Předcházení problémům ve skladu v době letních veder

Vysoké venkovní teploty způsobují ve skladu řadu problémů. Poškození lze předejít sledováním teplot a vlhkosti a přijetím vhodných protiopatření.

Vysoké teploty v létě mohou ve skladu způsobit řadu vážných problémů, kterým však lze předcházet. Vysoké teploty i vlhkost mohou zničit skladované zboží, jako jsou potraviny a léky, poškodit zdraví zaměstnanců skladu a výrazně zvýšit účty za elektřinu. 

Znehodnocené nebo dokonce zničené zboží pak vede k dalším problémům. V případě, že je zboží dodáno, oprávněně klesá spokojenost zákazníků. Znehodnocené zboží však může vést i k problémům s dodáním, pokud se příliš pozdě zjistí, že je nepoužitelné. 

Kontrola teploty a vlhkosti ve skladu

Existuje mnoho způsobů, jak ovlivnit teplotu a vlhkost ve skladu, zejména během letních veder. V jednoduchých skladech lze v závislosti na skladovaném zboží jednoduše instalovat sítě pro hmyzu pro lepší větrání. Mezi další řešení patří použití větších průmyslových stropních ventilátorů nebo dokonce klimatizačních systémů. Kromě toho by měl být sklad také dobře izolován. 

V chladírenských a klimatizovaných skladech pro potraviny podléhající rychlé zkáze (1) a léky (2) je naprosto nezbytné přísné sledování klimatu, tj. teploty a vlhkosti. I ve skladech s moderní klimatizační technikou se mohou teplotní pásma lišit o několik stupňů. Vysoké teploty a vysoká vlhkost nebo výkyvy těchto parametrů mohou způsobit zkažení potravin nebo změnu chemické struktury léčiv. V důsledku toho může dojít ke ztrátě účinnosti léčiv nebo toxické vedlejší látky mohou ohrozit pacienty. Limity parametrů jsou silně závislé na jednotlivých výrobcích. Pro kontrolu je nutné integrovat monitorovací (měřicí) a kontrolní prvky. Pro měření, sledování a dokumentaci vlivů prostředí, jako je teplota a vlhkost, lze například použít záznamníky dat (se senzory a pamětí) od výrobce Tec4Med. SmartHub funguje jako vstupní brána pro tyto „majáky“ (záznamníky dat se senzory), které automaticky shromažďují data a přenášejí je do cloudového softwaru. Získaná data lze zobrazit v prohlížeči nebo také v aplikaci. Záznamníky dat s pamětí a senzory lze instalovat na různá místa ve skladu nebo na krabice, palety, kontejnery či nákladní automobily. Pro zajištění přepravy zboží citlivého na teplotu v souladu s GDP nebo HACCP lze SmartHub použít i tam. Díky tomu lze snadno zobrazovat teplotu a sledovat důležité parametry kdekoli. 

 

Vytvoření příjemné pracovní atmosféry pro zaměstnance

Ergonomická pracoviště jsou nejen žádoucí, ale v současné době jsou také právně vyžadována zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (ArbSchG) a nařízením o pracovištích (ArbStättV) (4). Horko na pracovišti může vážně zhoršit pracovní podmínky zaměstnanců, a dokonce vést k vyčerpání z horka. Podle zákona ArbSchG musí zaměstnavatel navrhovat pracovní prostředí, pracoviště a podmínky pracovního prostředí tak, aby se předcházelo pracovním úrazům a nemocem z povolání a aby se zvýšila bezpečnost na pracovišti. Kromě toho je zaměstnavatel povinen navrhovat práci (§§ 2, 3 ArbSchG) a pracovní procesy humánním způsobem. Ve vyhlášce o pracovišti (ArbStättV), která byla v roce 2016 komplexně novelizována, je nyní ergonomie zmíněna také doslova. Zaměstnavatel musí provádět opatření podle § 3 odst. 1 ArbStättV a při projektování pracoviště zohlednit kromě moderních technických řešení, hygieny, pracovního lékařství i ergonomické požadavky. 

