Efektivnější kompletace

Podmínky v rámci firmy a požadavky na údržbu skladů a logistiku se mohou průběžně měnit. Potom je důležité, aby se novým procesům mohl přizpůsobit i Váš systém skladování.

Pokud Váš systém kompletace již není efektivní, můžeme jej bez problémů přizpůsobit novým podmínkám. Systémy BITO jsou velice variabilní a nedosažitelné ve své flexibilitě.

Pro ještě efektivnější kompletaci.