Jak poznám dobrou kvalitu plastových boxů?

V případě plastových kontejnerů je třeba věnovat zvláštní pozornost kvalitativním vlastnostem, jako je vysoce kvalitní granulát, plast zvolený speciálně pro dané použití nebo vhodný design boxu.

V intralogistice se plastové boxy používají pro skladování a přepravu předmětů, zboží, pomocných materiálů, nebezpečného zboží, odpadu a mnoha dalších věcí. (1, 2). Jsou to skuteční všeumělové. Jsou k dispozici ve všech velikostech, od malých boxů na součástky až po velké kontejnery, vyráběné podle evropských norem, speciálně navržené pro automatizované sklady, jako jsou zásobníky, kontejnery pro těžké náklady nebo jako vkládací, skládací či stohovatelné boxy šetřící místo. Kromě toho se dodávají také s ližinami, kolečky, nožičkami a s jednodílnými nebo dvoudílnými víky. Plastové boxy jsou také speciálně navrženy pro specifická odvětví, jako je farmaceutický průmysl (např. s vložkami a chladicími obaly) nebo potravinářský průmysl (bezpečné pro potraviny). Vzhledem k rozmanitosti aplikací a použití jsou plastové nádoby vystaveny velmi rozdílnému zatížení (např. vysoké zátěži, vlivu kyselin, louhů atd.), a proto musí být vyrobeny ze "správného" materiálu a splňovat zvláštní požadavky na kvalitu. 

Materiál, ze kterého jsou vyrobeny vysněné boxy

Plastové boxy pro skladování a přepravu zboží se obvykle vyrábějí z polypropylenu (PP) nebo polyethylenu (PE), někdy také z poněkud exotičtějších (ekologicky šetrnějších) materiálů, jako je například Sunflower Compound (SFC, směs plastu a slupek slunečnicových semen). Všechny mají společné jedno, a to že jsou vyrobeny z plastového granulátu. Kvalita tohoto plastového granulátu je pro kvalitu budoucí plastové nádoby nesmírně důležitá. Důležité s ohledem na kvalitu plastového granulátu a odpovídající normy je dodržení tolerancí, například pokud jde o rázovou pevnost, tuhost, odolnost atd. (3). Granulát, který byl vyroben a testován v Evropě, tyto normy téměř vždy splňuje. Zejména v logistickém průmyslu jsou plastové boxy a jiné nádoby vystaveny vysokému zatížení. Proto je zde třeba věnovat zvláštní pozornost kvalitativním vlastnostem, jako je vysoce kvalitní granulát a plast vybraný speciálně pro danou aplikaci nebo vhodný design boxu. Pouze za těchto podmínek může plastový box dlouho vydržet a generovat dobrý poměr ceny a výkonu, což je důležitý faktor pro ziskovost podniku. Tyto výrobky pak také nabízejí maximální bezpečnost výrobku při malé spotřebě materiálu při výrobě. Mezi další kvalitativní charakteristiky patří původ granulátu, složení plastu a ekologická stopa (recyklovatelnost). Složení plastu má významný vliv na to, jak ekologický plast nakonec ve skutečnosti je. Přes veškerý pokrok ve výrobě, zpracování a procesech nejsou všechny plasty vhodné k recyklaci. Proto je třeba se zaměřit na obzvláště odolné plastové nádoby s dlouhým životním cyklem výrobku, které jsou pro podnik z dlouhodobého hlediska efektivnější a zároveň splňují požadavky a cíl udržitelnosti. 

Zkoušky kvality plastového materiálu

Plastový granulát je nutné před zpracováním vysušit (4). Vlhkost suroviny má velký vliv na spolehlivost procesu a kvalitu výrobku. Mnoho plastových materiálů je hygroskopických. Absorbují vodu také uvnitř zrna granulátu, tj. ve své molekulární struktuře (vlhkost jádra). Při vstřikování může přílišná vlhkost způsobit řadu problémů při zpracování a také v konečném výrobku. Příkladem je snížená mechanická pevnost, která nemusí být nutně viditelná. Dalšími různými vlivy při zpracování jsou tvorba bublinek páry nebo dokonce pěny, problémy s plněním a odformováním, kolísání viskozity, rozptyl procesních parametrů nebo kolísání průchodnosti. Při dalším zpracování se mohou vyskytnout problémy při galvanickém pokovování nebo lakování. Poškození materiálu lze zjistit pouze vhodnými analytickými metodami. Ve většině případů se jedná o destruktivní testování. Celkově může nadměrně vlhký materiál zhoršit celou škálu vlastností výlisků, tj. nejen mechanické vlastnosti, ale také optické, chemické a fyzikální vlastnosti. Zjevnými vadami jsou pruhy, dutiny a díry a také bubliny na povrchu. Nedoporučuje se však ani přesušení granulátu, protože přesušené plasty rovněž způsobují problémy v procesech a vedou k nesplnění požadavků na materiál. 

