den hurtige vækst i ordremængderne eller hele systemet. En af de store fordele ved pocket-sorter-løsningen er skalerbarheden. Systemet kan udbygges modulært. Den særlige skalerbarhed skyldes den dynamiske buffer, som kan udvides modulært og tilsluttes flere sorteringsanlæg. Det er selvsagt også muligt generelt at øge antallet af poser både i det tomme pocket-lager og i den dynamiske buffer og dermed også antallet af varer. Løsningen kan således klare sortering og sekventering af op til flere titusindvis af varer i timen. Store løsninger kan håndtere en pakkekapacitet på op til 700.000 enheder om dagen (3). Denne ydeevne opnår man ikke med gulvbaseret transportbåndsteknologi. Ved forhåndssortering er det således kun antallet af sorteringslinjer, der skal øges. Derudover kan flere pakkestationer integreres. I drift bruger systemet kun lidt energi, da den bevægelige masse er ret lille i kraft af den lette transportbåndsteknologi. På grund af proceseffektiviteten spares størsteparten af energien i brug. Dette inkluderer intelligent, innovativ on-demand-nedlukning af de dele af systemet, som ikke er i brug samt anvendelse af ​​gradienter i systemstyringen. 

Høj tilgængelighed på lang sigt

Den modulære opbygning, de separate elementer og det lave antal komponenter sikrer høj tilgængelighed af løsningen. Komponenterne kan hurtigt og nemt udskiftes. En sorteringscyklus er nøje gennemtænkt. Ved hjælp af ​​små drev og høj effektivitet bruger pocket-sorters kun lidt strøm. Den hurtige læsning af sorteringssystemet, de minimale vedligeholdelseskrav og den høje tilgængelighed garanterer en konstant høj kundetilfredshed. 

Et hængende pocket-sorter-system er generelt velegnet til varer, der kun opholder sig kortvarigt på lageret såsom i e-handel (returvarer, hurtigt omsættelige varer). Her giver brug af pocket-sorters og konventionel transportbånds- og lagerteknologi særlig god mening. 

Litteratur:

1 BITO’s ekspertviden, Multi-channel-strategi og -logistik, link 

2 Eksempel på pocket sorter-løsning (tysk), link 

3 Pocket sorters, Læg alt andet lommen, MM Logistik (tysk), Link 

4 Den (hængende) pocket sorter, Logistik KnowHow (engelsk), Link 

Følgende emner kunne måske også være interessante

BITO Newsletter