Kdy byste měli ve skladu používat kontejnery s ochranou pro elektrostatickým výbojům?

Kontejnery a další technologie pro skladování, které chrání před elektrostatickým výbojem, jsou nezbytné například pro přepravu a skladování elektronických a elektromechanických součástek.

Už jste někdy chodili po koberci v obchodním domě a pak jste dostali ráno, když jste se dotkli uzemněného předmětu? Pokud ano, stali jste se obětí elektrostatického výboje (ESD). Tyto výboje jsou pro vás obvykle neškodné, s výjimkou například hořlavých plynů a kapalin ve vaší blízkosti. To může nastat například na čerpacích stanicích nebo v průmyslových podnicích. Malý tip: na čerpacích stanicích je proto vhodné se před zahájením tankování paliva krátce dotknout benzínového čerpadla, abyste se mohli staticky vybít.

Elektrostatický výboj může zničit elektronické součástky

Elektrické, elektronické, optoelektronické a také četné elektromechanické komponenty mohou být zničeny nebo poškozeny elektrostatickými výboji. ESD je jednou z nejčastějších příčin poškození, zejména v případě integrovaných obvodů založených na polovodičích. Existuje ještě větší riziko z latentního poškození, při kterém součástka projde testem kvality, ale po krátkém používání přestane fungovat, čímž roste procento reklamací a s tím souvisejících nákladů.

Zamezení elektrostatickým výbojům

Všechny komponenty a sestavy citlivé na ESD (např. Počítačové komponenty) musí být zpracovávány, baleny a skladovány v prostředí chráněném proti elektrostatickému výboji (Elektrostaticky chráněná oblast, EPA). Taková ESD pracovní stanice a ESD chráněné zóny rozptylují elektrostatické výboje kontrolovaným uzemněním a zabraňují výbojům, které jsou obvykle vytvářeny třením. Žádoucí ochrany lze dosáhnout vodivými pracovními plochami, vodivými antistatickými pásky, vhodným nábytkem, oblečením, vodivými botami a podlahami, ionizovaným okolním vzduchem a uzemněním všech součástí. K ochraně před elektrostatickým výbojem se používají dva základní principy:

  1. Vyvarujte se vzniku elektrostatického náboje osob, předmětů a součástí. To se provádí svedením proudu a uzemněním.
  2. Kromě toho musí být zabráněno rychlému vybití a stávající elektrické náboje musí být pomalé, např. přes velký elektrický odpor.

Výběr vhodných ESD kontejnerů

Kontejnery pro skladování a přepravu součástek jsou často vyrobeny z polypropylenu. Polypropylen má mnoho dobrých vlastností, lze jej mimo jiné použít jako izolátor, protože je prakticky nevodivý. Nicméně na povrchu polypropylenu mohou být generovány elektrické náboje. Tření oděvu proti povrchu polypropylenu nebo přesunutí kontejneru přes skluzavky, dopravní pásy, atd. může vytvořit relativně vysoké napětí. Existují různé způsoby, jak snížit toto napětí. Toho lze dosáhnout prouděním ionizovaného vzduchu. V závislosti na konkrétním použití může mít také smysl uměle zvýšit vodivost samotného polypropylenu.

 

Vodivé a disipativní ESD kontejnery

Materiál kontejneru lze modifikovat tak, aby byl chráněn před ESD dvěma způsoby. Na jedné straně se polypropylen pro ESD kontejnery obohatí při výrobě o vodivé částice sazí. Výsledkem je, že materiál boxů zčerná, hustota se zvyšuje a elektrický odpor je pak přibližně <105Ohm. Je to dražší varianta. Výroba ESD kontejnerů vyrobených z elektricky vodivého polypropylenu pro skladování a přepravu elektronických součástek způsobuje další obtíže při zpracování, protože materiál znečišťuje výrobní zařízení. To má za následek vyšší náklady na údržbu. Kromě toho se vodivý polypropylen nedoporučuje pro použití v čistých provozech.

Druhým způsobem, jak modifikovat polypropylen pro ESD kontejnery, je zvýšení odporu na přibližně 1011Ohm. Materiál není potom označován jako vodivý, ale jako disipativní. Některé společnosti upřednostňují tuto materiálovou variantu, protože proud není sveden najednou, ale mírněji. Tím se zabrání poškození citlivých elektronických součástí. Disipativní materiál je k dispozici v různých základních barvách. Je také vhodný pro čisté provozy. Oba zde zmíněné typy materiálů však nejsou vhodné pro styk s potravinami.

BITO má v sortimentu kontejnery ESD Euro, kontejnery ESD, kontejnery ESD KLT, stohovací kontejnery ESD, skládací boxy ESD, boxy ESD, těžké kontejnery ESD, palety ESD, police ESD, válečky ESD, přepravní válečky ESD a mnoho dalšího.

Mohla by vás zajímat také tato témata