Černý týden: Optimalizace vychystávání v době špičky

Prediktivní plánování prodeje a optimalizace vychystávání ve firmě se může připravit na období prodejních špiček, jako je Black Week.

Black Friday původně vznikl v USA a sloužil ke zvýšení maloobchodního prodeje na začátku vánoční nákupní sezóny. Black Friday připadá na pátek po svátku Díkůvzdání. Den díkůvzdání se v USA slaví vždy čtvrtý čtvrtek v listopadu. Mezitím se Black Friday ujal v mnoha zemích a byl také rozšířen na Black Week. Týden slev a výprodejů se nyní táhne od pondělí před Černým pátkem až do takzvaného Kybernetického pondělí. Ve větším měřítku se Black Friday koná v Německu od roku 2013, přičemž většina slev je nabízena online (1). V letech 2013 až 2020 (přibližně 5 miliard eur) tržby z Černého týdne v Německu neustále rostly (2).

Záplava objednávek vede k problémům ve skladu

Black Week, stejně jako jiná období vrcholícího prodeje, představuje obrovskou výzvu pro společnosti a jejich logistiku, které se musí vypořádat se záplavou objednávek v krátkém čase. Postižena je zejména celá logistika, sklad a zejména vychystávání objednávek (3) a oblast zásobování. To přirozeně vyvolává otázku, jak se sklad nebo vychystávání objednávek dokáže vyrovnat s náhlým nárůstem objednávek. Jak se může podnik přizpůsobit srovnatelným obdobím odbytové špičky? Jaké typy a metody vychystávání jsou vhodné? Jak lze ve firmě nastavit optimální systém skladování? A co automatizace procesů obecně?

Jak lze optimalizovat vychystávání?

Aby bylo možné zvládnout náhlý nárůst objednávek, musí být procesy ve firmě a ve skladu snadno škálovatelné. V manuálním skladu to v první řadě znamená, že je třeba zajistit další zaměstnance a případně vychystávací stanice. Zde se pomocný personál často najímá prostřednictvím agentur dočasného zaměstnávání nebo studentských odborů. Ti však musí být velmi rychle zaškoleni, což přispívá k četnosti chyb v manuálním skladu nebo při ručním vychystávání.

Výhodou automatizovaných procesů a skladů je na jedné straně rychlost zpracování objednávek nebo vyšší propustnost, nižší četnost chyb a snadná škálovatelnost. Manuální sklady také pracují na principu člověk-zboží, což vede k velkému zatížení zaměstnanců. Automatizované sklady pracují na principu zboží na člověka (i když stejně tak i ruční průtokové regály), což je mnohem ergonomičtější a odlehčuje to zaměstnancům. Odvětví elektronického obchodování však není pro plnou automatizaci skladu příliš vhodné vzhledem k velkému sortimentu výrobků s někdy malým počtem objednávek. Částečná automatizace procesů pomocí skladovacích a vychystávacích robotů, cobotů a automaticky řízených vozidel (AGV) zde může být pro optimalizaci skladu často perspektivnější.

Výhody systému řízení skladu

Zavedení systému řízení skladu (WMS, 4) se obecně vyplatí a vede k lepší přehlednosti zásob a optimalizaci skladování. Systém WMS tvoří základ pro automatizovaná řešení. Umožňuje také chaotické přidělování skladových míst. Systém WMS nabízí mnoho výhod, jako je zjednodušené a efektivní řízení a kontrola skladu, zvýšení efektivity, snížení chybovosti a zvýšení spolehlivosti procesů. WMS navíc vede k rychlé výměně dat, krátkým reakčním dobám a také k přizpůsobení a flexibilitě provozu. Dále umožňuje propojení poboček a dceřiných společností a optimální odsouhlasení zásob.