Záložní generátory a chladicí systém

Chladicí systém by měl být samozřejmě často kontrolován a udržován. I zde se důrazně doporučuje sledování provozních parametrů, jakož i ukazatele teploty a poplašný systém v případě odchylek. Proti výpadkům proudu musí být sklad vybaven záložními generátory, aby nedošlo k poškození zboží. Chladicí jednotky, jako jsou průmyslové mrazničky, by měly být umístěny mimo špatně izolované prostory budovy. 

Úspory elektrické energie v chlazených nebo klimatizovaných skladech

Klimatizace skladů a chladicí jednotky v chlazených skladech vyžadují velké množství elektrické energie, zejména v létě. Existují však způsoby, jak spotřebu elektřiny snížit. Při budování chladírenských skladů je nutné myslet na chladicí zámky pro dodávku zboží. Kromě toho je třeba zamezit častému otevírání dveří a vrat. Budova skladu musí být samozřejmě izolována po celém obvodu, aby se do chlazeného nebo klimatizovaného skladu dostávalo méně tepla. Střecha skladu se může v létě extrémně zahřívat, proto se doporučuje světlá nebo reflexní střecha. Ke snížení teplot na střeše může přispět také zavlažovací systém nebo zelená střecha (5). Účinek mohou zvýšit také stinné stromy v blízkosti skladu. Systémy akumulace tepla s fotovoltaikou mohou snížit špičkovou spotřebu elektrické energie v chladírenských skladech až o 90 %, a vést tak k obrovským úsporám elektrické energie. Podle časopisu PV Magazine tato technologie umožňuje "ukládat energii vyrobenou fotovoltaikou a využívat ji v chladírenských skladech a zároveň odkládat spotřebu energie a snížení nákladů na energii"(6).  

Použití odvlhčovače vzduchu

Pro snížení teploty v pracovních prostorách pro zaměstnance je vhodné kombinovat používání klimatizace s odvlhčovači. Tím se zvýší nákladová efektivita klimatizace. Snížení vlhkosti může výrazně snížit vnímanou teplotu.

Kontrola zásob

Stávající nadměrné zásoby skladovaného zboží by se měly rozhodně snížit. Čím méně zásob je třeba chladit, tím lépe. Je však samozřejmě nutné zachovat úroveň skladovacích rezerv, aby byla stále zachována schopnost dodávek. V klimatizovaných skladech by měly být skladovány pouze výrobky, které vydrží skutečné klimatické podmínky haly v létě. Pro sledování teploty jsou vhodné také termoetikety (etikety s indikátorem teploty). Při určité mezní teplotě tyto etikety změní barvu. Na druhou stranu by se měly používat etikety, které vydrží vyšší teploty ve skladech. K tomuto účelu se často používají termotransferové etikety s povrchovou úpravou z polypropylenu, polyesteru nebo polyamidu. Další možností jsou etikety s povrchovou úpravou pro přímý termotransfer. 

Pro skladování je nezbytné používat teplotně odolné skladovací boxy, např. z plastu. Společnost BITO nabízí rozsáhlý sortiment odpovídajících plastových nádob, které jsou vhodné i pro přepravu. 

Literatura:

1 BITO Fachwissen, So lagern Sie Lebensmittel richtig: Hygienische Nahrungsmittel- und Kühllager, Odkaz 

2 BITO technical article, Structure and special features of pharmaceutical warehouses, Odkaz 

3 Tec4Med, Sledování teploty ve skladu jako služba, Odkaz 

4 BITO Expertise, Ergonomie a bezpečnost práce ve skladu, Odkaz 

5 Zelené střechy přirozený klimatizační systém pro vaši budovu, Fornatec GmbH, Odkaz 

6 Představen energetický management a akumulace tepla pro chlazení pomocí solární energie, PV Magazin, Odkaz 

Mohla by vás zajímat také tato témata