Zpět

BITO získalo certifikaci o klimatické neutralitě

27.10.2021

V polovině září 2021 získala společnost BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH certifikát klimaticky neutrální společnosti TÜV Rheinland Group Carbon Services. Tento certifikát o uhlíkové neutralitě potvrzuje, že jeho držitel úspěšně zavedl opatření na ochranu klimatu, aby kompenzoval svůj uhlíkový dopad. 


Při výběru surovin a dalších materiálů vždy volíme materiály, které nejsou zdraví škodlivé a umožňují ekologické zpracování. Spoléháme se na inovativní technologie a nejmodernější postupy a zavádíme metody výroby šetřící zdroje a energii, abychom minimalizovali negativní dopady na životní prostředí a zároveň šetřili suroviny. Současně jsou upřednostňováni výrobci a dodavatelé, kteří dodržují ekologické normy. Kromě toho je věnována pozornost tomu, aby naše přepravní cesty byly co nejkratší. Energetická účinnost není prioritou pouze ve výrobních závodech společnosti BITO. Také budovy a výrobky mají uhlíkovou stopu. Moderní technologie, tepelná izolace, pevné stavební materiály a udržitelná energetická koncepce nám pomáhají snižovat naši CO2 stopu. 


Jak udržitelná jsou naše logistická řešení? 
Výrobky BITO jsou vyráběny udržitelným způsobem a jsou známé svou vynikající kvalitou. Kromě toho naše služby zahrnují balíčky údržby regálů a regálových systémů pro větší bezpečnost a odolnost. Naše kontejnery BITO MB lze použít stokrát, jsou prostorově úsporné a pomáhají ušetřit spoustu obalového odpadu. Kromě toho zavádíme politiku vratných použitých plastových přepravek, které jsou recyklovány přímo v našem závodě. Poptávka po přepravkách a kontejnerech z recyklovaného materiálu neustále roste, což je důvod, proč se nejběžnější velikosti distribučních kontejnerů BITO MB dostaly do sériové výroby. 


Jak dále přispíváme k udržitelnosti a snižování naší uhlíkové stopy? 

  • Přešli jsme z tradičního osvětlení na energeticky úspornou technologii LED, čímž jsme snížili naše účty za elektřinu na osvětlení přibližně o 60 %. 
  • Vyměnili jsme vzduchové kompresory v našich závodech a nyní používáme nejnovější technologie v této oblasti. 
  • Do konce roku 2021 budou modernizována všechna čerpadla v rozvodech studené vody potřebných pro vstřikování a čerpadla v topných okruzích. 
  • V minulých letech jsme neustále modernizovali naše vstřikovací stroje. Dnes pracujeme na systémech ECO-drive, které snižují naši spotřebu energie na 1 kg plastu o 12-20 % v závislosti na velikosti stroje. 
  • V současné době stavíme dvě velké fotovoltaické jednotky s kapacitou přibližně 800 000 kWh/rok, které přispívají k naší energetické náročnosti. 

 

Jaké jsou naše cíle v oblasti úspory CO2?  

  • Nová prášková lakovna, která nahradí dlouho používané zařízení v hale 1, by snížila emise v této části o přibližně 40 %. 
  • Našim zákazníkům chceme také nabídnout možnost zaplatit dodatečný kompenzační poplatek za emise, které nevznikají v důsledku provozní činnosti v našich závodech, ale při přepravě nebo při výrobě surovin. Tyto příspěvky budou odváděny do fondu projektu na ochranu klimatu a zákazník obdrží certifikát, že zakoupený výrobek byl vyroben jako 100% klimaticky neutrální. 

Kolik jsme dosud ušetřili CO2?
Ve srovnání s rokem 2018 se nám v roce 2020 podařilo snížit emise CO2 o 16 %, což odpovídá snížení emisí uhlíku o přibližně 30 000 tun, aniž bychom brali v úvahu přechod na zelenou energii. Přechodem na zelenou elektřinu jsme ušetřili dalších 2 800 tun CO2. 
Je však třeba vzít v úvahu značný dopad pandemie Covid-19 v roce 2020, protože zkreslila údaje ve všech oblastech. Například díky tomu, že mnoho lidí pracuje v home office, se emise z dojíždění do práce snížily o 25 %, a proto již nejsou srovnatelné s rokem 2018. 
Naším cílem je nechat si každý rok stanovit novou uhlíkovou stopu, abychom mohli přesně sledovat, jakým tempem se emise mění a v jaké oblasti.

Kontakt pro média

Martin Hynčica

BITO skladovací technika CZ s.r.o.

Sezemická 2757/2

Horní Počernice

CZ-193 00 Praha 9

+420 739 633 515martin.hyncica@bito.com