Kromě toho se konstrukční vady výrobku nebo nástrojů a parametry zpracování, jako jsou procesní teploty a tlaky, mohou projevit v horší kvalitě výrobku, která není zjistitelná nebo měřitelná pouhým okem nebo standardními metodami kontroly kvality. Zde vhodné tomografické, mikroskopické, spektroskopické a termické analytické metody pomáhají dále určit rozsah a velikost zhoršených vlastností (5). 

Při nákupu boxu zvažte jeho kvalitativní vlastnosti

V první řadě byste měli nakupovat skladovací a přepravní boxy pouze od uznávané společnosti zabývající se skladovací technikou. Tyto společnosti zaručují kvalitu (pečeť kvality BITO po dobu 5 let) a rády vám poradí s vaším konkrétním použitím. V neposlední řadě jsou tyto společnosti a jejich řízení kvality také certifikovány podle normy DIN EN ISO 9001. Vysoce kvalitní plastové nádoby mají pečetě pro zaručenou kvalitu a záruční dobu, typ plastu, recyklovatelnost, nezávadnost pro potraviny, ESD vlastnosti (elektrostatický výboj) atd. Například nádoby pro potravinářský průmysl musí mít certifikát o bezpečnosti potravin (prohlášení o shodě). Také přepravní boxy na léky nebo vakcíny musí splňovat certifikační směrnice (6). Kontejnery na nebezpečné zboží musí být schváleny Spolkovým ústavem pro výzkum a zkoušení materiálů jako vnější obal pro nebezpečné zboží pro určité skupiny obalů. Ve společnosti BITO Lagertechnik jsou plastové kontejnery během vývoje testovány také v těch nejnáročnějších podmínkách. Skladovací kontejnery samozřejmě také nesmí být při nákupu poškozeny nebo dokonce mít viditelné změny (šmouhy, díry, bubliny atd., viz výše) na plastu. 

Jak společnost BITO zajišťuje tyto kvalitativní vlastnosti?

Společnost BITO si zakládá na kvalitě svých boxů a regálů pro zákazníky, které jsou vyráběny ve vlastních výrobních závodech za použití nejmodernějších technologií. Díky tomu je také řízení a kontrola kvality procesů a výrobků v našich rukou, tak aby byly splněny všechny požadavky na kvalitativní vlastnosti našich boxů, regálů a dalších výrobků. Cílem společnosti BITO je vždy vyvíjet, vyrábět a uvádět na trh ty nejlepší výrobky pro své zákazníky. Vývoj a výroba podléhají nejpřísnějším kritériím kvality a řídí se normou kvality DIN EN 9001. Používáme pouze nejlepší výchozí produkty, polotovary, materiály a granuláty. Samozřejmě uplatňujeme všechny potřebné zkušební postupy (viz výše), abychom zajistili kvalitu našich výrobků. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo telefonicky. 

Literatura:

1 BITO Expertise, Který skladovací kontejner je pro vás vhodný?, Link 

2 Kontejnerové systémy, Skladovací technika BITO, Link 

3 BITO expertise, Quality standards for plastic granulate - because plastic is not just plastic (Normy kvality pro plastový granulát - protože plast není jen plast), Link 

4 Proč by se měl plastový granulát sušit? Mo's Corner, Link 

5 Dahlmann Prof. Dr. rer. nat. R., Hodnocení kvality výrobků, Hodnotíme kvalitu plastových výrobků, Institut pro zpracování plastů, RWTH Achen, Link 

6 Přeprava vakcín na poslední míli, BITO dodává opakovaně použitelné obaly, Packreport, dfv Mediengruppe, Link  

Mohla by vás zajímat také tato témata