Permanent lageroptælling

Vedvarende lageroptælling giver bedre overblik over lagerbeholdningen, giver rettidige leveringer, høj kundetilfredshed, fejlminimering samt logistikoptimering.

Lageropgørelse i realtid muliggør en såkaldt permanent lageroptælling eller realtidsopgørelse i virksomheden. Hvor en konventionel manuel eller fysisk optælling på en bestemt dato kun giver oplysninger om varelager, varetyper og fejlmængder på denne specifikke dag, giver en (automatiseret) permanent optælling mulighed for realtidsbaseret registrering og forespørgsel om lageroplysninger såsom placering og tilgængelighed af en bestemt vare i virksomheden. 

Fordele ved permanent lageroptælling

Ud over løbende informationer om lagerbeholdningen fører en permanent lageroptælling normalt også til en minimering af fejlmængder i virksomheden. Det betyder, at alle ordrer kan behandles og afsendes til tiden, hvilket igen fører til høj kundetilfredshed og som regel også til opfølgende ordrer. Realtidsopgørelse kan også bruges til udvikling og implementering af bedre logistik og ruteoptimering til ind- og udlagring samt strategi for plukning og lagerlokation, hvilket optimerer hele den efterfølgende forsyningskæde. Lagerovervågning og -opgørelse i realtid giver en dybere indsigt i varebeholdningerne. Varerotationen for de enkelte varer kan let observeres og gør det således muligt at inddele dem i hurtig, medium eller langsom omsætningshastighed og placere dem herefter på lageret. Desuden kan der udvikles bedre indkøbsstrategier for de enkelte varer. Generelt resulterer realtidsopgørelse i procesoptimering og hermed store omkostningsbesparelser på lageret. 

Muligheder for realisering af realtidsbaseret lageropgørelse

Den permanente lageroptælling ved hjælp af et lagerstyringssystem (WMS = warehouse management system) kan naturligvis aldrig blive bedre end kvaliteten af de tilgængelige data. Ofte kan der være forskel på mængden af varer i lagerstyringssystemet og på det fysiske lager. Utilsigtet plukning fra forkerte hylder, fejlscanninger, utilstrækkelige processer, uautoriseret plukning osv. fører ofte til fejlmængder. 

Generelt betjenes WMS af medarbejdere ved radioterminaler eller stationære computere, hvor lagermedarbejderne benytter scannere til registrering af ind- og udlagrede varer via stregkoder, QR-koder eller RFID-tags (1). Især RFID-teknologien har sin force i den komplette opgørelse af varer i realtid og i bulk-registrering. WMS følger bestemte lagerstrategier og bestemmer lagerlokationerne. Under plukning registreres og bogføres de udtagne varer i WMS. Et moderne papirløst plukkesystem eller metoder som pick-by-light eller pick-by-voice kan minimere fejlmængder (2). 

Andre muligheder for lagerstyring og vedvarende lageroptælling er f.eks. systemer med realtidslokalisering og videooptagelse samt systemer med stykpræcis vægtmåling via sensorer på lagerlokationerne og integreret radioteknologi. 

Lageropgørelse i realtid med RFID

Med RFID (Radio Frequency Identification) kan varer ikke blot identificeres automatisk og kontaktløst ved hjælp af elektromagnetiske bølger, men de kan sågar lokaliseres ved hjælp af transpondere. RFID-løsningen består således af en RFID-transponder (med antennespole, kredsløb og hukommelse) med et identifikationsnummer eller en elektronisk produktkode (EPC), en læser, hvor informationerne kan aflæses, samt en senderenhed til dataoverførsel (3, 4). Til sporing af varer og permanent lageroptælling overføres positionsdata og EPC til læseren og derefter til WMS. En stor fordel ved RFID-teknologi til permanent optælling i en virksomhed er den samtidige registrering af mange varer over længere afstande og den høje effektivitet. Desuden kan databærerne overskrives. Kasser kan f.eks. mærkes med et nyt ordrenummer alt efter anvendelse, uden at der skal printes en ny etiket. Helt nye anvendelsesområder kan dækkes med RFID. Komponenter f.eks. i bilindustrien kan identificeres i hele deres levetid, og hvert forarbejdningstrin kan dokumenteres på transponderen. Da RFID-teknologi og montering af transpondere på hver enkelt vare er relativt dyr sammenlignet med stregkoder og QR, egner den sig primært til sporing af varer med høj værdi.

