Automatizované řízení zásob v ručním skladu

Pro řízení skladu, inventarizaci a vychystávání objednávek jsou žádoucí spolehlivé a přesně na kusy stanovené skladové zásoby v reálném čase. TeDaLoS to řeší pomocí váhových senzorů, rádiového přenosu do cloudu a online zobrazení.

Podniky a společnosti, které jsou povinny sestavovat rozvahu, mají ze zákona povinnost provádět roční inventarizaci. Inventarizace je důležitá nejen proto, že ji vyžaduje zákon pro některé společnosti a obchodníky, ale také proto, aby bylo možné odhadnout hodnotu společnosti. Slouží jako podklad pro vlastní rozvahu. Inventarizace je však pouze přehled vlastních zásob. Často se množství zboží v systému řízení zásob a reálně ve skladu liší. Důvodem jsou například odběr zboží z nesprávného oddělení, nesprávné skenování, chybné procesy, neoprávněné vychystávání atd. Řízení skladu pomocí warehouse management systému (WMS) však může být jen tak dobré, jak kvalitní jsou použitá data. 

Automatizovaná extrakce spolehlivých dat

Je žádoucí mít k dispozici spolehlivé a kusově přesné stavy zásob v reálném čase, které zpřehlední řízení skladu. Pracné ruční a průběžné zjišťování údajů o zásobách pomocí počítání zaměstnanci nepřipadá v úvahu, protože je příliš časově náročné a nákladné. Údaje se proto musí zjišťovat automaticky pomocí vhodného senzorového systému. Údaje o zásobách lze mimo jiné využít pro porovnání cílových/skutečných hodnot se systémem řízení skladu (WMS) a pro automatické a efektivní přerozdělování C položek metodou just-in-time (JIT). 

Řízení zásob v reálném čase pomocí senzorů

eDaLoS je mobilní a autonomní systém pro jednoduchou digitální a na cloudu založenou kontrolu zásob. Systém řeší úkoly pomocí množství bezdrátových inteligentních snímačů hmotnosti na příslušných skladovacích pozicích nebo v boxech, zajišťujících přenos naměřených dat do cloudového softwaru a pro potřeby online zobrazení. Počítač a server, na nichž jsou nainstalovány cloudové komponenty (rozhraní k externím IT systémům, jako jsou WMS, ERP atd.), jsou umístěny v EU. To znamená, že se nejedná o potenciálně nezabezpečené externí cloudové služby Google nebo Amazon. 

Senzorová jednotka se skládá ze senzoru pro přesné měření hmotnosti kusů, rádiové technologie (cloud uplink) a zdroje napájení. Tato jednotka se umístí na libovolný nosič nákladu nebo skladovací místo nebo pod box. Cloudový software dekóduje, interpretuje a ověřuje zaznamenaná data. Přibližně 12 000 datových bodů za den a skladovací místo se nakonec redukuje na jednu nebo dvě akce, které je třeba provést - například „spuštění objednávky“ nebo „přivolání ostrahy“. 

 

Systém s řadou výhod

eDaLoS je mobilní a autonomní systém pro jednoduchou digitální a na cloudu založenou kontrolu zásob. Systém řeší úkoly pomocí množství bezdrátových inteligentních snímačů hmotnosti na příslušných skladovacích pozicích nebo v boxech, zajišťujících přenos naměřených dat do cloudového softwaru a pro potřeby online zobrazení. Počítač a server, na nichž jsou nainstalovány cloudové komponenty (rozhraní k externím IT systémům, jako jsou WMS, ERP atd.), jsou umístěny v EU. To znamená, že se nejedná o potenciálně nezabezpečené externí cloudové služby Google nebo Amazon. 

Senzorová jednotka se skládá ze senzoru pro přesné měření hmotnosti kusů, rádiové technologie (cloud uplink) a zdroje napájení. Tato jednotka se umístí na libovolný nosič nákladu nebo skladovací místo nebo pod box. Cloudový software dekóduje, interpretuje a ověřuje zaznamenaná data. Přibližně 12 000 datových bodů za den a skladovací místo se nakonec redukuje na jednu nebo dvě akce, které je třeba provést - například „spuštění objednávky“ nebo „přivolání ostrahy“. 

Scénáře použití

Srovnání skutečného a cílové stavu zásob s WMS  

Zásoby ve skladu jsou automaticky porovnávány se hodnotami zásob v systému WMS prostřednictvím cloudového softwaru. Manko a odchylky zásob jsou zde na denním pořádku. Příčiny jsou různé. Náhodné vyskladnění z nesprávného oddělení, nesprávné skenování, chybné procesy, neoprávněné vyskladnění atd. V nejhorším případě mohou tyto odchylky znamenat ztrátu zákazníka, pokud například došlo k nepozorovanému „vyprodání zásob“. Tato závažná chyba v kontrole zásob znamená, že nelze dodržet slíbené termíny dodání, což může v nejhorším případě vést ke smluvní pokutě a ztrátě zákazníka. Systém TeDaLos takovým nákladným situacím předchází. 

Automatické doobjednávání chybějících položek 

TeDaLos umožňuje efektivní doobjednávání položek v režimu just-in-time (JIT). Ruční detekce, spouštění a provádění doobjednávek například C-dílů je často dražší než samotné položky, a proto je třeba system doobjednávání zefektivnit. Zde systém přebírá bezstarostnou automatickou kontrolu zásob a doobjednávání příslušných dílů. 

Inteligentní senzorové jednotky jsou k dispozici ve variantách 5 kg a 20 kg jako „jednoduché“ nebo „dvojité“ jednotky. Jejich vlastnosti a výhody jsou: minimální nároky na prostor a nízká hmotnost, žádná pevná instalace, žádná integrace IT, není nutné žádné programování, životnost baterií na několik let, šifrované rádiové spojení, včetně cloudového softwaru EU, zajišťuje sledování zásob i alarmy a hlášení, určení stavu zásob položek v reálném čase, měření kus po kusu. Kromě toho jsou k dispozici speciálně navržené senzorové jednotky pro nosiče nákladu, jako jsou palety, boxy, kartony a KLT. 

Mohla by vás zajímat také tato témata