Výběr správné metody vychystávání

Pokud jde o efektivitu procesu vychystávání, významnou roli hraje minimalizace vychystávacích časů (základní čas, cestovní čas, vychystávací čas, mrtvý čas, distribuční čas, 5, 6) prostřednictvím organizačních a technických opatření. V systémech typu zboží-člověk je samozřejmě cestovní doba nulová. Technologie transpondérů RFID se stále častěji používá také při vychystávání objednávek. Jedním z důvodů je automatizace a digitalizace v rámci standardu Průmysl 4.0. Speciální procesy vychystávání, jako jsou Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Pick-by-Terminal, Pick-by-MDE a Pick-by-Point® (3), přecházejí do vychystávání zakázek. Zejména systémy Pick-by-Light a Pick-by-Voice nabízejí velký potenciál pro optimalizaci a lepší ergonomii vychystávání. Pick-by-Voice je proces vychystávání bez použití papíru a s hlasovým ovládáním. Toto řešení umožňuje vychystávači plně se soustředit na vychystávání. Jeho ruce navíc zůstávají při vychystávání volné. Systém WMS přenáší příkazy k vychystání prostřednictvím hlasového klienta, vychystávač potvrdí vychystání, které je hlášeno přímo zpět do systému WMS. Tím odpadá časově náročné vyhledávání, snižuje se chybovost a optimalizuje se výkonnost vychystávání.

Pokud používáte skladovací systémy založené na principu člověk-zboží, pak byste měli uspořádat zboží podle velikosti poptávky. Rychle se pohybující zboží musí být skladováno co nejblíže vychystávacím stanicím. Obecně se také vyplatí optimalizovat zásoby (4, 7) a předem plánovat prodej (viz níže). Položky by také měly být uspořádány do produktových tříd, aby se předešlo dlouhému hledání. Pokud je již skladování organizováno a řízeno pomocí systému WMS, systém obvykle přebírá i optimalizaci tras pro efektivní vychystávání.

Jednostupňové a dvoustupňové vychystávání

Při vychystávání ve skladu se používají různé metody sestavování objednávek: sériově nebo paralelně orientované (jednostupňové vychystávání), sériově orientované paralelní (dvoustupňové nebo vícestupňové vychystávání). Používají se také ruční nebo automatizované systémy vychystávání.

Sériově orientované paralelní skládání objednávek je vhodné zejména pro mnoho objednávek (více než 1000) s malým počtem položek (1 až 5) - tj. zejména pro elektronický obchod. Při tomto řešení se shodné položky z různých objednávek kombinují do sérií a zpracovávají se paralelně v různých skladovacích zónách. Tím se výrazně snižuje počet přístupů k položce a také vzdálenost, kterou je třeba urazit při vychystávání. Několik objednávek se spojí do jedné celkové objednávky, poté se vychystává podle zboží a teprve později se distribuuje a balí podle objednávky. To umožňuje optimalizovat vychystávací trasy vychystávače pro každý artikl. V úvahu se berou i další faktory, jako je skladovací plocha, hmotnost, objem a množství. Články lze samozřejmě také podávat podle principu "zboží člověku" nebo vychystávat pomocí vychystávacích robotů. Po vychystání je nutné provést efektivní třídění, aby bylo možné příslušný artikl vrátit do příslušné objednávky. Potřebné třídicí a distribuční systémy (třídiče) jsou však poměrně nákladné. Účinnost dvoustupňového nebo vícestupňového vychystávání je mnohem vyšší než u jednostupňového vychystávání.

Využití prediktivního plánování prodeje pomocí AI

Existují softwarová řešení s umělou inteligencí (AI) pro optimalizaci zásob a dispozic, která přizpůsobují stav zásob kolísající poptávce. Na základě údajů o prodeji z předchozích let a s využitím statistických metod se automaticky vypočítá optimální objednací množství pro určité období (prediktivní plánování a prognózování). Do prognózy jsou zahrnuty sezónní výkyvy, přičemž spontánní změny poptávky jsou vyhlazovány algoritmy. Má-li být dosaženo velmi vysoké úrovně služeb, a tedy zajištěno okamžité vyřízení velkého počtu objednávek, musí být bezpečnostní zásoby ve skladu odpovídajícím způsobem velké (7). To obecně umožňuje podniku mnohem lépe se přizpůsobit špičkám.

Literatura:

1 Black Friday, Wikipedia, Link

2 Statista, Promotional spending by online shoppers on Black Friday and Cyber Monday in Germany (2016 to 2020), Link

3 BITO Fachwissen, Was versteht man unter Kommissionierung?, Link

4 BITO, Checklist "Tips for increasing productivity and warehouse performance", Link

5 BITO expertise, More efficiency through paperless order picking plus whitepaper "The 1x1 of order picking", link

6 Order picking, Luca Logistics Solutions, Link

7 BITO expertise, Optimise your delivery performance, Link

Mohla by vás zajímat také tato témata