Realtidslokaliseringssystem og videooptagelse

En anden løsning til realtidsbaseret opgørelse i virksomheder og tracking af lagerbeholdninger er brug af mobile scannere med RFID-transpondere og såkaldte anchor transponders (5). Disse anchor transponders fungerer som GPS-satellitter. Positionen for den pågældende vare kan bestemmes i realtid ud fra radiobølgernes løbetid mellem scanneren og anchor transponderen. En stor fordel er, at det kun er scannerne, der skal udstyres med transpondere, og ikke hvert enkelt produkt, hvilket ville medføre høje omkostninger. Der installeres også et videosystem til kontinuerlig varetracking i virksomheden. Videooptagelserne er knyttet til scannings- og lokaliseringsdataene. På den måde kan hele videomaterialet automatisk filtreres i henhold til positionsdataene, og søgningen forkortes drastisk. På den måde kan fejlmængder i virksomhedens lager hurtigt opdages. 

Permanent lagerregistrering med vægtsensore

Et andet praktisk eksempel på lagerstyring og realtidsbaseret lageropgørelse er løsningen fra TeDaLoS med anvendelse af vægtsensorer på lagerlokationerne, integreret radiotransmission til en cloud-software samt onlinevisning (6). En sensorenhed består af sensorteknologi til præcis vægtmåling, radioteknologi og energiforsyning. I praksis kan enhederne placeres optimalt på alle lastbærere, lagerlokationer eller endda under kasser. Der genereres ca. 12.000 datapunkter pr. dag og pr. lagerlokation, som afkodes, fortolkes og valideres af cloud-softwaren. Dataene eller beholdningerne kan observeres via smartphone eller fra hjemmekontoret. Dette lagerstyringssystem og den permanente lagerregistrering giver mange fordele i forhold til den traditionelle fysiske optælling, såsom f.eks. automatisk igangsættelse af ordrer, når en bestemt minimumsmængde af en vare er tilbage. Med Kanban-reoler kan genbestilling af varer finde sted just-in-time, og i tilfælde af varemangel eller mistanke om tyveri kan vagtpersonale tilkaldes automatisk. Hvis løsningen installeres hos virksomhedens kunder, kan den gøre det muligt at forudsige deres efterspørgsel. Da efterspørgsel og varetype indrapporteres, så snart varerne er forbrugt, kan service og logistik optimeres på baggrund heraf. TeDaLos-teknologien kan hurtigt og nemt eftermonteres i lagre eller på lastbærere og lagerlokationer og leverer straks lager-, forbrugs- og positionsdata til permanent lageroptælling. Og fysisk statusopgørelse hører dermed fortiden til. 

Litteratur 

1 Tracking i logistik: Fordele ved RFID, QR og stregkoder, Brother International GmbH (på tysk), Link 

2 BITO Rådgivning, Hvad forstår man ved plukning af varer? (på dansk), Link 

3 BITO ekspertviden, Condition Monitoring på lageret og under transport (på tysk), Link 

4 Varetracking med Xspan Rain Rfid Gateway fra Impinj (på engelsk), link 

5 Kontinuerlig varetracking med Real-time Location System (RTLS) og video, Solcon Systemtechnik GmbH (på tysk), Link 

6 BITO ekspertviden, Automatisk lagerstyring på det manuelle lager (på dansk), Link 

Følgende emner kunne måske også være interessante

BITO Newsletter