CO2-reduktion med foldbare kasser

Ved at benytte genanvendelige foldekasser kan en virksomhed reducere sit CO2-aftryk. Da kasserne genbruges, erstatter de mange engangspapkasser og sparer dermed CO2 under returtransport.

Foldbare kasser, som særligt benyttes af virksomheder i fødevareindustrien, har mange indlysende fordele, når det kommer til bæredygtighed. Da foldekasserne fungerer som genbrugskasser, kan de erstatte mange engangskasser. På grund af deres robuste konstruktion kan de nemt klare hundredvis af transportcyklusser, så brug af genanvendelige kasser bidrager betragteligt til CO2-reduktion (1). Et andet plus er deres evne til at spare volumen (2). Foldekasser kræver 75 procent mindre plads på lastbil til returtransport og på lageret. Det betyder, at de under returtransporten også kun står for en fjerdedel af de emissioner, som lastbilens brændstof forårsager. Som virksomhed træffer man altså et virkelig godt valg ved at beslutte sig for at benytte genanvendelige foldekasser, hvis man har som mål at reducere sit CO2-aftryk. 

Genanvendelige materialer sparer CO2

BITO’s EQ-kasse er fremstillet af genanvendelig polypropylen (PP) (3). En forudsætning for at kunne reducere CO2-udledning er et fungerende genbrugskredsløb og nye genanvendelsesteknologier. Da nogle virksomheder har perfektioneret den komplicerede plastgenanvendelse (hovedsageligt af polyethylen (PE) og polypropylen (PP)) og blandingen af additiver (fyldstoffer m.m.) for at opnå visse egenskaber, kan man i dag sagtens benytte genbrugsprodukter. Produktionen af disse sparer store mængder energi og emissioner sammenlignet med plastproduktion fra råolie. Når kasserne er helt udtjente, kværnes de og omdannes til regranulat, hvoraf nye produkter fremstilles. 

Fordele ved genanvendelige kasser fremfor engangskasser

Ifølge et studie foretaget af det tyske Fraunhofer Institut kan brug af genanvendelige plastkasser til varetransport give en CO2-reduktion på op til 60 procent sammenlignet med engangspapkasser (4). Undersøgelsen "Carbon Footprint of Packaging Systems" (5) sammenligner CO2-udledningen fra transport i engangskasser (CB) og genanvendelige plastkasser (RPC) i henhold til ISO 14040/44. Her betragtes hele cyklussen for begge emballagesystemer for såvel produktion, anvendelse og levetid. De genanvendelige, foldbare plastkasser udleder kun 15 t CO2-ækvivalenter i løbet af deres levetid, hvorimod engangspapkasser udleder mere end 37 t CO2-ækvivalenter. For at levere den samme transportydelse sparer de genanvendelige plastikkasser således miljøet for omkring 60 procent CO2. Ved genanvendelse skal det dog sikres, at genbrugskredsløbet er helt lukket (3). 

CO2-reduktion med volumenbesparelse i returtransport

Den volumenbesparende returtransport af foldekasserne (75 procent besparelse) nedbringer også udledningen af CO2 og andre drivhusgasser markant. Det betyder, at man under returtransport kan transportere fire gange så mange foldekasser på én lastbil. Det samlede energiforbrug samt køretøjets CO2-udledning tegner sig altså for fire gange så mange kasser sammenlignet med ikke-foldbare standardkasser. Foldekassernes relative CO2-balance er således 75 procent bedre på hjemturen. 

Foldbar kasse EQ

Udover en volumenbesparelse i forholdet 1:4 under opbevaring og transport tilbyder BITO’s EQ foldekasser (2) også håndtag eller valgfri ergonomiske løftegreb. Ikke alene er fold-ud-grebet ergonomisk, men kassens foldemekanisme er også designet i samarbejde med førende ergonomer, så mekanismen udløses ved hjælp af en ergonomisk vippelås. For at sikre at den foldbare kasse i euromål også kan benyttes i automatiserede lagre, fås den i varianter med stabil ribbe- eller dobbeltbund. De robuste kasser er både fødevaregodkendte og temperaturbestandige (-20 til +80 grader Celsius). De foldbare kasser, som findes i mange størrelser, fås i standardfarverne blå/grå eller orange/grå. For ordrer over 500 styk er andre farver også mulige. Da foldekasserne har en stablingskapacitet på 180 kg, kan de stables sikkert. De fås naturligvis også med todelt integreret hængslet klaplåg, som kan forsegles efter ønske. Prisen på den multifunktionelle foldekasse er også overbevisende. Sidst men ikke mindst er den oplagte mulighed for at reducere sin CO2-udledning et andet vigtigt købskriterie. 

Litteratur 

1 Genanvendelse bidrager væsentligt til CO2-besparelser, Recycling Magazin (på tysk), Link 

2 Foldbar EQ-kasse, BITO kassesystemer, Link samt webshop Link 

3 BITO ekspertviden, Genanvendelse af plast til industrikasser bliver stadig vigtigere (på engelsk), Link 

4 BITO ekspertviden, Bæredygtig logistik, 60 procent bedre CO2-aftryk med genanvendelige plastkasser (på tysk), Link 

5 Carbon footprint study "Carbon Footprint of Packaging Systems", Fraunhofer Institute for Building Physics IBP on behalf of the foundation Initiative Mehrweg, December 2017 (på engelsk), Link 

Følgende emner kunne måske også være interessante

BITO Newsletter