Modernisering af lageret: Ind i fremtiden med retrofit

Opgradering af et lager og den tilhørende lagerteknologi er en opgave, der skal planlægges omhyggeligt. Modernisering kan forbedre ydeevnen og levetiden.

Det er ikke kun mennesker, der bliver ældre – det gør logistik, intralogistik og den dertilhørende lagerteknologi også. Teknologi bliver ikke bare slidt men også forældet og kan således ikke længere følge med moderne krav til f.eks. håndteringshastighed. Ofte venter man for længe med at opgradere enten af bekvemmelighed eller på grund af omkostningerne. Men med tiden daler lagerets eller lagerteknologiens præstation på grund af fejl, og udgifterne til systemet stiger uforholdsmæssigt. Man bør derfor i god tid overveje at planlægge en modernisering og helst et stykke tid før, systemets eller de enkelte komponenters levetid udløber.

Hvad er retrofit?

Som regel ændrer forretningsbetingelserne sig for en virksomhed over tid. Ændrede markeder, produkter og kundekrav sørger for, at et oprindeligt set-up ikke længere er opdateret efter et par år. Modernisering giver mulighed for at tilpasse de intralogistiske systemer til nye krav og således gøre dem mere effektive og pålidelige. Det betyder sædvanligvis, at den grundlæggende struktur på et lager forbliver den samme (lagerzoner, layout, transportbånd og lagersystemer), men ved at modernisere de enkelte komponenter opnår man nye organisatoriske processer, optimeret ydeevne og forbedret systemtilgængelighed. 

Med retrofit forstås istandsættelse og modernisering af gamle, hovedsageligt automatiserede (intralogistik- og logistik) systemer. Mange elektroniske men også mekaniske komponenter i et sådant system har nået grænsen for deres levetid, producenter har indstillet produktionen af kontrolkomponenter, og reservedele kan ikke længere fås. Der er en risiko for, at systemer ikke længere kan vedligeholdes og derfor ikke længere fungerer. Hvor levetiden for de mekaniske eller statiske komponenter og stålkonstruktioner ofte endnu ikke er udløbet, er dette tit tilfældet for de dynamiske, kontrolteknologiske og informationsteknologiske systemer. 

På hvilke områder kan man benytte retrofit?

Moderniseringen kan omfatte hele lageret eller blot enkelte områder. De fleste virksomheder moderniserer processerne inden for ordreplukning (f.eks. indførelse af pick-by-voice), ind- og udlagring af varer samt IT og software. Derudover kan man med retrofit opnå varesporing, -koordinering og cross-docking. Systemerne, komponenterne og processerne skal naturligvis moderniseres i overensstemmelse med de gældende krav til sikkerhed og optimal produktivitet. Undertiden kan modernisering af et lager endda gøre det unødvendigt at bygge nyt eller udvide den eksisterende lagerkapacitet, hvis altså det gamle system har tilstrækkeligt optimeringspotentiale. Det centrale punkt i sådanne moderniseringer er kontrolhardware, drevsystemer, sensorteknologi eller software i reolbetjeningsudstyret. 

Hvilke spørgsmål skal virksomheder stille sig selv?

Vigtige spørgsmål, man som virksomhed bør stille sig selv, er: 

  • Præsterer mit lager eller min lagerteknologi, som det skal i forhold til omsætningshastighed, lagerudnyttelse, lageromkostninger, produktivitet osv.?   

  • Et af de vigtigste nøgletal til evaluering af ydeevnen er produktiviteten. Den beskriver forholdet mellem ydelse og den opnåede effekt, f.eks. forholdet mellem arbejdstimer og antallet af pluk og kan således sige noget om både plukkerens og plukkesystemets ydeevne. 

  • Opfylder lagerprocesserne stadig nutidens krav til hastighed, omnichannel-logistik, e-handel og små ordrer? På grund af den hurtige udvikling inden for e-handel vokser kravene hele tiden til f.eks. plukke- og lagerprocesserne. 

  • Det rejser også hurtigt spørgsmålet om, hvorvidt lagerstyringssystemet, -organisationen og softwaren stadig er "state of the art". 

  • Kan alle reservedele til lagerteknologien stadig fås, f.eks. til transportteknologi, mini-loads, industritrucks osv., eller skal der moderniseres? Hvor høje er vedligeholdelses- og reparationsomkostningerne? Er omkostningerne til indkøb af dele samt vedligeholdelse og reparation stadig inden for rimelighedens grænser? 

  • Vil det give mening at benytte AGV’er? 

Nyt lager for få penge?

Naturligvis får man ikke et nyt lager ved en modernisering, men lageret opdateres og levetiden forlænges. Projektet indebærer en vis investering, et detaljeret koncept og en forudgående planlægning. Nye komponenter skal afstemmes med de eksisterende, og man skal sikre sig, at de resterende dele ikke overbelastes af de nyes ydeevne og derved svigter. 

Fordele og ulemper ved retrofit

Fordelene ved retrofit er lavere planlægnings- og realiseringsomkostninger sammenlignet med nyt køb eller nybyggeri. Risikoen eller sandsynligheden for fejl er også reduceret i forhold til en komplet ny lagerinstallation. Modernisering er tillige ressourcevenlig, og medarbejderne kan så vidt muligt fortsætte med at arbejde i velkendte strukturer. 

Det er dog vigtigt, at omlægningen udføres under fortsat drift. Gamle komponenter forbliver i systemet og kan på sigt svigte hyppigere. En øvrig ulempe kan være, at tilpasning til yderligere ændringer i de generelle forhold ikke lader sig gøre. 

Retrofit af et lager er en opgave, der skal overvejes nøje og planlægges på lang sigt. Gennemførelsen af tiltagene under den igangværende drift skal planlægges præcist, så lagerdriften ikke forstyrres eller endda afbrydes. 

Følgende emner kunne måske også være interessante

BITO Newsletter